0
Tải bản đầy đủ (.doc) (75 trang)

Các nhân tố từ phía khách hàng

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NHNN&PTNT HÀ NỘI (Trang 28 -30 )

IV. Chất lợng tín dụng trung và dài hạn

3. Các nhân tố ảnh hởng tới chất lợng hoạt động tín dụng trung và dài hạn của Ngân hàng Thơng mạ

3.2. Các nhân tố từ phía khách hàng

Năng lực, kinh nghiệm quản lý kinh doanh của khách hàng bị hạn chế

là một nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. Hồ sơ xin vay ban đầu của khách hàng là có hiệu quả và có tính khả thi cao nhng trong quá trình thực hiện do trình độ quản lý còn thấp nên năng suất, chất lợng, hiệu quả không đạt đợc nh kế hoạch. Khi thị trờng biến động lại không có biện pháp xử lý kịp thời nên không ứng phó đợc, sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ khó khăn dẫn đến không trả đợc nợ đúng hạn cho ngân hàng.

Khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, không đúng với phơng án kinh doanh đã đề ra. Nhiều khách hàng dùng tiền vay đợc đầu t vào những kế

hoạch sản xuất có rủi ro cao nhằm tìm kiếm nhiều lợi nhuận, sử dụng vốn của ngân hàng để vui chơi, dùng vốn ngân hàng đầu t vào tài sản cố định, kinh doanh bất động sản nên không trả đợc nợ cho ngân hàng. Trong thực tế, hoạt động thẩm định đã xuất hiện nhiều trờng hợp khách hàng lập phơng án kinh doanh (thực chất là phơng án kinh doanh giả, thậm chí nhờ t vấn lập phơng án kinh doanh chỉ để rút đợc tiền của ngân hàng) có vẻ rất hiệu quả, ký kết hợp đồng kinh tế chứng minh đầu vào, đầu ra rất khả thi, tài sản thế chấp rất cụ thể nhng đến khi vay đợc vốn ngân hàng lại không kinh doanh lại cho vay lại hoặc

bỏ trốn để chiếm số tiền vay, vật t hàng hóa thế chấp là hàng chậm luân chuyển, ứ đọng hoặc bất động sản rất khó chuyển thành tiền để thu nợ.

Các doanh nghiệp chiếm dụng vốn lẫn nhau. Tín dụng thơng mại ngày

càng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế. Để cạnh tranh, để thu hút khách hàng. Để tiêu thụ đợc sản phẩm doanh nghiệp thờng chấp nhận cho khách hàng thanh toán chậm. Tuy nhiên do nớc ta cha có luật về thơng phiếu, việc giải quyết tranh chấp còn nhiều khúc mắc nên nhiều doanh nghiệp đã sử dụng tín dụng thơng mại nh một phơng tiện để chiếm dụng vốn lẫn nhau vì đây là lợng vốn không phải trả hoặc chỉ phải trả với chi phí rất thấp so với lãi suất đi vay cùng loại và các hình thức hoạt động khác. Thậm chí một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ nên có hành vi lừa đảo, cố tình chiếm dụng vốn của ng- ời khác. Chính điều này ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh của khách hàng, đến các nguồn thu của khách hàng dành trả nợ qua đó ảnh hởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.

Nhiều doanh nghiệp Nhà nớc không theo kịp với sự đổi mới, thờng có

thói quen dựa dẫm, trông chờ vào Nhà nớc, vốn tự có của họ rất ít nhng lại đợc giao những nhiệm vụ kinh doanh sản xuất lớn. Hơn nữa, họ quen với kiểu làm ăn bao cấp cho nên khi chuyển sang cơ chế thị trờng tự hạch toán kinh doanh, họ vay vốn ngân hàng để kinh doanh nhng khi thua lỗ vẫn trông chờ vào sự giúp đỡ của Nhà nớc nh trớc đây. Điều này ảnh hởng đến chất lợng tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thơng mại vì tín dụng trung và dài hạn cấp cho các doanh nghiệp Nhà nớc đang chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu cho vay của ngân hàng.

Khách hàng thiếu các điều kiện cần và đủ để thực hiện các nguyên tắc và quy định cho vay, thế chấp ngân hàng. ớc tính sơ bộ hiện nay có đến 80%

tài sản của các pháp nhân và cá nhân khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và gần 100% tài sản của doanh nghiệp Nhà nớc không có giấy chứng nhận sở hữu tài sản cố định phần lớn là nhà xởng (theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2002 của NHNo&PTNT Hà Nội), máy móc, thiết bị lạc hậu không đủ các tiêu

chuẩn để thế chấp. Trong khi đó, yêu cầu vay vốn của khác hàng gấp 20 đến 50 lần, có doanh nghiệp lên đến hàng trăm lần, nh vậy thì nếu cho vay theo đúng chế độ thì hầu hết các doanh nghiệp không đủ điều kiện để cho vay hoặc đợc vay không đáng kể. Vì vậy chúng ta cần phải xem xét cả hai mặt cơ chế, chính sách và tồn tại thực tế khách quan để có các giải pháp thích hợp hơn.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NHNN&PTNT HÀ NỘI (Trang 28 -30 )

×