0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (44 trang)

Save Vietnam’s Nature làm gì?

Một phần của tài liệu THONG_TIN_NR._62 (Trang 32 -33 )

Nature

Save Vietnam’s Nature là gì?

Đại họa hạt nhân ở Fukushima tháng 3 năm 2011 đã làm rung động cả thế giới.

Để tránh những hiểm họa tương tự trong tương lai, nhiều nước ở Âu và Á châu đã duyệt xét lại và thay đổi chính sách năng lượng hạt nhân. Cộng Hoà Liên Bang

Đức đã đi đến một quyết định can đảm là sẽ từng bước một chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng năng lượng hạt nhân. Ngược lại, chính quyền Cộng sản tại Việt Nam lại bắt đầu xây nhiều nhà máy

điện hạt nhân trong những năm tới. Quyết định thiển cận và vô trách nhiệm

đó đã gây ra nhiều phản đối trong và ngoài nước.

Tại Đức, Mạng hành động Save Vietnam’s Nature được thành lập với mục đích góp phần bảo vệ thiên nhiên Việt Nam, tham gia vào phong trào chống năng lượng hạt nhân toàn thế giới. Save Vietnam’s Nature đã ra mắt trong cuộc hội thảo chuyên đề “Ngăn cản chương trình năng lượng hạt nhân tại Việt Nam” vào tháng 11 năm 2011 tại Stuttgart, CHLB Đức. Thành viên của Save Vietnam’s Nature gồm những người Việt có ý thức trách nhiệm xã hội và môi trường sâu xa, tranh đấu cho thiên nhiên và bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Save Vietnam’s Nature làm gì ?

Hoạt động của Save Vietnam’s Nature tập trung chủ yếu vào các điểm sau: Thực hiện các chiến dịch thông tin, hành

động (thư phản đối, biểu tình …) và hội luận.

Đòi hỏi chấm dứt việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, ngưng vận hành các nhà máy điện hạt đang hoạt động khắp nơi cũng như tiêu hủy mọi vũ khí hạt nhân trên thế giới.

Ủng hộ mọi nỗ lực nhằm chấm dứt việc khai thác bóc lột tài nguyên thiên nhiên và huỷ hoại môi trường Việt Nam.

Ủng hộ việc phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Liên lạc: savevietnamsnature2011@googlemail.com Địa chỉ website: http://www.save-vietnams-nature.de/ * **

T H Ơ

Một phần của tài liệu THONG_TIN_NR._62 (Trang 32 -33 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×