0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (28 trang)

QUẢNG TRƯỜNG TRONG Đễ THỊ 1 Quảng trường trung tõm:

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - KTS. TÔ VĂN HÙNG.PDF (Trang 27 -28 )

1. Quảng trường trung tõm:

Là quảng trường chớnh thành phố nơi tổ chức cỏc cuộc mitting, diễu hành. Tại quảng trường này thường cú cỏc cụng trỡnh mang ý nghĩa chớnh trị và văn húa lớn, khụng bố trớ khu nhà ở.

Tuỳ theo khả năng quảng trường trung tõm cũa thành phố cần phải giải phúng khỏi chức năng giao thụng mà dựng để đi bộ là chủ yếu, cỏc tuyến giao thụng cụng cộng khụng đi qua quảng trường. Ơớ quảng trường cần dành riờng một số diện tớch để bố trớ chỗ đỗ tạm thời cho ụ tụ, tại quảng trường trung tõm cần đảm bảo những điều kiện thuận tiện để duyệt binh và diễu hành ...

2. Quảng trường trước cỏc cụng trỡnh cụng cộng:

Là những khụng gian lớn để làm chỗ đỗ xe, chỗ tập trung đụng người trước cỏc cụng trỡnh cụng cộng như nhà hỏt, rạp chiều búng, tượng đài, vườn hoa. Thiết kế quảng trường này cần đảm bảo tớnh truyền cảm của cụng trỡnh và tổ chức thoỏt nước, thoỏt xe tốt. Ở đõy cần được trồng cõy xanh tổ chức cỏc chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi, bố trớ tượng đài vũi phun nước để làm tăng mỹ quan của quảng trường

3. Quảng trường giao thụng:

Là nơi tập trung cỏc tuyến giao thụng lớn, mục đớch để điều hoà cỏc dũng giao thụng khi gặp nhau. Tại cỏc quảng trường giao thụng cần đặc biệt chỳ ý đến việc tổ chức cỏc loại giao thụng nhất là cỏc luồng đi suốt. Muốn đạt mục đớch đú đối với giao thụng cụng cộng cần bố trớ

trạm đỗ ở nơi tiện chuyển xe với đoạn đường đi bộ ngắn, đối với phương tiện giao thụng cỏ nhõn và cỏc xe phục vụ cần cú chỗ đỗ riờng.

Về hỡnh thức quảng trường cú thể là hỡnh chữ nhật, hỡnh vuụng, trũn...

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - KTS. TÔ VĂN HÙNG.PDF (Trang 27 -28 )

×