0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (94 trang)

Giải pháp về nhân lực

Một phần của tài liệu SẢN LƯỢNG HÀNG CONTAINNER THÔNG QUA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CẢNG VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 88 -89 )

6. Kết cấu luận văn

3.3.5. Giải pháp về nhân lực

Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao đào tạo kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kĩ năng cho cán bộ công nhân, viên chức và đội ngũ trực tiếp phục vụ khách hàng, tài trợ cho các cán bộ công nhân viên có năng lực tham gia các khóa học ở nước ngoài để nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bố trí nhân viên tham gia công tác nước ngoài, học hỏi kĩ năng khai thác và điều hành cảng từ các nước tiên tiến trong khu vực.

Nâng cao ý thức cạnh tranh cho cán bộ công nhân viên bằng các chương trình thi đua, khen thưởng trong lao động… để tăng năng suất lao động và hiệu quả làm việc, đồng thời có mức lương, thưởng hấp dẫn để thu hút nhân lực có chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm.

Khi bố trí nhân viên cần chú ý đến các yếu tố hình thành nên phẩm chất và trình độ chuyên môn của nhân viên bởi vì việc bố trí đúng người, đúng việc sẽ tạo ra sự yêu thích lao động và sự say mê trong công việc, từ đó tạo hiệu quả làm việc cao.

Chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực trẻ bằng cách công ty có thể tuyển chọn, đầu tư ngay cho các sinh viên đang theo học các chuyên ngành ngoại thương, thương mại, vận tải biển, quản trị kinh doanh tại các trường đại học thông qua việc tổ chức ngày hội việc làm tại các trường, buổi tham quan thực tế tại công ty hay tuyển thực tập sinh để đào tạo những nhân viên tiềm năng, khơi gợi niềm đam mê với ngành Logistics cho các sinh viên này bởi nguồn nhân lực trẻ có lợi thế được tiếp cận với tri thức mới, có khả năng nhạy bén với ngoại ngữ, CNTT.

Đối với những cá nhân có thái độ tiêu cực trong quá trình làm việc cần có biện pháp cảnh cáo, xử phạt để không tiếp diễn.

Một phần của tài liệu SẢN LƯỢNG HÀNG CONTAINNER THÔNG QUA TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CẢNG VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP (Trang 88 -89 )

×