0

Công ty đã tổ chức cho một số công nhân tiên tiến lành nghề đến một

Một phần của tài liệu BAO-CAO-DE-TAI-DAO-TAO-VA-PHAT-TRIEN-NGUON-NHAN-LUC-TAI-CONG-TY-TAN-PHAT.PDF (Trang 30-32 )

số doanh nghiệp sản xuất gạch như: Công ty Tân Việt, Công ty Gốm Xuân Hoà...để học hỏi kinh nghiệm và dây truyền công nghệ tiên tiến

Ở đó.

- Bên cạnh đó công ty sử dụng hình thức kèm cặp trong sản xuất cho lao động mới tuyển dụng dưới sự hướng dẫn của kỹ sư, quản đốc, đốc công, tổ trưởng...TỪ đó giúp họ nhanh chóng làm quen với công việc và có những kiến thức về nghề.

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP NGHIỆP VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

2.4.2. Điểm yếu:

Bên cạnh những ưu điểm trên thì công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân

lực của công ty vẫn tồn tại một sỐ hạn chế như sau:

- _ Ở khâu xác định nhu cầu đào tạo, công ty không tiến hành ở cấp cơ sở mà lại chỉ do phòng tổ chức — hành chính đảm nhiệm. Đồng thời việc xác định nhu cầu đào tạo lại chỉ dựa vào kế hoạch sản xuất kinh

doanh và lực lượng lao động hiện có, vì vậy đôi khi người được đào

tạo lại không đáp ứng được yêu cầu của công việc, không đáp Ứng được nguyện vọng của người lao động.

- _ Trong phương pháp đào tạo theo kiểu kèm cặp, chỉ bảo và phương pháp

đào tạo tại nơi làm việc thì giáo viên được lựa chọn là những công nhân

lành nghề.

Do lực lượng này không có kiến thức sư phạm, không có hệ thống lý thuyết vì vậy học viên chỉ đơn thuần được học phần thực hành mà không được trang bị lý thuyết đầy đủ.

- Do quy mô công ty còn chưa lớn, chưa thể xây dựng một bộ phận

chuyên phụ trách về đào tạo và phát triển. Vì vậy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chưa thực sự mang lại hiệu quả cao.

- Công tác đánh giá tổng kết chương trình đào tạo chỉ được thực hiện

theo năm mà không thực hiện ngay sau mỗi khóa học. Do đó không

khắc phục được sai sót một cách kịp thời. Đồng thời việc đánh giá

hiệu quả đào tạo và phát triển chỉ dừng lại mức khái quát chung

chung.

2.4.3. Những vấn đề cần giải quyết: * Mục tiêu, chiến lược của Công ty

Công ty có xu hƯớng ngày càng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, xây dựng thêm nhiều nhà máy gạch chuyên sản xuất gạch ngới từ đất sét nung tại các tỉnh khác như: Hưng Yên, Hải Dương...đồng thời tăng thu nhập cho người

lao động. Muốn vậy công ty phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho người lao động để làm cho doanh nghiệp tỒn tại và phát triển vững mạnh.

Với mục tiêu trở thành một công ty làm ăn có hiệu quả và có uy tín trong ngành, để có tiếp tục thực hiện những hợp đồng lớn thì công ty phải có chiến

lược sử dụng triệt để khả năng của lực lượng lao động, máy móc thiết bị hiện

có. Đồng thời, thu hút lực lượng lao động mới có trình độ, đầu tư thêm phương tiện máy móc hiện đại. Tuy nhiên yếu tố con người phải đặt lên hàng đầu. Đào

tạo và phát triển nguồn nhân lực một việc quan trọng để thực hiện mục tiêu

này.

* Sản phẩm và xu thế sản phẩm

Với xu hướng ngày càng nâng cao về số lượng và chất lượng sản phẩm, để sản xuất ra được nhiều gạch loại 1, không bị cong vênh, không bị nứt,

màu men đẹp và những sản phẩm đó có thể cạnh tranh trên thị trường thì đòi

hỏi phải có đội ngũ lao động có trình độ, có kinh nghiệm trong sản xuất. Do đó, vấn đề đào tạo và phát triển là vấn đề rất quan trọng đối với công ty nói

riêng và các doanh nghiỆp nói chung.

Biểu 2.6: Chỉ tiêu thực hiện sản xuất năm 2012

TT Tên sản phẩm Kích thước(mm) Sản lượng (viên)

Một phần của tài liệu BAO-CAO-DE-TAI-DAO-TAO-VA-PHAT-TRIEN-NGUON-NHAN-LUC-TAI-CONG-TY-TAN-PHAT.PDF (Trang 30 -32 )