0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Về phát triển thị trường

Một phần của tài liệu ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN.DOC (Trang 35 -36 )

Hiện tại công ty đã có phòng kinh doanh, tuy nhiên với số lượng ít thì hẳn hoạt động tiềm kiếm thị trường và đối tác có phần hạn chế. Thêm vào đó công ty chưa có nhiều hoạt động phát triển thị trường trong nước, quản lý các đại lý trực thuộc. Qua bảng phân bố doanh thu, ta nhận thấy doanh thu từ thị trường trong nước mới chỉ chiếm 3,57% trong tổng doanh thu năm 2008, con số này vẫn còn

khiêm tốn so với tiềm năng phát triển của thị trường trong nước cũng như trong địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Một số khuyến nghị:

a, Cần phát triển thị trường trong nước

- Các cửa hàng và đại lý của công ty chưa phát huy hết khả năng và tính chuyên nghiệp của cửa hàng thời trang. Cần phải tận dụng việc phân phối thông qua các cửa hàng, siêu thị chuyên biệt của công ty.

- Phát triển thị trường thông qua việc thiết kế và may sẵn trang phục cho học sinh, sinh viên, công nhân.

- Quan tâm, củng cố đội ngũ các nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp để có thể đưa ra thị trường những sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu mọi đối tượng tiêu dùng từ thành thị đến nông thôn.

b, Tìm kiếm thị trường mới

- Bên cạnh việc chú trọng khai thác thị trường nội địa, việc tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu là giải pháp nên được công ty triển khai. Công ty nên giữ vững thị trường hiện có, thực hiện đúng theo đơn hàng về chất lượng, thời gian, những quy định về môi trường cũng như công tác chăm sóc khách hàng. Bên cạnh đó, công ty nên chủ động tìm hiểu và liên hệ với những đối tác các vùng như Nga, Trung Đông ...

Một phần của tài liệu ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN.DOC (Trang 35 -36 )

×