0
Tải bản đầy đủ (.docx) (60 trang)

Mô hình mô phỏng hoạt động của kim phun trên simulink

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG DÙNG SIÊU TỤ ĐIỆN (Trang 58 -60 )

simulink Đồ thị mô phỏng

Hình 4.2: Đồ thị dòng điện theo thời gian trên kim phun khi sử dụng nguồn

acquy 4.2. Mô phỏng quá trình phun xăng sử dụng hệ siêu tụ

Mô hình mô phỏng trường hợp sử dụng siêu tụ tương tự như khi dùng acquy nhưng thay nguồn 12 VDC thành nguồn 24 VDC. Ta được kết quả mô phỏng như đồ thị hình dưới.

36

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

Hình 4.3: Đồ thị dòng điện theo thời gian trên kim phun khi sử dụng nguồn siêu

tụ 4.3. Nhận xét

Quan sát hai đồ thị trên ta thấy cường độ dòng điện đạt giá trị 0.8A khi sử dụng nguồn 12V tại thời điểm khoảng 0.005s còn khi sử dụng nguồn 24V là khoảng 0.0025s qua đó ta thấy khi sử dụng nguồn lớn hơn thì cường độ dòng điện trong kim phun sẽ tăng đến giá trị cần thiết để nhấc kim nhanh hơn từ đó tăng được độ nhạy của kim phun.

37

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Nguyễn Tấn Lộc, Hệ thống nhiên liệu, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2020.

[2] Đỗ Văn Dũng, Điện động cơ và điều khiển động cơ, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2013.

[3] Phan Nguyễn Quý Tâm, Nghiên cứu, ứng dụng năng lượng điện cảm trên ô tô, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2021.

[4] https://oto-hui.com/threads/sieu-tu-dien-giai-phap-thay-the-pin-lithium-ion-tren- xe- dien-trong-tuong-lai [5] http://www.cesti.gov.vn/phan-tich-chi-tiet-xu-huong-cong-nghe/117/sieu-tu-dien- cong-nghe-nano-than-thien-moi-truong-va-xu-huong-ung-dung-trong-tiet-kiem- nang- luong-va-on-dinh-nguon-dien 38

TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHUN XĂNG DÙNG SIÊU TỤ ĐIỆN (Trang 58 -60 )

×