0
Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

43.Thế ngũ phúc.

Một phần của tài liệu CÂY THẾ (Trang 30 -33 )

Thế tam đa và thế ngũ phúc đi đôi với nhau, hai thế này đều là cây trực thọ, cây ngũ phúc năm từng, có thể uốn như cây tam đa rồi nuôi thêm hai tàn nữa y như vậy là đạt. Nhưng cũng có thể đối thành 5 tầng theo lối chiết chỉ tứ diện cũng được. Những tàn đều phải uốn tỉa ngang băng lúp búp chớ không được vươn lên cao. Thế

ngũ phúc to cao đẹp hơn thế Phước, Lộc, Thọ, ý muốn chúc tụng cao hơn nữa là Phước, Lộc, Thọ, An, Khang, nghĩa là có phúc, tốt lành may măn, có lộc øiàu có nhiều ruộng đất, có thọ là sống lâu trăm tuổi, An là sống vên ồn không bị xáo trộn,

có khang là vui vẻ, chết êm ải thoải mái. Đúng là câu chúc tụng đây đủ đẹp đẽ nhất. 44.Thé tam đa

Thế tamn đa còn gọi tam tài, tam giáo hay là thiên, địa, nhân nữa. thế này là cây cổ thụ, gốc thân to, nhưng chỉ uốn có ba tán tròn chung quanh thân cây, tàn thứ nhất là một mâm tròn, hớt tỉa lúp búp, nhưng nhỏ hơn, mỏng hơn. Tàn thứ ba là tàn ngọn, cách xa hơn tàn thứ hai xũng hót tỉa tròn nhưng nhưng nhỏ hơn hai tàn trứơc. Tàn ngọn này cũng tỉa lúp búp chứ không vươn cao, nên xem cây kiếng này có dáng lùn mập, nhưng vì là cây cô thụ nên cũng rất cân đối, rất đẹp. thế tam đa tượng trưng

cho ba ông Phước, Lộc, Thọ; ba tàn đều tròn đều đẹp. tượng trưng cho sự vĩnh cửu,

sung túc, hạnh phúc, giàu sang và sống lâu, theo tích ba ông Phước, Lộc, Thọ cũng rất hay. + Phước là ông Đậu Vũ Quân, tuôi già mà có con nhỏ là có hạnh phúc, ý muôn nói có nhiêu con + Lộc là ông Quách Tử Nghi làm quan to lâu năm, bông lộc

nhiêu. ý muôn nó giàu sang suôt đời. + Thọ là ông Đông Phương Sóc, sông lâu một trăm tuôi, đầu râu tóc bạc phơ, ý muôn nói sông được lâu Thê này dùng đê chúc thọ rât có ý nghĩa đôi với người già cả.

45.Thê trung bình cong

¿T bà

-ÌP>Mã:

Là thế có thân uốn cong cong như long thân. nếu bộ rễ chân nôm hay hình thú thì

tuyệt đẹp, thân ngay đoạn thứ nhất đã Cong về một bên rồi, tàn thứ nhất phải ngả về

hướng thân cây, nhưng đoạn thứ hai phải uốn cong trở lại quy căn ngay, đến đoạn thứ ba sửa thành cây trực, giữ thế trung bình. Các chỉ nhánh đều uốn tứ diện, so le, dưới to trên nhỏ, nhưng ngọn phải uốn hỏi đầu trung như đuôi cá. Cây thế trung bình cong, uốn được hai cây giống nhau, thì hợp với cây trung bình ngay làm thành bộ kiếng tam tài ba cây rất đẹp, tương trưng cho thiên, địa nhân.

“k

vn mỉ win ïưn

Một phần của tài liệu CÂY THẾ (Trang 30 -33 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×