0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (196 trang)

Sửa chữa những khuyết tật khi thi công bêtông toàn khố i:

Một phần của tài liệu VĂN PHÒNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 3 (Trang 172 -174 )

. i d o

5. Sửa chữa những khuyết tật khi thi công bêtông toàn khố i:

Khi thi công bê tông cốt thép toàn khối, sau khi tháo dỡ ván khuôn th-ờng xảy ra những khuyết tật nh- sau:

- Hiện t-ợng rỗ trong bê tông. -Hiện t-ợng trắng mặt.

- Hiện t-ờng nứt chân chim. 5.1. Các hiện t-ợng rỗ trong bê tông :

- Rỗ ngoài : Rỗ ngoài lớp bảo vệ cốt thép. - Rỗ sâu : Rỗ qua lớp cốt thép chịu lực.

- Rỗ thấu suốt: Rỗ xuyên qua kết cấu, mặt nọ trong thấy mặt kia.

Nguyên nhân rỗ:

- Do ván khuôn ghép không kín khít, n-ớc xi măng chảy mất. - Do vữa bê tông bị phân tầng khi vận chuyển và khi đổ.

- Do đầm không kỹ, đầm bỏ sót hoặc do độ dày của lớp bê tông quá lớn v-ợt quá phạm vi đầm.

- Do cốt liệu quá lớn, cốt thép dày nên không lọt qua đ-ợc.

Biện pháp sửa chữa:

- Đối với rỗ mặt: Dùng bàn chải sắt tẩy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ, sau đó dùng vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn thiết kế trát lại và xoa phẳng. - Đối với rỗ sâu: Dùng đục sắt và xà beng cậy sạch các viên đá nằm trong vùng rỗ sau đó ghép ván khuôn (nếu cần) đổ vữa bê tông sỏi nhỏ mác cao hơn mác thiết kế, đầm chặt

- Đối với rỗ thấu suốt: Tr-ớc khi sửa chữa cần chống đỡ kết cấu nếu cần sau đó ghép ván khuôn và đổ bê tông mác cao hơn mác thiết kế, đầm kỹ. 5.2. Hiện t-ợng trắng mặt bê tông:

Nguyên nhân: Do không bảo d-ỡng hoặc bảo d-ỡng ít, xi măng bị mất n-ớc. Sửa chữa : Đắp bao tải cát hoặc mùn c-a, t-ới n-ớc th-ờng xuyên từ 5-7 ngày. 5.3. Hiện t-ợng nứt chân chim:

Hiện t-ợng : Khi tháo ván khuôn, trên bề mặt bê tông có những vết nứt nhỏ, phát triển không theo ph-ơng h-ớng nào nh- vết chân chim.

Nguyên nhân: Không che mặt bê tông mới đổ nên khi trời nắng to n-ớc bốc hơi quá nhanh, bê tông co ngót làm nứt.

Biện pháp sửa chữa : Dùng n-ớc xi măng quét và trát lại, sau phủ bao tải t-ới n-ớc, bảo d-ỡng. Nếu vết nứt lớn thì phải đục rộng rồi trát hoặc phun bê tông sỏi nhỏ mác cao.

6.Công tác xây và hoàn thiện

6.1.Công tác xây

Đề tài: Văn phòng công ty xây dựng số 3

---

SVTH : Hoàng Mạnh Điệp Trang : 121 - Công tác xây t-ờng đ-ợc tiến hành thi công theo ph-ơng ngang trong 1

tầng và theo ph-ơng đứng đối với các tầng

- Để đảm bảo năng suất lao động cao cuả ng-ời thợ trong suốt thời gian làm việc, ta chia đội thợ xây thành từng tổ. Sự phân công lao động trong các tổ đó phải phù hợp với đoạn cần làm.

- Trên mặt bằng xây ta chia thành các phân đoạn, nh-ng khi đi vào sẽ cụ thể ở mỗi tuyến công tác cho từng thợ. Nh- vậy sẽ phân chia đều đ-ợc khối l-ợng công tác, các quá trình thực hiện liên tục, nhịp nhàng, liên quan chặt chẽ với nhau.

b) Biện pháp kỹ thuật

- T-ờng xây chia làm 2 đợt, lần thứ nhất xây xong để vữa có thời gian khô và liên kết với gạch, khối xây ổn định về co ngót mới tiếp tục xây lần 2

- Khối xây phải đảm bảo chắc đều, mạch vữa phải đầy. Các mỏ mốc phải ăn theo dây rọi, nhìn từ 2 phía phải vuông góc với nhau. Gạch bắt góc phải phải chọn viên tốt, vuông vắn đại diện cho chiều dày chung của góc

- Khi xây phải căng dây ở 2 mặt, bên t-ờng, ốp th-ớc kiểm tra độ phẳng của 2 mặt t-ờng, xây vài hàng phải kiểm tra độ ngang bằng của mặt lớp xây bằng nivô.

-Xây không đ-ợc trùng mạch.

6.2.Công tác hoàn thiện

a) Tuyến công tác

- Việc hoàn thiện đ-ợc tiến hành từ trên xuống d-ới, từ trong ra ngoài, đảm bảo khi hoàn thiện xong tầng d-ới là có thể bàn giao đ-a công trình vào sử dụng ngay.

b) Công tác trát

- Công việc trát t-ờng đ-ợc tiến hành ngay sau công tác lắp điện n-ớc, lúc đó đã đủ c-ờng độ khối xây và khô vữa

- Lát,trát phải phẳng, không bong ,không có vết loang - Tr-ớc khi trát phải t-ới ẩm mặt trát

- Trát làm 2 lớp, lớp đầu se mới trát lớp mới

- Đặt các mốc trên bề mặt trát để đảm bảo chiều dày lớp trát đ-ợc đồng nhất.

Đề tài: Văn phòng công ty xây dựng số 3

---

SVTH : Hoàng Mạnh Điệp Trang : 122 c) Công tác lát nền

- Công tác lát nền có thể chia theo tuyến. Trong các phòng có thể lát từ d-ới lên trên. Ngoài hành lang, sảnh lát từ trên xuống

- Khi lát phải đánh mốc 3 góc, -ớm thử gạch vào, căng dây rồi mới lát - Mạch vữa phải đảm bảo đều, nhỏ, các đ-ờng mạch phải đảm bảo thẳng đều, vuông góc với nhau

- Bề mặt sàn lát xong phải phẳng, có đủ độ dốc cần thiết. Muốn vậy khi lát phải liên tục kiểm tra độ ngang bằng th-ớc nivô.

Một phần của tài liệu VĂN PHÒNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 3 (Trang 172 -174 )

×