0
Tải bản đầy đủ (.doc) (122 trang)

Ngân hàng Nhà nớc

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHI NHÁNH NHNO & PTNN NAM HÀ NỘI (Trang 115 -122 )

 Hỗ trợ công tác đào tạo cho các cán bộ NHTM trong việc nâng cao kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn. Để hỗ trợ đào tạo cho các cán bộ NHTM, NHNN có thể tổ chức các khoá học định kỳ mời các chuyên gia về tài chính ngân hàng từ các nớc có hệ thống tài chính phát triển hoặc từ các tổ chức tài chính nh WB,IMF đến giảng dạy. Trong quá trình đào tạo, tập huấn nên chú trọng kỹ năng thực hành bằng các chơng trình phầm mền thẩm định trực tiếp trên máy tính. Bên cạnh đó, các NHTM nên cử các cán bộ đi học tập phải là nhữn ngời đã có trang bị kiến thức

và kinh nghiệm về thẩm định, có khả năng tiếp thu và hớng dẫn lại nghiệp vụ khi về cơ quan công tác để đào tạo, bồi dỡng cho các cán bộ ngân hàng mình.

 Ngân hàng Nhà nớc cần nâng cao hiệu quả của Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) trong việc cung cấp những thông tin tín dụng cho các NHTM phục vụ cho công tác thẩm định. Tuy nhiên, các thông tin từ phía CIC còn hạn chế cha đáp ứng đợc nhu cầu của các NHTM nh các thông tin còn cha đầy đủ, không chính xác và không kịp thời. Mặt khác, CIC vẫn cha có bộ phận chuyên phân tích các thông tin đã đợc cung cấp để chủ động phản hồi lại cho các NHTM những vấn đề lu ý. Để nâng cao vai trò điều phối của CIC, NHNN cần quy định bắt buộc về cung cấp thông tin tín dụng của các NHTM về CIC phải đảm bảo đầy đủ và đúng thời hạn. Ngoài ra, NHNN nên mở rộng phạm vi cung cấp thông tin của CIC không chỉ các thông tin về tín dụng mà cả những thông tin kinh tế phục vự cho hoạt động thẩm định. Theo đó, CIC có thể hoạt động nh một doanh nghiệp làm nhiệm vụ cung cấp sản phẩm thông tin và thực hiện hoạt động t vấn.

NHNH cần tăng cờng trong việc hợp đồng và hợp tác thông tin của CIC với các cơ quan quản lý kinh tế, các cơ quan chuyên cung cấp thông tin nh Bộ kế hoạch và đầu t, Tổng cục thống kê, Ban vật giá Chính phủ ... để cập nhật những thông tin mới nhất về thị trờng và các cơ chế chính sách của Nhà nớc.

3.3.3 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

 Đề nghị Ban thẩm định NHNo&PTNT Việt Nam hỗ trợ hơn nữa trong việc tạo lập và tăng cờng các mối quan hệ với các khách hàng lớn là các dự án đầu t trung dài hạn bằng nguồn vốn đồng tài trợ giữa các Ngân hàng thơng mại, các TCTD khác, các ngành có chức năng quản lý các dự án có vốn đầu t nớc ngoài và ngân sách nhà nớc.

 Trình độ cán bộ có nhiều mặt bất cập, nhất là kiến thức kinh tế ngoại ngành nh trình độ công nghệ, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật ... nên đề nghị NHNo&PTNT Việt Nam hệ thống hoá các văn bản về định mức kinh tế kỹ thuật của một số

ngành, nghề chủ yếu trên cơ sở tiêu chuẩn nhà nớc đã ban hành, trang bị cho các chi nhánh để có sự thống nhất trong công tác thẩm định.

 Đề nghị Ban thẩm định NHNo&PTNT Việt Nam mở các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên sâu về thảam định ... để cán bộ làm công tác thẩm định hiểu sâu hơn giúp cho công tác thẩm định đợc tốt hơn.

Kết Luận

Nâng cao chất lợng thẩm định dự án nói chung và chất lợng thẩm định tài chính dự án nói riêng là một yêu cầu cấp thiết, khách quan đối với công tác thẩm định dự án của NHTM, nhằm đảm bảo cho các quyết định tài trợ cho các dự án đầu t của NH thực sự đem lại lợi ích cho cả 2 bên. Về phía Ngân hàng là an toàn, sinh lời và bảo toàn đợc nguồn vốn cho vay, không phát sinh nợ quá hạn, nợ khó đòi. Về phía khách hàng vay vốn là dự án hoạt động hiệu quả, đem lại lợi nhuận đảm bảo nhu cầu chi trả đúng hạn cho Ngân hàng. Muốn làm đợc điều đó, trong công tác thẩm định của NH phải đợc thực hiện thật kỹ càng, cẩn thận, chính xác, khoa học theo đúng trình tự và lợng hoá đợc các rủi ro có thể xảy ra đối với các dự án đầu t.

Thông qua việc nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực tiễn công tác thẩm định tài chính dự án đầu t tài Chi nhánh NHNHo&PTNT Nam Hà Nội, em đã hoàn thiện đề tài này. Trong bài viết này, em đã tập trung giải quyết một số vấn đề cơ bản sau:

 Khái quát chung nhất những vấn đề liên quan đến thẩm định tài chính dự án đầu t: Những khái niệm liên quan đến dự án; hệ thống các chỉ tiêu đánh giá; tầm quan trọng của công tác thẩm định tài chính dự án; các nhân tố ảnh hởng ...

 Tìm hiểu thực tiễn công tác thẩm định tài chính dự án đầu tự tài Chi nhánh NHNo&PTNT Nam Hà Nội: Thực trạng hoạt động công tác thẩm định; kết quả đạt đợc và một số hạn chế .

nâng cao chất lợng thẩm định tài chính dự án đầu t tại NHNo&PTNT Nam Hà Nội nói riêng và NHTM nói chung.

Tuy nhiên, đây là một đề tài có phạm vi rộng, phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, không những đòi hỏi kiến thức chuyên sâu và cần sự hiểu biết rộng, sự nhạy cảm và kinh nghiệm. Do đó, bài viết của em không tránh khỏi thiếu sót, em cần phải nghiên cứu cả lý thuyết và thực tiễn nhiều hơn nữa để hoàn thiện đề tài này.

Một lần nữa, em xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của thầy giáo - Tiến sỹ Hoàng Xuân Quế và các cô chú, anh chị làm việc tại Chi nhánh NHNo & PTNT Nam Hà Nội để em hoàn thiện đề tài này.

Tài liệu tham khảo

1. Các báo cáo thẩm định của Chi nhánh NHNo Nam Hà Nội. 2. Thẩm định dự án đầu t của Vũ Công Tuấn, xuất bản năm 2002.

3. Giáo trình Ngân hàng thơng mại - Quản trị và nghiệp vụ của trờng ĐHKT quốc dân Hà Nội, xuất bản năm 2002.

4. Ngân hàng thơng mại của Edward W.Reed, Ph.D & Edward K.Gill, Ph.D

5. Giáo trình Thẩm định tài chính dự án của PGS.TS. Lu Thị Hơng, xuất bản năm 2004. 6. Giáo trình Tài chính doanh nghiệp của trờng ĐHKT quốc dân, xuất bản năm 2003. 7. Quản trị tài chính doanh nghiệp của Nguyễn Hải Sản, xuất bản năm 2001.

8. Các tạp chí Ngân hàng, Thời báo kinh tế, Thị trờng tài chính tiền tệ. 9. Các luận văn tốt nghiệp các khoá trớc.

Nhận xét của đơn vị thực tập ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 121

Nhận xét của giáo viên hớng dẫn ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LỢNG THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHI NHÁNH NHNO & PTNN NAM HÀ NỘI (Trang 115 -122 )

×