0
Tải bản đầy đủ (.doc) (43 trang)

Phần dẫnđộng bằng thủy lực.

Một phần của tài liệu KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.DOC (Trang 35 -37 )

, chuyển sang phía dịng bị hỏng tỳ đế của nĩ lên van 9 cắt đường ra 4 vớ

41 HỆ THỐNG PHANH CHÍNH XE IFA

4.1.2 Phần dẫnđộng bằng thủy lực.

Gồm cụm xy lanh chính kép 7 và các đường ống dẫn dầu riêng rẽ

.

đến các xy lanh bánh xe trước và bánh xe sau

Xilanh chính kép :

SVTH : Trần Cơng Minh- Lớp 02ĐL - GVHD: LÊ VĂN TUỴ

Trang 35-

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 I I I

Hình 4.5: Xy lanh chính kép

1 Thân xilanh 2 4 7 8 10 Phớt cao su làm kín 3 9 Piston 5 11 Lị xo 6 Cần . ; , , , , . ; , . ; , . ; .

; . ;

đẩy 12 Van một chiều 13 Van ngược 14 19 Lỗ 15 21 Lỗ thơng 16 20. ; , . ; , . ; , .

; . ; .

Lỗ lắp bầu chứa dầu 17 Lỗ dầu ra và chặn piston trung gian 22 Vít xả .

khí

Xilanh chính là bộ phận quan trọng cĩ nhiệm vụ tạo áp suất

làm việc cần thiết và đảm bảo lượng dầu cung cấp cho tồn bộ hệ .

thống

,

Xy lanh chính kép cĩ hai piston piston 3 được nối trực tiếp với

,

piston trợ lực thơng qua thanh đẩy piston trung gian 9 chia xilanh thành hai ,

khoang riêng biệt mỗi khoang được nối độc lập với một dịng dẫn động

.

phanh và được cung dầu bởi các bầu chứa dầu riêng rẽ

Ở kết cấu xilanh này giữa bầu chứa dầu và khoang của xilanh chỉ,

: ,

nối với nhau bằng một lỗ vừa là lỗ bù vừa là lỗ thơng và bố trí sau

,

phớt cao su nhờ vậy mà tránh được sự cọ sát giữa mép phớt cao su ở

, .

các đầu piston với mép các lỗbù nâng cao được tuổi thọ phớt cao su

Piston 3 được định ở vị trí ban đầu bằng vịng chặn cịn piston 9 ,

.

được định vị bằng vít 17 Để đảm bảo cho các piston về đúng vị trí ban

.

đầu thì người ta dùng các lị xo hồi vị 5 và 11

SVTH : Trần Cơng Minh- Lớp 02ĐL - GVHD: LÊ VĂN TUỴ

Trang 36-

-

Trên các đầu piston 3 và 9 người ta cĩ khoang xung quanh một dãy lổ

,

14 19 mục đích là khi ta nhã phanh đột ngột thì cĩ thể sẽ tạo thành một

,

khoảng khơng gian trống do dầu chưa kịp điền đầy phía trước đỉnh piston

,

khi đĩ dầu từ phía sau chui qua dãy lỗ 14 19 uốn cong mép phớt cao su đi ,

vào điền đầy khoảng khơng gian đĩ tránh được hiện tượng hẫng bàn .

đạp

. . .

Một phần của tài liệu KET CAU O TO HE THONG PHANH XE IFA.DOC (Trang 35 -37 )

×