0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Đánh giá chung về hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu

Một phần của tài liệu XK TẠI CTY QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC (Trang 27 -28 )

4.1 Những kết quả đạt đợc.

Từ một công ty nhỏ lúc mới thành lập là nhà máy que hàn điện Thờng Tín , đến nay công ty đã trở thành một công ty khá vững mạnh . Công ty đã nỗ lực phấn đấu không ngừng , đã đạt đợc những thành công đáng kể với những u điểm nổi bật góp phần tạo lên sự to lớn mạnh không ngừng của công ty.

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh sản lợng các vật liệu hàn năm sau cao hơn năm trớc. Các sản phẩm ngày càng đợc cải tiến có chất lợng hơn phù hợp với thị trờng trong nớc, sản phẩm đợc sản xuất ra bao nhiêu tiêu thụ hết đến đó, nhiều khi không đáp ứng kịp các đơn đặt hàng từ các đại lý nhà máy chế tạo sửa chữa, các công ty xây dựng .

Chính vì vậy doanh thu và lợi nhuận tăng đều qua các năm, đời sống cán bộ công nhân viên không ngừng đợc cải thiện, ngân sách nộp cho nhà nớc tăng, uy tín và vị thế của công ty càng đợc củng cố.

+ Hoạt động xuất nhập khẩu : Kim ngạch xuất nhập khẩu của công ty liên tục tăng đều qua các năm gắn liền với những thành công của công ty đã đạt đợc. Một số sản phẩm của công ty bớc đầu đã xâm nhập thị trờng nớc ngoài trong khu vực.

4.2. Những hạn chế:

Bên cạnh những thành công đã đạt đợc, công ty vẫn còn tồn tại những hạn chế ảnh hởng đến hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của công ty:

- Thiếu vốn trong sản xuất: Để tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải có một khối lợng nhất định về vốn. Nói cách khác vốn là yếu tố có

tính chất quyết định kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Chính vì thiếu vốn các doanh nghịêp nhiều khi phải tìm kiếm vốn từ các ngân hàng. Công ty ViWelCo cũng vậy, năm 2005 công ty phải vay ở ngân hàng hơn 13 tỷ đồng và số lãi phải trả là 1,179 tỉ đồng. Nguồn vốn của công ty đã hạn hẹp lại còn bị khách hàng chiếm dụng vốn, năm 2005 nợ phải thu 18 tỉ đồng ảnh hởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh nhất là các nguyên vật liệu công ty phải nhập khẩu.

- Sự cạnh tranh của các đối thủ: Cạnh tranh là tất yếu trong nền kinh tế thị trờng, các sản phẩm que hàn của công ty phải cạnh tranh với các công ty trong nớc và nớc ngoài. Nhận thức điều đó, công ty cố gắng cải tiến nâng cấp trang thiết bị máy móc, tăng cờng công tác quản lý giảm thiểu chi phí sản xuất, tận dụng nguồn phế liệu từ lõi thép để làm đinh, hạ giá thành sản phẩm cạnh tranh đợc với các đối thủ khác.

- Một khó khăn là các nguyên vật liệu nhập khẩu chủ yếu từ nớc ngoài cho nên để hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu hiệu quả, công ty phải tìm hiểu nắm rõ tâm lý động thái của khách hàng từ đó đề ra đợc các biện pháp thích hợp.

Chơng 3

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả

hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu ở công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức

Một phần của tài liệu XK TẠI CTY QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC (Trang 27 -28 )

×