0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (71 trang)

Các yếu tố về kinh tế

Một phần của tài liệu 246068 (Trang 31 -32 )

Nền kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng cao và ổn định trong suốt thời gian qua, được xếp là nước cĩ tốc độ tăng trưởng đứng thứ hai Châu Á, sau Trung Quốc. Với tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm trên 7% cùng với cơng nghiệp hố, hiện đại hố và hội nhập kinh tế thế giới diễn ra mạnh mẽ đã đưa đầu tư của Nhà nước và xã hội ngày càng gia tăng, nguồn vốn đầu tư nước ngồi liên tục tăng mạnh sau khi Việt Nam trở thành thành viên WTO.

Bảng 2.1 – Mức độ tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 2001

Năm 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 GDP

(%) 6,89 7,08 7,34 7,69 8,40 8,50 8,50

(Nguồn: Tổng cục thống kê) Nền kinh tế tăng trưởng ổn định tạo nên mơi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Bên cạnh đĩ mức sống người dân ngày một cải thiện, từ đĩ tạo ra nhu cầu lớn hơn và dung lượng thị trường cũng tăng lên.

Quá trình hội nhập kinh tế và sự hấp hẫn đầu tư nước ngồi khi Việt Nam trở thành thành viên WTO đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngồi vào ngành dệt may mang lại cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu ra thế giới đồng thời sự tham gia của nhà đầu tư nước ngồi giúp doanh nghiệp trong nước cĩ thêm kinh nghiệm quản lý, phát triển thị trường quốc tế và tiếp cận các kênh phân phối hiện đại, thị trường trở nên đa dạng và phát triển.

Trong thời gian này cơng ty cĩ thể tận dụng năng lực máy mĩc cơng nghệ hiện hiện tại để đáp ứng cho thị trường trung bình mà phần lớn là các tỉnh thành và vùng nơng thơn, vốn khơng địi hỏi cao về chất lượng thơng qua các bạn hàng quen thuộc ở các tỉnh thành và các chợ đầu mối chuyên cung cấp hàng cho bạn hàng ở các tỉnh.

Chính sách thơng thống nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển và tạo sự chủ động cho doanh nghiệp nhà nước đang tạo ra cơ hội cho cơng ty Dệt May 7 cũng cố năng lực kinh doanh, đổi mới cơng nghệ – máy mĩc thiết bị, mở rộng thị phần….

Bên cạnh những cơ hội thì cũng hàm chứa những mối nguy cơ và thách thức: Sự gia nhập WTO tạo nên sự hấp dẫn cho nhà đầu tư tiềm ẩn và rào cản xâm nhập ngành ngày càng thấp, từ đĩ đối thủ cạnh tranh ngày một tăng.

Một phần của tài liệu 246068 (Trang 31 -32 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×