0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (68 trang)

Giải pháp 4: Tăng cường cơ sở vật chất.

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TP CẦN THƠ (Trang 59 -60 )

Mục tiêu của giải pháp

Phát triển cơ sở vật chất, phương tiện mới phục vụđào tạo kết hợp với khai thác, sử dụng, quản lý hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có. Đồng thời trang bị kiến thức, tầm nhìn cho cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên nhà trường có năng lực đủ đảm nhận công việc và trang bị mới cơ sở vật chất, thiết bị.

Các nội dung của giải pháp:

- Trang bị thêm phòng máy tính, phòng thực hành, trang thiết bị dạy và học - Tận dụng, nâng cấp thư viện, mạng internet

- Nâng cao ý thức trách nhiệm bảo quản cở sở vật chất – trang thiết bị

- Yêu cầu sử dụng trang thiết bị một cách tối ưu

Cách thức thực hiện giải pháp:

- Ưu tiên đầu tư trang bị cơ sở vật chất, phương tiện nâng cao chất lượng dạy và học ở

tất cả các ngành đang đào tạo và dự định mở mã ngành đào tạo tại trường như: xây dựng phòng học và ký túc xá, khu thực hành về nghệ thuật, nhà thi đấu thể thao, phát triển thư

viện theo hướng điện tử, trang thiết bị cho việc tin học hóa nhà trường và học ngoại ngữ, triển khai tốt công tác xây dựng tài liệu dạy và học: chú trọng cả hai mặt tài liệu truyền thống và tài liệu điện tử cho mỗi môn học gồm có: bài giảng, giáo trình, đề cương, tài liệu tham khảo. Đồng thời khắc phục nhanh các môn học không đủ tài liệu bằng cách tổ chức biên dịch, phối hợp soạn thảo. Khuyến khích giảng viên tạo website cá nhân có thể hiện đầy đủ

thông tin bài giảng và liên kết cụ thể dẫn đến các tài liệu điện tử tham khảo, đặc biệt là các nguồn tài liệu mở về giáo dục. Tăng dần cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ dùng dạy học hiện đại cho trình độ cao trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật theo dự án đã phê duyệt nâng cấp

thành trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật bằng nhiều nguồn vốn, cố gắng dành một phần kinh phí thường xuyên để mua sắm thiết bị, khen thưởng tự chếđồ dùng dạy học trong đó ưu tiên các thiết bị có khả năng tạo sự thay đổi phương pháp dạy học.

- Đẩy mạnh khai thác và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có hiệu quả hơn thông qua việc cải tạo nâng cấp lại các phòng học và thiết bị dạy học, mở rộng thư viện,

Một phần của tài liệu THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TP CẦN THƠ (Trang 59 -60 )

×