0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (40 trang)

Bài học kinh nghiệm

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẤT VIỆT (Trang 32 -32 )

CHƯƠNG 2 : NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ KẾT QUẢ THỰC TẬP

2.3. Bài học kinh nghiệm

Sau khi trải qua hơn 2 tháng thực tập công ty du lịch Đất Việt được sự giúp đỡ của các anh chị nhân viên trong văn phòng chi nhánh Hà Nội, em đã học hỏi được rất nhiều kiến thức và bài học kinh nghiệm. Trong thời gian thực tập đã được các anh chị phòng kinh doanh tập làm quen và hỗ trợ các anh chị một số công viêc của một nhân viên kinh doanh thực sự:

Xây dựng, tính giá và hoàn thiện các chương trình du lịch

Điều hành, sắp xếp dịch vụ, hướng dẫn viên và theo dõi quá trình thực hiện tour du lịch từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chương trình du lịch

Cùng với cán bộ điều hành trong công ty tư vấn, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện các tour du lịch cho khách du lịch.

Nghiên cứu, khảo sát tuyến điểm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, phát triển tour mới.Phối hợp với các bộ phận, phòng ban trong quá trình thực hiện các tour du lịch

Căn cứ vào quá trình thực hiện, dựa vào các điều kiện và hoàn cảnh định trước cần phải phát huy tính năng động chủ quan, sắp xếp hợp lý hành trình du lịch để đảm bảo tốt chương trình du lịch đã được giao. Nguyên tắc thực hiện phải đảm bảo tính kế hoạch, tính đối xứng và tính linh hoạt. Đấy là điều mà các anh chị trong công ty thường xuyên nhắc nhở đối với em khi thực hiện chương trình du lịch.

Ngoài việc vận dụng lý thuyết đã học vào trong thực tế thì bản thân em đã học hỏi và rút ra nhiều kinh nghiệm cho mình. Tính chuyên nghiệp trong công việc: Đối với mỗi công ty lữ hành nói chung, tính chuyên nghiệp trong xây dựng và kinh doanh các sản phẩm du lịch là yếu tố quan trọng. Các chương trình du lịch cần được xây dựng phù hợp với từng đối tượng khách hàng, có thái độ phục vụ khách hàng tốt nhất, từ đó là những yếu tố quan trọng trong phát triển công việc sau này.

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH ĐẤT VIỆT (Trang 32 -32 )

×