0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (33 trang)

Khoét thô lỗ∅

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY ĐỀ TÀI THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG GIÁ ĐỠ TRỤC XOAY (Trang 26 -27 )

Chọn máy: chọn máy khoan đứng 2A135 có công suất 6 KW

Chọn dao: Mũi khoét gắn mảnh hợp kim cứng K40 (BK8): ∅34tuổi bền T = 50 phút; Chế độ cắt:

Chiều sâu cắt

t=D2d=34230=2mm

Bước tiến: vì khoét gang bằng mũi hợp kim cứng nên tra bảng 5-26 STCNCTM 2 S = 1,2 mm/vòng Tốc độ cắt: V=Cv.Dzv.Kv Tm.txv.Syv

(

m phút

)

Các hệ số tra theo bảng 5-29 STCNCTM 2

Cv Zv Xv Yv m

105 0,4 0,15 0,45 0,4

Tra bảng 5-30 ta có T = 50 (phút); Bảng 5-1, 5-2 có KMV = 0,94; Bảng 5-31 có KLV = 1 Bảng 5-5 có KNV = 0,8; Bảng 8-1 có KUV = 0,83;

Mà KV = KLV.KMV.KNV.KUV thay vào công thức ta được KV = 1.0,94.0,8.0,83 = 0,62

V= 105.340,4.0,62

500,4.20,15.1,20,45=46

(

mphút

)

phút

)

Số vòng quay: n=1000πDV=1000.463,14.34=431(vòng/phút)

Theo thuyết minh máy chọn n = 530 (v/ph) Vận tốc cắt thực tế: V=530.3,14 .341000 =56,6

(

m

ph

)

Moment xoắn và lực chiều trục

M=CM. DZM. syM.txM. KmM(kGm) P0=Cp. Dzp. syp.txp. Kmp(kG) Theo bảng 5-32 ta có: CM ZM YM CP ZP YP XP 0,196 0,85 0,7 46 0 0,4 1 Theo bảng 5-1 và 5-2 chỉ số: Kmp=KmM=

(

HB 190

)

np =

(

200 190

)

1,3 =1,07

Thay vào công thức ta có:

M=0,196.340,85.1,20,7.21.1,07=9,5(kGm)

P0=46.340.1,20,4.21.1,07=105,9(kG) Công suất khi khoét:

N=M .n

975 =9,5.530975 =5,2Kw

Công suất động cơ là 6 Kw Vậy thoả điều kiện an toàn

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY ĐỀ TÀI THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG GIÁ ĐỠ TRỤC XOAY (Trang 26 -27 )

×