0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Làm tốt công tác quy hoạch đào tạo cán bộ để nâng cao chất lợng độ

Một phần của tài liệu XK TẠI CTY QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC (Trang 31 -32 )

2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất và xuất nhập

2.1.1. Làm tốt công tác quy hoạch đào tạo cán bộ để nâng cao chất lợng độ

đội ngũ cán bộ.

Sự thành công hay thất bại của bất cứ doanh nghiệp nào cũng bắt nguồn từ nguyên nhân đầu tiên và căn bản nhất đó là nhân sự và cơ cấu nhân sự. Các phòng kinh doanh hiện nay đều có đội ngũ cán bộ kinh doanh tơng đối hoàn chỉnh có chất lợng cao, hầu hết đã qua đào tạo đại học chính quy hoặc tại chức về nghiệp vụ và ngoại ngữ. Tuy nhiên việc đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu không yêu cầu đơn thuần yêu cầu về trình độ mà còn có các yếu tố khác nh kinh nghiệm, khả năng giao tiếp, sự phản xạ nhạy bén trớc các biến động của thị trờng và lòng nhiệt tình trong công việc.Dù muốn hay không thì cán bộ giàu kinh nghiệm thực tế nh- ng lại hạn chế về trình độ ngoại ngữ, còn các nhân viên trẻ thì lại thiếu kinh nghiệm thực tế. Đứng trớc vấn đề đó, việc nâng cao chất lợng và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ kinh doanh ở công ty là hết sức cần thiết. Thực tế cho thấy ở công ty đội ngũ cán bộ công nhân viên phòng kinh doanh tơng đối đông nhng cán bộ có chuyên môn về xuất nhập khẩu là rất ít, thời gian công tác thờng không ổn định, do đó ít nhiều ảnh hởng đến việc xuất nhập khẩu ở công ty. Điều này đòi hỏi công ty phải bổ sung nhân sự, mở các lớp tập huấn ngắn hạn về nghiệp vụ để nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên. Cán bộ có kinh nghiệm thực tế hỗ trợ giúp hớng dẫn cho các cán bộ trẻ. Trên thực tế bởi vì thị trờng nớc ngoài luôn biến động, đồng thời các chủ trơng chính sách của Nhà nớc về ngoại thơng cũng không phải cố định. Do vậy công ty phải luôn bổ sung thêm các nguồn sách báo, thông tin tài liệu cập nhật.

Hiệu quả và chất lợng làm việc sẽ đợc nâng lên nếu công ty có sự quan tâm đúng mức và kịp thời tới lợi ích vật chất và khuyến khích tinh thần đến đội ngũ cán bộ kinh doanh. Công ty có thể lập quỹ đào tạo để hỗ trợ một phần cho cán bộ kinh doanh đi học tập. Xây dựng một cơ cấu nhân sự hợp lý, phát huy đợc tính năng động của mỗi cá nhân cũng nh khai thác có hiệu quả nguồn lực chất xám của đội ngũ cán bộ kinh doanh xuất nhập khẩu.

Một phần của tài liệu XK TẠI CTY QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC (Trang 31 -32 )

×