0
Tải bản đầy đủ (.doc) (39 trang)

Các chiến lợc

Một phần của tài liệu CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI TRUNG TÂM DU LỊCH QUỐC TẾ NGÔI SAO MỚI.DOC.DOC (Trang 36 -38 )

- Lữ hành Quốc tế

2. Các chiến lợc

Sử dụng có hiệu quả và linh hoạt các công cụ của chính sách Marketing

2.1. Chính sách sản phẩm

Để tạo đợc sản phẩm có sức mạnh cạnh tranh thu hút khách Trung Tâm phải quan tâm đến hai khía cạnh đố là nâng cao chất lợng sản phẩm và đa dạng hoá sản phẩm, tạo ra các sản phẩm mới.

- Nâng cao chất lợng sản phẩm đây là biện pháp mang tính lâu dài đối với Trung Tâm. Nâng cao chất lợng sản phẩm góp phần quan trọng nâng cao uy tín của công ty trên thị trờng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút khách và tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty.

- Đa dạng hoá sản phẩm, tạo ra các sản phẩm thích hợp. Đa dạng hoá sản phẩm là một công việc hết sức cần thiết bởi số lợng khách có xu hớng tăng lên, nhu cầu du lịch ngày càng phong phú, đa dạng hơn. Thêm vào đó so với các đối thủ cạnh tranh số lợng các chơng trình của Trung Tâm cha nhiều và cha có tính độc đáo cao, sản phẩm của Trung tâm cha có sự khác biệt lớn. Trong thời gian tới Trung tâm cần tập trung vào xây dựng các chơng trình du lịch mới. Những sản phẩm này nên hớng vào thị trờng mục tiêu của Trung tâm trên cơ sở các nghiên cứu thị tr- ờng mà Trung tâm đã thực hiện.

2.2. Chính sách giá

Giá cả là một trong những tiêu chuẩn lựa chọn quan trọng của khách hàng, là một nhân tố ảnh hởng lớn đến khối lợng bán, tác động mạnh đến doanh thu và lợi

nhuận của Trung tâm. Để thu hút khách và tăng lợi nhuận Trung tâm cần sử dụng chính sách giá nh một cộng cụ kích thích tiêu dùng và kéo dài thời vụ của sản phẩm.

Đối tợng khách của Trung tâm hiện nay phần lớn là những ngời có khả năng thanh toán thấp hoặc trung bình. Do đó mức giá đối với họ có một ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định mua các chơng trình du lịch của Trung tâm.

2.3. Chính sách phân phối

Nhìn chung so với điều kiện hiện tại, việc áp dụng các kênh phân phối ở

NewStarTour là tơng đối phù hợp. Việc bán các sản phẩm của Trung tâm hiện nay chủ yếu là bán trực tiếp, bán qua các chi nhánh. Vận dụng phơng pháp này thì bán đợc nhiều sản phẩm tuy nhiên vẫn có nhợc điểm.

2.4. Chính sách khuếch trơng quảng cáo

Đối với kinh doanh hiện đại, thông tin quảng cáo la nhịp cầu thiết lập mối quan hệ giữa ngời sản xuất và ngời tiêu dùng. Một doanh nghiệp sẽ không phát triển nếu sản phẩm của họ không đợc ngời tiêu dùng biết đến và không tiêu thụ đợc trên thị trờng.

Để mở rộng quan hệ với các hãng du lịch, thu hút ngày càng nhiều khách, đặc biệt là khách quốc tế, Trung tâm cần đẩy mạnh công tác quảng cáo thông qua các biện pháp sau:

- Tăng ngân quỹ dành cho quảng cáo: tuy răng ngân quỹ dành cho quảng cáo đều tăng lên theo từng năm, song vẫn cha đáp ứng đợc yêu cầu, nhất là việc quảng cáo ở nớc ngoài. Trong thời gian tới cùng với việc tăng số tiền dành cho quảng cáo, nên chăng Trung tâm quy định một tỷ lệ thích hợp dành cho hoạt động lữ hành có thể bằng 40-50%tổng ngân sách dành cho quảng cáo.

- Tăng cờng hình thức quảng cáo truyền thống, đó là các tập gấp, tập sách nhỏ. Tiến hành in thờng xuyên và liên tục các phơng tiện quảng cáo này với hình thức đẹp nội dung rõ ràng gây sự chú ý đối với khách hàng, thờng xuyên phân phát các ấn phẩm này cho các du khách đến mua chơng trình hoặc đến giao dịch tại Trung tâm.

- Quay các bộ phim về Trung tâm, sản phẩm của Trung tâm, các tuyến điểm du lịch chính để gửi cho các hãng du lịch thờng xuyên gửi khách. Đồng thời yêu cầu họ gửi các cuốn băng hình về cảnh đẹp của đất nớc họ để giới thiệu quảng cáo cho du khách trong nớc.

- Cử cán bộ có kinh nghiệm đi tham dự các hội chợ triển lãm hội thảo ở nớc ngoài. Trớc khi đi cần có sự chuẩn bị kỹ lỡng để có thể chủ đông giao dịch, tìm kiếm ban hàng, tạo lập các mối quan hệ với các hãng lữ hành nớc ngoài.

- Tất cả các phơng tiện phục vụ đều phải in tên và biểu tợng của công ty.

- áp dụng định kỳ các biện pháp quảng cáo qua các phơng tiện thông tin đại chúng.

Một phần của tài liệu CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI TRUNG TÂM DU LỊCH QUỐC TẾ NGÔI SAO MỚI.DOC.DOC (Trang 36 -38 )

×