0
Tải bản đầy đủ (.doc) (49 trang)

BẢO DƯỠNG VAÌ SỬA CHỮA HƯ HỎNG HỆ THỐNG PHANH

Một phần của tài liệu KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.DOC (Trang 42 -49 )

, chuyển sang phía dịng bị hỏng tỳ đế của nĩ lên van 9 cắt đường ra 4 vớ

5. BẢO DƯỠNG VAÌ SỬA CHỮA HƯ HỎNG HỆ THỐNG PHANH

PHANH .

SVTH : Trần Cơng Minh- Lớp 02ĐL - GVHD: LÊ VĂN TUỴ

Trang 42-

-

1 2 3 4 5 6

.

Hệ thống phanh trên xe giữ vai trị rất quan trọng Nĩ dùng để

, .

giảm tốc độ chuyển động dừng và giữ xe ở trạng thái đứng yên Vì

vậy bất kỳ một hư hỏng nào cũng làm mất an tồn và cĩ thể gây ra tai

.

nạn khi xe vận hành Trong qúa trình sử dụng ơtơ hệ thống phanh cĩ thể

, ,

phát sinh những hư hỏng như phanh khơng ăn phanh ăn khơng đều phanh nhã

.

kém hoặc bị kẹt

Phanh khơng ăn thì khơng dừng được ơtơ kịp thời trong những điều

,

kiện bình thường trong tình huống phức tạp thì sẽ là nguyên nhân gây ra tai .

nạn

Nguyên nhân phanh khơng ăn cĩ thể là do ở phần dẫn động thủy lực .

khơng kín để khơng khí lọt vào hoặc trong hệ thống thiếu dầu Cịn ở

phần dẫn động khí nén cĩ thể khơng kín hoặc do máy nén làm việc

. .

khơng tốt Ngồi ra cịn do má phanh và tang trống bị mịn hoặc dính dầu

Cĩ thể phát hiện các mối nối bị hở căn cứ vào sự rị chảy của


dầu ở phần truyền động thủy lực hoặc độ giảm áp suất của khơng khí ở

.

phần truyền động khí nén lúc động cơ khơng làm việc Hiện tượng rị

khơng khí cĩ thể xác định bằng cách áp tai nghe hoặc dùng nước xà phịng

.

bơi vào chổ nghi bị hở Nếu áp suất trong hệ thống chỉ giảm xuống khi

, .

động cơ làm việc thì máy nén khí bị hỏng Nếu trong phần dẫn động

thủy lực cĩ khơng khí lọt vào thì khi đạp phanh khơng thấy sức cản rõ

. , ,

rệt Vì khi đạp phanh áp suất khơng truyền vào dầu cịn khơng khí lọt

SVTH : Trần Cơng Minh- Lớp 02ĐL - GVHD: LÊ VĂN TUỴ

Trang 43-

-

,

vào hệ thống thì bị nén áp suất của nĩ truyền vào cơ cấu ép khơng đủ .

ép má phanh vào trống phanh

Để khắc phục hiện tượng này ta phải tiến hành xả khơng khí ra khỏi

.

hệ thống truyền động thủy lực Tuy nhiên cần kiểm tra dầu ở xy lanh

, .

phanh chính nếu cần thì đổ thêm dầu vào Nếu má phanh bị mịn thì thay

,

mới chú ý đặt đinh tán sao cho đầu đinh thấp hơn bề mặt của má phanh

.

theo yêu cầu

Phanh khơng ăn đều giữa các má phanh cĩ thể do sự điều chỉnh cơ

, ,

cấu truyền động hoặc cơ cấu phanh bị hỏng các ống dẫn bị tắc các chi

.

tiết dẫn động bị kẹt Để khắc phục ta cần cĩ sự điều chỉnh cơ cấu

, .

truyền động bơi trơn các chi tiết và thơng ống dẫn

,

Phanh bĩ là do bị kẹt nguyên nhân cĩ thể là lị xo hồi vị guốc

, , ,

phanh bị gẫy má phanh bị dính cứng với má phanh vịng làm kín bị nở

.

piston bị kẹt trong các xy lanh bánh xe

Khi phanh phải tăng lực đạp lên bàn đạp thì đĩ là dấu hiệu chủ

.

yếu về hư hỏng của bộ trợ lực

Những cơng việc bảo dưỡng cần thiết :

Hàng ngày cần phải kiểm tra trình trạng và độ kín khít các ợng

, ,

dẫn kiểm tra hành trình tự do và hành trình làm việc của bàn đạp phanh

.

nếu cần thiết phải điều chỉnh Kiểm tra cơ cấu truyền động và hiệu

, .

lực của phanh tay xả căn bẩn khỏi các bầu lọc khí

SVTH : Trần Cơng Minh- Lớp 02ĐL - GVHD: LÊ VĂN TUỴ

Trang 44-

-


,

Kiểm tra sự làm việc của máy nén khí mức độ bắt chặt vào

.

động cơ và độ căng của đai truyền Kiểm tra sự hoạt động của xy lanh .

chính

. ,

Tháo moayơ cùng trống phanh Kiểm tra trình trạng các trống phanh .

má phanh và lị xo hồi vị

,

Kiểm tra mức dầu ở bầu chứa của xy lanh chính Kiểm tra và nếu

.

cần thì điều chỉnh khe hở giữa guốc phanh và má phanh

Sửa chữa hư hỏng một số chi tiết ,bộ phận chính .

:

Xy lanh chính và xy lanh bánh xe thường cĩ những hư hỏng như Bề

, , , ,

mặt xy lanh bị cào xước xy lanh bị cơn méo các lị xo hồi vị bị gẫy mất

, ,

đàn hồi các vịng làm kín bị nở các răng ốc nối các ống dẫn dầu bị .

tua

,

Theo yêu cầu thì bề mặt xy lanh phải nhẵn bĩng khơng cĩ vết rỗ

. , ,

xước sâu quá 0 5mm Đường kính xy lanh khơng được cơn méo quá 0 05mm

,

so với đường kính tiêu chuẩn các lị xo hồi vị phải đủ tiêu chuẩn về lực .

đàn hồi

Đối với những hư hỏng trên thì phải tiến hành sửa chữa hoặc thay

. ,

mới chứ khơng thể điều chỉnh được Các vịng làm kín lị xo hồi vị nếu

. ,

kiểm tra khơng đạt yêu cầu thì nên thay mới Các piston xylanh bị cơn hoặc

.

méo thì phải tiến hành gia cơng trở lại Chú ý khi gia cơng khe hở giưã xy

,

lanh và piston khơng được vượt quá giá trị cho phép tối đa là 0 030 đến

SVTH : Trần Cơng Minh- Lớp 02ĐL - GVHD: LÊ VĂN TUỴ

Trang 45-

-

, ,

0 250 mm độ cơn và méo của xy lanh bánh xe sau khi gia cơng cho phép tối đa ,

là 0 5 mm độ bĩng phải đạt .9

:

Má phanh và trống phanh thường cĩ những hư hỏng như Mịn má

, .

phanh và trống phanh gẫy lị xo hồi vị và vỡ má phanh Để tiến hành

.

sửa chữa thì phải tiến hành tháo các bánh xe và trống phanh Nếu mặt

,

ma sát của trống phanh bị xước sâu thì phải tiện lại tuy nhiên đường kính

, ,

trong của trống phanh khơng được tăng quá1 5 mm thay các má phanh cĩ .

kích thước tương ứng

:

Máy nén khí Đối với thân máy nén đồng thời cũng là xy lanh cĩ

,

thể bị cơn hoặc méo trong quá trình làm việc vì vậy phải gia cơng lại theo

.

kích thước sửa chữa Nắp máy phải kiểm tra trên bàn máp độ vênh khơng


, , .

được quá 0 05mm nếu vượt quá giá trị đĩ thì phải mài Các secmăng cĩ

, .

thể bị mịn hoặc bị gẫy cần phải thay mới

,

Đối với bầu trợ lực cần phải kiểm tra piston màng nếu cĩ hiện

.

tượng rạng rách thì phải thay thế để đảm bảo hiệu quả phanh

Đối với phanh dừng thì phải kiểm tra tình trạng các van và lị xo

.

tích năng để cĩ những sửa chữa và thay thế kịp thời

Sau khi bảo dưỡng hoặc sửa chữa cần phải kiểm tra lại hệ thống phanh trên bệ thử và chạy kiểm tra trên đường .

6. KẾT LUẬN .

,

Sau thời gian làm đồ án được sự hướng dẫn tận tình của thầy Lê

, ,

Văn Tuỵ sự chỉ bảo của các thầy trong bộ mơn cũng như sự gĩp ý

SVTH : Trần Cơng Minh- Lớp 02ĐL - GVHD: LÊ VĂN TUỴ

Trang 46-

-

, . giúp đỡ của bạn bè và gia đình tơi đã hồn thành đồ án mơn học này Tơi

. xin chân thành cám ơn

SVTH : Trần Cơng Minh- Lớp 02ĐL - GVHD: LÊ VĂN TUỴ

Trang 47-

-

SVTH : Trần Cơng Minh- Lớp 02ĐL - GVHD: LÊ VĂN TUỴ

Trang 48-

-

SVTH : Trần Cơng Minh- Lớp 02ĐL - GVHD: LÊ VĂN TUỴ

Trang 49-

-

Một phần của tài liệu KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.DOC (Trang 42 -49 )

×