0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (33 trang)

Khoét tinh lỗ∅ 35,

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY ĐỀ TÀI THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG GIÁ ĐỠ TRỤC XOAY (Trang 27 -30 )

Chọn máy: chọn máy khoan đứng 2A135 có công suất 6 KW

Chọn dao: Mũi khoét gắn mảnh hợp kim cứng K40 (BK8): ∅35,7tuổi bền T = 50 phút; Chế độ cắt:

Chiều sâu cắt

t=D2d=35,7234=0,85mm

Bước tiến: vì khoét gang bằng mũi hợp kim cứng nên tra bảng 5-26 STCNCTM 2 S = 0,9 mm/vòng Tốc độ cắt: V=Cv.Dzv.Kv Tm.txv.Syv

(

m phút

)

Các hệ số tra theo bảng 5-29 STCNCTM 2 Cv Zv Xv Yv m 105 0,4 0,15 0,45 0,4 Tra bảng 5-30 ta có T = 50 (phút); Bảng 5-1, 5-2 có KMV = 0,94; Bảng 5-31 có KLV = 1 Bảng 5-5 có KNV = 0,8; Bảng 8-1 có KUV = 0,83;

KV = 1.0,94.0,8.0,83 = 0,62

V= 105. 35,70,4.0,62

500,4.0,850,15.0,90,45=61

(

mphút

)

phút

)

Số vòng quay: n=1000πDV=3,14.35,71000.61 =544(vòng/phút)

Theo thuyết minh máy chọn n = 530 (v/ph) Vận tốc cắt thực tế: V=530.3,14 .35,71000 =59,4

(

m

ph

)

Moment xoắn và lực chiều trục

M=CM. DZM. syM.txM. KmM(kGm) P0=Cp. Dzp. syp.txp. Kmp(kG) Theo bảng 5-32 ta có: CM ZM YM CP ZP YP XP 0,196 0,85 0,7 46 0 0,4 1 Theo bảng 5-1 và 5-2 chỉ số: Kmp=KmM=

(

HB 190

)

np =

(

200 190

)

1,3 =1,07

Thay vào công thức ta có:

M=0,196. 35,70,85.0,90,7.0,851.1,07=3,5(kGm)

P0=46.35,70.0,90,4.0,851.1,07=40,1(kG) Công suất khi khoét:

N=M .n975 =3,5.530975 =1,9Kw

Công suất động cơ là 6 Kw Vậy thoả điều kiện an toàn

c) Doa lỗ ∅36

Chọn máy: chọn máy khoan đứng 2A135 có công suất 6 KW

Chọn dao: Mũi doa bằng thép gió ∅36tuổi bền T = 120 phút; Chế độ cắt:

Chiều sâu cắt

t=D2d=36235,7=0,15mm

Lượng chạy dao khi doa bằng mũi thép gió tính bằng công thức

S=Cs. D0,7=0,2.360,7=2,5

Với Cs = 0,2 ( tra bảng 2-3 trang 84 sách chế độ cắt gia công cơ khí) Tốc độ cắt: V=Cv.Dzv.Kv Tm.txv.Syv

(

m phút

)

Các hệ số tra theo bảng 5-29 STCNCTM 2 Cv Zv Xv Yv m 15,6 0,2 0,1 0,5 0,3 Tra bảng 5-30 ta có T = 120 (phút); Bảng 5-1, 5-2 có KMV = 0,94; Bảng 5-31 có KLV = 1 Bảng 5-5 có KNV = 1; Bảng 8-1 có KUV = 0,83; (Sách CNCTM 2)

Mà KV = KLV.KMV.KNV.KUV thay vào công thức ta được KV = 1.0,94.1.0,83 = 0,78

V= 15,6. 360,2.0,78

1200,3.0,150,1.2,50,5=5

(

mphút

)

phút

)

Số vòng quay: n=1000πDV=3,14.361000.5=44(vòng/phút)

Theo thuyết minh máy chọn n = 68 (v/ph) Vận tốc cắt thực tế: V=68.3,14 .361000 =7,7

(

m

ph

)

Khi doa moment xoắn và lực dọc trục bé nên ta bỏ qua Công suất động cơ là 6 Kw

Vậy thoả điều kiện an toàn

PHẦN 7: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ ĐỒ GÁ7.1 Kết cấu đồ gá 7.1 Kết cấu đồ gá

Đồ gá bao gồm: một phiến tỳ, một chốt trụ ngắn và một chốt trám để định vị chi tiết với 6 bậc tự do. Có cơ cấu kẹp nhanh bằng ren để tháo lắp nhanh. Ngoài ra còn có bạc dẫn hướng tháo lắp nhanh nhằm xác định vị trí tâm lỗ ∅36 khi khoét doa.

Chi tiết được định vị bằng phiến tỳ, chốt trụ ngắn và chốt trám. Khi khoét doa thì chiều trục P0

sẽ làm chi tiết trượt dọc hoặc lật xung quanh điểm A, từ đó ta có hai phương trình cân bằng. Phương trình cân bằng lực:

K .P0=Fms=Wct1. f

Trong đó f = 0,15 là hệ số ma sát giữa mặt định vị và đồ định vị (bảng 6.3 HDTKDA CNCTM)

⇒Wct1=K .P0

f

Trong đó: K = K0.K1.K2.K3.K4.K5.K6 là hệ số an toàn K0 = 1,5: hệ số an toàn trong tất cả các trường hợp

K1 = 1,1: hệ số tính toán tăng lực cắt khi độ bóng bề mặt thay đổi K2 = 1,2: hệ số tăng lực cắt khi dao mòn

K3 = 1,2: hệ số tăng lực cắt khi gia công gián đoạn K4 = 1: hệ số tính đến sự ổn định của lực kẹp K5 = 1: hệ số xét đến sự thuận lợi khi thao tác kẹp

K6 = 1,2: hệ số tính đến momen làm quay chi tiết (định vị trên phiến tỳ) => K = 1,5.1,1.1,2.1,2.1.1.1 = 2,4

Phương trình cân bằng moment:

Một phần của tài liệu ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY ĐỀ TÀI THIẾT KẾ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ GIA CÔNG GIÁ ĐỠ TRỤC XOAY (Trang 27 -30 )

×