0
Tải bản đầy đủ (.doc) (32 trang)

IM dược chất hấp thu nhanh hơn SC

Một phần của tài liệu KĨ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC TIÊM VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM THUỐC (Trang 29 -32 )

5.2.2 Tuổi người bệnh

Người già có mô mỡ giảm làm giảm thời gian lưu thuốc tại mô, nhất là đôi với các dược chất có hệ số phân bố D/N cao, nên sinh khả dụng cao hơn ngưởi trẻ. Trẻ sơ sinh, trẻ em có tổng lượng nước cao so với cân nặng nên có thể tích phân bố lớn, nông độ dược chất trong máu thấp hơn người lớn.

3.2.3 Tình trạng bệnh tật

Bệnh nhân suy tim lưu lượng máu đến các cơ giảm do đó mức độ và tốc độ hấp thu thuốc sau tiêm bắp thường giảm.

Bệnh nhân ưng thư quá trình chuyển hoá thuốc tăng nên nồng độ thuốc ở mô thường thấp.

VI.Kiểm nghiệm thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền

L. Định nghĩa:

Chế phẩm dùng để tiêm là chế phẩm vô trùng dùng để tiêm, truyền, cấy vào cơ thể người hoặc động vật.

Quá trình pha chế có thê thêm tá dược để tạo đẳng trương, điều chỉnh pH, tăng độ tan, chống phân huỷ hoạt chất hoặc có tính chất kháng khuẩn thích hợp mà không ảnh hưởng xấu tới tác dụng điều trị và ở nông độ sử dụng không được gây ngộ độc và kích ứng tại chỗ.

Chế phẩm dùng để tiêm có 5 loại là thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền, dung dịch đậm đặc dung tiêm hoặc truyền, thuốc cấy.

Thuốc tiêm là dung dịch, nhũ dịch hoặc dịch treo vô trùng được pha chế băng cách hoà tan, nhũ hoá hoặc tạo dịch treo hoạt chất và tá được trong nước cất pha tiêm, dung môi hoặc hỗn hợp môi trường hoà tan vô trùng, thích hợp.

Thuốc tiêm truyền là dung dịch hoặc nhũ dịch trong nước vô trùng, đẳng trương, được đưa vào cơ thể với thể tích lớn. Thuốc truyền không được chứa chất bảo quản, kháng khuẩn nào.

Dung dịch đậm đặc dùng tiêm hoặc truyền là dung dịch vô trùng để tiêm hoặc truyền ngay sau khi pha loãng, chúng đạt các yêu cầu qui định đối với thuốc tiêm và thuốc tiêm truyền.

Thuốc bột dùng tiêm hoặc truyền là chế phẩm vô trùng dạng răn đựng trong lọ, khi lắc với thể tích dung môi vô trùng quy định thì tạo ngay thành dung dịch

trong suốt, không có các tiêu phân lạ hoặc dịch treo đồng nhất. Sau khi hoà tan hoặc tạo dịch treo chúng đạt các yêu câu quy định đối với thuốc tiêm và thuốc tiêm truyền.

Thuốc cây là chế phẩm vô trùng ở dạng rắn với kích thước và hình dạng phù hợp dùng để cấy vào cơ thể và phóng thích hoạt chất trong khoảng thòi gian nhất định. Mỗi liều dùng trong một bao gói vô trùng.

H. — Yêu cầu kĩ thuật và phương pháp thử

1. Tính chất

Dạng dung dịch nước hoặc dầu, nhũ dịch hoặc dịch treo. bột...tuy từng chế phẩm.

Cách thử: Băng cảm quan. 3. Độ frong

Dung dịch để tiêm khi kiểm tra bằng mắt thường ở điều kiện qui định phải

trong và hầu như không có tạp cơ học.

Dung dịch thuốc tiêm truyền tĩnh mạch có liều từ 100ml trở lên phải đáp ứng yêu câu về giới hạn kích thước và số lượng các tiểu phân.

Nhã tương phải không thấy dấu hiệu của sự tách lớp.

Hỗn dịch của tiêm có thể lắng cạn nhưng phải phân tán ngay khi lắc đều và giữ được sự đồng đều khi lây đủ liều ra khỏi ông tiêm.

$. Màu sặc

Không màu hoặc có màu do hoạt chất tuỳ theo từng chuyên luận. Tiến hành so với màu mẫu.

4.pH

pH phải nằm trong giới hạn quy định. Tiến hành đo pH bằng máy đo pH. %. Độ vô khuẩn

Thuốc tiêm phải vô khuẩn.

Cách thử: Nếu không có qui định riêng thì tiễn hành thử và đánh giá theo “


Thử vô trùng”.

6. Nội độc tô vỉ khuẩn

Phép thử nội độc tố vi khuẩn thực hiện khi có yêu cầu được qui định trong

chuyên luận riêng. Khi đã thử nội độc tố vi khuẩn thì không phải thử chất gây

sốt, trừ khi có quy định.

7. Chất gây sốt

Thuốc tiêm phải không có chất gây sốt. Phép thử này được tiễn hành đối với: — Thuốc tiêm đóng liều đơn lẻ có thể tích 15ml trở lên và không có quy định

— Thuốc tiêm đóng liều đơn lẻ có thể tích 15ml trở lên và không có quy định

phép thử nội độc tô.

— Thuốc tiêm đóng liều đơn lẻ có thê tích nhỏ hơn 15ml nhưng trên nhãn có chi “ không có chất gây sốt” và không có quy định phép thử nội độc tố.

8. Thể tích ( đối với thuốc tiêm, tiêm truyền dạng lỏng)

Cách thử: Thuốc tiêm được để thăng băng với nhiệt độ phòng và được phân

tán đông đều trước khi thử.

— _ Đối với thuốc tiêm có thê tích nhỏ hơn hoặc băng 5ml:

+ Lấy 6 ông thuốc tráng bơm tiêm bằng 1 ống, thử trên 5 ống.

+ kiểm tra bằng cảm quan 5 ống thuốc, thấy các ông thử chứa thể tích ngang nhau.

+ Dùng bơm tiêm khô, sạch có dung tích không lớn hơn 2.5 lần so với thể tích cần đo, có gắn kim tiêm thích hợp. Lấy thuốc sao cho trong bơm tiêm không có bọt khí và trong kim tiêm vẫn chứa đây thuốc tiêm. Lần lượt lấy thuốc của từng ống tiêm theo cách đó.

Tính kết quả thể tích trung bình của 5 ống.

— Đối với thuốc tiêm có thê tích lớn hơn 5ml, thuốc tiêm truyên:

+ Lấy một ống thuốc tráng bơm tiêm bằng một ống, thử trên 3 ông.

+ Cách tiên hành như đôi với thuộc tiêm có thê tích không lớn hơn 5ml.

Tính kết quả thể tích trung bình của 3 ống.

— Đối với thuốc tiêm nhiều liều trong một lọ thì thể tích phải lớn hơn so với số liều quy định được lấy ra.

với số liều quy định được lấy ra.

Thể tích của chế phẩm phải nằm trong giới hạn cho phép theo bảng 5.7 Bảng 5.7. Giới hạn cho phép về thể tích của thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền

Thể tích ghi trên nhãn % chênh lệch

Tới 5ml + 5%

Từ 5ml tới 50ml + 10%

Trên 50ml + 5%


9. Độ đông đêu khối lượng (dỗi với chế phẩm dạng bột)

Loại bỏ hết nhãn, rửa sạch và làm khô bên ngoài, loại bỏ hết các nút và cân ngay khối lượng cả thuốc và vở, lấy hết thuốc ra, dùng bong lau sạch, nếu cân thì rửa bằng nước, sau đó rửa bằng ethanol 96% rồi sấy ở 100-105°C trong một giờ; nếu vỏ đựng không chịu được nhiệt thì làm khô ở điều kiện thích hợp và cân. Hiệu số khối lượng 2 lần cân là khối lượng của thuốc. Làm như vậy với 9

đơn vị khác lấy bất kỳ.

Cho phép không quá 1 đơn vị có khối lượng chênh lệch khỏi bảng 5.2 10. Độ đồng đêu hàm lượng

10. Độ đồng đêu hàm lượng

Trừ khi có chỉ dẫn khác, chế phẩm có hàm lượng hoạt chất dưới 2mg, hoặc dưới 2% so với khối lượng thuốc của toàn bộ. Thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền dạng bột đóng gói có khối lượng nhỏ hơn hoặc bằng 40mg.

Phép thử đồng đều hàm lượng được tiễn hành sau phép thử định lượng và hàm

lượng hoạt chất đã ở trong giới hạn quy định.

Cách thư: Lấy 10 đơn vị đóng gới nhỏ nhất bất kì, xác định hàm lượng hoạt chất từng ống theo phương pháp chỉ dẫn trong chuyên luận.

Cách đánh giá: chế phâm đạt yêu câu thử nếu hàm lượng đều năm trong giới hạn 85-1 15% của hàm lượng trung bình.

Chế phẩm không đạt yêu cầu nếu có quá một đơn vị có giá trị hàm lượng nằm ngoài giới hạn 8Š5-I1I5% của hàm lượng trung bình hoặc có một đơn vị có hàm lượng nằm ngoài giới hạn 75-125% của hàm lượng trung bình.

Nếu một đơn vị có giá trị hàm lượng năm ngoài giới hạn 85-115% nhưng ở trong giới hạn 75-125% của hàm lượng trung bình thì thử lại trên 20 đơn vị khác, lấy ngẫu nhiên.

Chế phẩm đạt yêu cầu nếu không quá một đơn vị trong tổng số 30 đơn vị đem thử có giá trị hàm lượng nằm ngoài giới hạn 85-115% của hàm lượng trung bình và không có đơn vị nào có giá trị hàm lượng nằm ngoài giới hạn 75-125% của hàm lượng trung bình.

TỊ. Định tính

Tiến hành định tính theo các phương pháp được quy định trong tiêu chuẩn, thuốc tiêm và thuốc tiêm truyền phải cho các phản ứng của các hoạt chất có trong chế phẩm theo từng chuyên luận.

12. Định lượng

Lấy thuốc trong số lọ thuốc như đối với phép thử “ Thẻ tích” (Chế phẩm dạng lỏng) hoặc như đối với phép thử “ độ đồng đều khối lượng” ( Chế phẩm dạng bột) trộn đồng. nhất. Tiến hành định lượng theo các phương pháp được quy định trong tiêu chuẩn, hàm lượng của từng hoạt chất trong chế phẩm phải nằm trong giới hạn cho phép theo bảng 5.8.

Bảng 5.8. Giới hạn cho phép về hàm lượng đối với thuốc tiêm, thuốc tiêm

truyền

Lượng hi trên nhãn % Chênh lệch

Dạng dung dịch +5%

Dạng bột + 10%

Một phần của tài liệu KĨ THUẬT BÀO CHẾ THUỐC TIÊM VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM THUỐC (Trang 29 -32 )

×