0
Tải bản đầy đủ (.docx) (60 trang)

Mạch chuyển đổi nguồn điện cấp cho kim phun

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG DÙNG SIÊU TỤ ĐIỆN (Trang 51 -52 )

Nguyên lý hoạt động của mạch chuyển đổi nguồn điện cấp cho kim phun:

Bạn đầu thiết lập điện áp ngắt của mạch XH-M609 ngắt điện áp đầu ra khi điện áp siêu tụ dưới 21V (theo yêu cầu), thiết lập điện áp chênh lệch 3V để mạch cấp điện áp đầu ra khi siêu tụ 24V trở lại.

29

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

Khi siêu tụ được sạc đầy 24V, mạch XH-M609 sẽ cấp điện áp đầu ra, dòng điện đi qua cuộn dây 1-2 của relay về mass làm cho tiếp điểm 3-5 đóng lại, lúc này siêu tụ cấp nguồn điều khiển kim phun hoạt động.

Khi điện áp siêu tụ nhỏ hơn 21V, mạch XH-M609 ngắt đầu ra thì lúc này dòng điện đi từ acquy qua tiếp điểm thường đóng 4-5 cấp nguồn cho kim phun hoạt động.

3.2.1. Phân tích, lựa chọn siêu tụ

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại siêu tụ với nhiều giá trị điện dung khác nhau như 50F, 100F, 350F, 500F, 1000F, 3000F,…của nhiều hãng khác nhau.

Yêu cầu của hệ siêu tụ được sử dụng cho mô hình là phải:

Có dung lượng đủ lớn để cấp nguồn cho kim phun khi trên mô hình không có bộ phận sạc cho siêu tụ.

Đảm bảo tính kinh tế.

Trên cơ sở lý thuyết cùng với mục tiêu chọn loại thiết bị có khả năng nạp và phóng nhanh với yêu cầu như trên. Nhóm quyết định chọn hệ siêu tụ điện 27V-50F được ghép nối tiếp từ 10 siêu tụ Green-CAP (Blue) 2.7V 500F (hình 3.2) đáp ứng đầy đủ tiêu chí về điện áp, đặc tính nạp phóng, dung lượng nhiệt độ, lý tính, công suất riêng, năng lượng riêng, độ an toàn, tuổi thọ, thân thiện môi trường.

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG DÙNG SIÊU TỤ ĐIỆN (Trang 51 -52 )

×