0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (55 trang)

Ưu và nhược điểm của siêu tụ điện

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG DÙNG SIÊU TỤ ĐIỆN (Trang 40 -41 )

4. Những thiếu sót và tồn tại của ĐATN:

2.2. Hệ siêu tụ điện

2.2.8. Ưu và nhược điểm của siêu tụ điện

2.2.8.1. Ưu điểm của siêu tụ điện

Siêu tụ điện có nhiều lợi thế như:  Hiệu quả rất cao.

 Khả năng sạc nhanh, mặc dù siêu tụ điện không thể lưu trữ nhiều năng lượng như pin lithium-ion có cùng kích thước, nhưng siêu tụ điện có thể bù đắp điều đó bằng tốc độ sạc. Trong một số trường hợp, chúng sạc nhanh hơn gần 1.000 lần so với thời gian sạc của pin có dung lượng tương tự. Với tốc độ sạc này, gần như có thể sạc ngay lập tức cho một chiếc xe điện [4].

24

Siêu tụ điện có tuổi thọ cao hơn pin, để so sánh tuổi thọ, thì pin lithium-ion trung

bình từ 500 đến 10.000 chu kỳ. Còn siêu tụ điện có tuổi thọ dao động từ 100.000 đến một triệu chu kỳ.

 Siêu tụ điện có thể chịu được mọi nhiệt độ trong khoảng từ -30 đến 65 độ trong khi pin có thể chịu được từ 10 đến 40 độ C.

 Các siêu tụ có trọng lượng rất nhẹ.

 Các siêu tụ điện có thể được cài đặt trong một khu vực hẹp vì nó có kích thước rất nhỏ.

 Các siêu tụ điện có phản ứng thoáng qua rất nhanh.

2.2.8.2. Nhược điểm của siêu tụ điện

Bên cạnh đó siêu tụ điện cũng có một số nhược điểm sau:  Các siêu tụ điện có năng lượng riêng rất thấp.

 Rất khó để tạo ra siêu tụ điện có công suất điện áp cao ở thời điểm hiện tại, đó là lý do tại sao hầu hết các siêu tụ điện 2.7V đều có sẵn trên thị trường.

 Thuộc tính điện áp phóng tuyến tính của chúng là một bất lợi. Đặc tính điện áp phóng tuyến tính có nghĩa là khi siêu tụ phóng 50% tổng năng lượng dự trữ, điện áp cũng giảm một nửa. Có nghĩa là nếu điện áp đầy của chúng là 2,7V thì điện áp sẽ giảm xuống còn 1,3V. Nhưng trong trường hợp pin, điện áp sẽ gần với điện áp đầy thậm chí khi pin xả 50% năng lượng.

 Giá của siêu tụ điện cao hơn pin Li-ion cùng dung lượng.

 Siêu tụ điện xả nhanh hơn pin khi không được kết nối với tải hoặc nói cách khác, đặc tính tự xả của siêu tụ là một bất lợi nữa.

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG DÙNG SIÊU TỤ ĐIỆN (Trang 40 -41 )

×