0
Tải bản đầy đủ (.doc) (43 trang)

Cảm biến nhiệt độ LM335:

Một phần của tài liệu ĐO VÀ ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ.DOC (Trang 35 -36 )

III. Nguyên lý hoạt động:

2. Cảm biến nhiệt độ LM335:

éể đo nhiệt độ được chớnh xỏc, tất nhiờn cần cú một đầu dũ thớch hợp. éầu dũ là một cảm biến nhiệt độ cú nhiệm vụ vận chuyển từ nhiệt độ qua tớn hiệu điện. Cú rất nhiều loại cảm biến như giới thiệu ở chương V. Nhưng dựa vào lý thuyết và thực tế của mạch cần thiết kế ta dựng phương phỏp đo bằng IC cảm biến nhiệt độ. Cỏc IC cảm biến nhiệt độ cú độ chớnh xỏc cao, dễ tỡm và giỏ thành rẽ. Một trong số đú là IC LM335, là loại thụng dụng trờn thị trường hiện nay, đồng thời nú cú nhưừng đặc tớnh làm việc phự hợp với thiết kế chi tiết của mạch.

a. LM335 cú độ biến thiờn theo nhiệt độ: 10mV / 1oC.

b. éộ chớnh xỏc cao, tớnh năng cảm biến nhiệt độ rất nhạy, ở nhiệt độ 25oC nú cú sai số khụng quỏ 1%. Với tầm đo từ 0oC - 128oC, tớn hiệu ngừ ra tuyến tớnh liờn tục với ngưỡng thay đổi của tớn hiệu ngừ vào.

c. Thụng số kỹ thuật:

Định thang nhiệt độ theo độ celsius( C). Tớn hiệu lối ra bằng 10mv/0 c.

éộ chớnh xỏc được đảm bảo : khụng kộm 0,5 0 c. Độ chớnh xỏc trong vựng nhiệt độ phũng: 0,250 c.

d. éặc tớnh điện:

Theo thụng số của nhà sản xuất LM335, quan hệ giữa nhiệt độ và điện ỏp ngừ ra như sau:

Vout = 0,01?ToK = 2,73 + 0,01ToC.

Vậy ứng với tầm hoạt động từ 0oC - 100oC ta cú sự biến thiờn điện ỏp ngừ ra là:

Ở 0oC thỡ điện ỏp ngừ ra Vout = 2,73 (V). Ở 5oC thỡ điện ỏp ngừ ra Vout = 2,78 (V). Ở 100oC thỡ điện ỏp ngừ ra Vout = 3,73 (V).

Tầm biến thiờn điện ỏp tương ứng với nhiệt độ từ 0oC - 100oC là 1V. o

o

Một phần của tài liệu ĐO VÀ ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ.DOC (Trang 35 -36 )

×