0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (94 trang)

Giải pháp về chính sách

Một phần của tài liệu SẢN LƯỢNG HÀNG CONTAINNER THÔNG QUA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CẢNG VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 77 -78 )

6. Kết cấu luận văn

3.3.1. Giải pháp về chính sách

Chú trọng phát triển chất lượng dịch vụ, hỗ trợ cho khách hàng khi đến làm hàng tại cảng. Cải thiện, tạo môi trường làm việc thân thiện khi tiếp xúc với khách hàng. Lên kế hoạch làm hàng đáp ứng yêu cầu và cam kết đối với hãng tàu.

Tăng cường quản lý, điều tiết của các cơ quan quản lý Nhà nước và địa phương thông qua cơ chế giá cả (phí, lệ phí, biểu giá...) để hạn chế những bất cập của thị trường. Đề xuất các ban ngành, cơ quan nên có các cuộc họp tháo dỡ vướng mắc của khách hàng đối với quy định, chính sách cảng, Hải quan, Nhà nước, hãng tàu.

Khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế tham gia hình thành một số tuyến, trục vận tải biển nội địa sử dụng tàu cỡ lớn để hạ giá thành vận chuyển (unit cost), kết nối với các cảng nước sâu. Bên cạnh đó, có các chính sách ưu đãi đối với hãng tàu nội địa và chủ hàng hóa về:

- Các loại phí, lệ phí về (cầu bến, hoa tiêu, tàu lai, an toàn...) đối với các tuyến vận tải biển nội địa.

- Ưu đãi tín dụng cho đầu tư phát triển đội tàu vận tải nội địa cả về lãi suất và thời hạn vay vốn.

- Các ưu đãi về thuế; giá mua nhiên liệu trong nước.

- Tiếp tục hạn chế sự tham gia của tàu biển nước ngoài vào thị trường này. - Duy trì kiểm soát tải trọng đối với vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

- Có các chính sách ưu đãi đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường biển trong quá trình lưu thông nội địa nhằm khuyến khích và điều tiết lượng hàng vận chuyển trên các cung đường dài dọc trục Bắc - Nam chuyển sang vận tải bằng đường biển...

Để đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng cao và khai thác tối đa các cầu tàu tại các doanh nghiệp cảng cùng với lượng chủ hàng vào làm hàng tại bãi. Các doanh nghiệp cảng cần quy hoạch lại kho bãi và quy định cụ thể vị trí bốc xếp hàng hóa, … nhằm tận dụng tối đa điều kiện cầu cảng và cơ sở vật chất để gia tăng sản lượng

container thông qua. Container cũng phải được quy hoạch theo trọng lượng để thuận tiện trong quá trình xuất tàu: dưới 10 tấn (hàng nhẹ), từ 10 – 20 tấn (hàng trung bình), trên 20 tấn (hàng nặng). Như vậy khi xuất tàu thì việc làm hàng sẽ rất thuận tiện, không phải đảo chuyển, tránh được việc xếp lẫn lộn các chủng loại, kích thước, chủ khai thác...

Chú trọng nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, gia tăng chiết khấu, giảm chi phí nhằm thu hút khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khách hàng, nâng cao thị phần và gia tăng sản lượng container thông qua.

Doanh nghiệp cảng, Hải quan, hãng tàu tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi hơn để các chủ hàng có thể làm thủ tục thông quan nhận hàng khác cửa khẩu (đặc biệt vào các dịp hàng hóa cao điểm nếu tàu không thể cập cảng dự kiến mà phải chuyển cập cảng khác…)

Một phần của tài liệu SẢN LƯỢNG HÀNG CONTAINNER THÔNG QUA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CẢNG VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 77 -78 )

×