0
Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

măn, điềm tốt lành, như kiết tường dùng để chúc mừng, để cầu được nhiều điều tốt

Một phần của tài liệu CÂY THẾ (Trang 26 -28 )

lành, may mắn, có phước... Thế nảy có ba từng năm ngang và có hai ngọn nhỏ. Thế nay tuy rất đơn giản nhưng rất khó uốn, cả ba từng đôi, giăng ngang, phải uốn được

ba tàn văn, ba tàn võ, thành ra sáu tàn, đưới to trên nhỏ. Uốn đúng thế rất đẹp. Cây

vương tùng nếu là cây cô thụ thì quí giá vô cùng, tượng trưng thiên mệnh ý chí tối

39.Thế tùng thập

Đây là thế của các cụ ngày xưa dùng làm mẫu để uốn những cây trực thọ, vì cây tùng có dáng thân đứng thăng, tàn nhánh phân chỉ nhị diện nằm ngang hai bên, với khỏang cách đều đặn, dưới to trên nhỏ rất đẹp. Cây tùng phải là cây cổ thụ, già nua, rũ tàn nhánh xuống, nhưng vẫn còn giữ được chữ thập tự nhiên mới thật là đẹp, chớ không phải uốn ngang tràn cứng ngắc như người đứng giăng tay giữa trời thì không còn phải cây kiếng nữa. Tướng Tùng thập tượng trưng cho người thanh niên khỏe

mạnh, gan dạ bất khuất, nên phải uốn cho dứt khóat, biểu hiện cho tính thăn thăn

như người quân tử. Ông cha ta ngày xưa uốn cây tùng làm mẫu cho những cây kiếng có lá kim khác. Và trong một giàn kiểng ít ra cũng phải có cây tùng, cây bách đề nói lên sự vững chãi lậu bên

40.Thé thất hiền

Thất hiển chiết chỉ là thế cao lớn nhiều tàn một ngọn cộng chung là bảy tầng. Bộ rễ

sửa chân nôm, thân có thế trực, nhưng uốn bẻ qua bẻ lại theo tả hữu theo chi âm

dương thì hay hơn, nghĩa là đọan thân thứ nhất cong qua bên phải — cùng với nhánh thứ nhất - Đọan thứ 2 trả về bên trái: cứ luôn phiên tới từng thứ sáu, đọan ngọn đứng thăng và uốn theo kiêu hồi đầu trung, các tàn đều uốn hồng tâm hay tròn lúp

Một phần của tài liệu CÂY THẾ (Trang 26 -28 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×