0
Tải bản đầy đủ (.doc) (90 trang)

Các hình thức cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH (Trang 46 -47 )

Thương Việt Nam như :

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Công Thương Việt Nam ban hành theo quyết định số 1325/QĐ-NHNN ngày 28/11/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 007/BB-HĐQT-2006 ngày 03/04/2006 . Theo đề nghị của Tổng giám đốc Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

2.2.2 Các hình thức cho vay tiêu dùng tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình Thương Ba Đình

Hiện nay, tại chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình các hình thức cho vay tiêu dùng khá đa dạng.

Căn cứ vào mục đích vay: Chi nhánh Ngân hàng Công Thương Ba Đình hiện đang cung cấp cho người tiêu dùng các hình thức sau :

- Cho vay mua đất và xây dựng nhà ở trên đất - Cho vay mua nhà ở

- Cho vay mua đất ở

- Cho vay mua ô tô và các động sản khác như: xe máy… - Cho vay hỗ trợ du học

Căn cứ vào hình thức bảo đảm:

- Cho vay có tài sản đảm bảo: cho vay mua động sản, bất động sản như: vay mua và sửa chữa nhà cửa, đất ở, ô tô…

- Cho vay không có tài sản đảm bảo: chủ yếu là cho vay qua lương.

Căn cứ vào phương thức hoàn trả:

- Cho vay trực tiếp từng lần: kỳ hạn trả nợ gốc và kỳ hạn trả lãi có thể trùng nhau hoặc không trùng nhau. Kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc trả lãi có thể là 1 tháng hoặc 3 tháng, hoặc trả một lần vào cuối kỳ nếu là cho vay ngắn hạn.

- Cho vay trả góp: Kỳ hạn trả nợ gốc và trả lãi phải trùng nhau. Số tiền phải trả được chia thành nhiều khoản đều nhau và hoàn trả định kỳ là 1 tháng hoặc 3 tháng. Khi trả trước hạn, khách hàng phải hoàn trả đầy đủ số nợ gốc và lãi đã xác định trong lịch trả nợ.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG BA ĐÌNH (Trang 46 -47 )

×