0

I. CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN TRONG NHỮNG NĂM TỚ

2. Mục tiêu và nhiệm vụ phát triển xuất khẩu thủy sản

2.2. Nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực

2.2.1. Khai thác hải sản

Về cơ cấu sản lượng khai thác

Trong giai đoạn 1995-2000, giảm sản lượng khai thác hải sản gần bờ 5% so với năm 1995, trung bình giảm 1%/ năm. Sau đó ổn định sản lượng khai thác hải sản gần bờ đến năm 2010 (700.000 tấn/ năm).

Tăng sản lượng khai thác hải sản xa bờ 9%/ năm cho cả giai đoạn 1995-2010, tốc độ tăng gấp hơn 2 lần so với giai đoạn 1985-1995 (4,1%/ năm). Giai đoạn 1995-2000 tốc độ tăng 15,3%/ năm (sản lượng từ 186.000 tấn/ năm lên 300.000 tấn/ năm); giai đoạn 2000-2005 tăng 6,7%/ năm (từ 300.000 tấn/ năm lên 400.000 tấn/ năm); giai đoạn 2005-2010 tăng 5%/ năm (từ 400.000 tấn/ năm lên 500.000 tấn/ năm), như vậy sản lượng hải sản xa bờ chiếm 42% trong tổng sản lượng khai thác hải sản vào năm 2010.

Bảng 8: Chỉ tiêu quy hoạch các lĩnh vực khai thác hải sản đến năm 2010

Chỉ tiêu Số liệu 1995

Năm 2000 Năm 2005 Năm 2010

NL NK Tổng NL NK Tổng NL NK Tổng Số lượng tàu cá (1000 chiếc) 68(64,4 tàu nhỏ và 3,4 tàu lớn) 62 4,2 66,2 56 4,8 60,8 50 5,4 55,4 Công suất đánh bắt (1000 tấn) 1500 1000 455 1455 1000 600 1600 1000 750 1750

Sản lượng đánh bắt (1000 tấn) 943,435 700 300 1000 700 400 1100 700 500 1200 Lao động (người) 446,615 434 50,4 484,4 392 57,6 449,6 350 64,8 414,8 Nguồn: Bộ Thủy sản Ghi chú: NL: nghề lộng, NK: nghề khơi Về cơ cấu nghề

Đối với vùng nước gần bờ: Sắp xếp lại cơ cấu nghề nghiệp theo hướng phù hợp với nguồn lợi.

Đối với vùng nước xa bờ: Phát huy nghề truyền thống kết hợp vận dụng các nghề khơi phù hợp của nước ngoài để khai thác nguồn lợi vùng khơi.

Loại bỏ các nghề mang tính hủy diệt môi trường nguồn lợi như: đánh mìn, dùng hóa chất độc, xung điện.

Về tổ chức sản xuất

Tiến hành cổ phần hóa các quốc doanh khai thác hải sản để nâng cao hiệu quả kinh tế. Phát triển nhanh các loại hình công ty tư nhân, các hợp tác xã, tập đoàn đánh cá theo các đơn vị thuyền nghề, trên cơ sở tự nguyện. Mở rộng sự hợp tác quốc tế trong khai thác viễn dương.

Các dịch vụ hỗ trợ

Hoàn thiện các công trình xây dựng bến, cảng cá nhất là ở tuyến đảo, tạo ra hệ thống đồng bộ các cơ sở hạ tầng hậu cần dịch vụ từ ven bờ đến các đảo lớn, các đảo tiền tiêu để phục vụ cho khai thác khơi, phòng tránh bão, bảo vệ an ninh quốc phòng. Xây dựng các trục giao thông nối liền cảng, bến cá với các thị xã, thành phố. Xây dựng các chợ cá ngay tại bến cảng. Phát triển các hình thức tín dụng, hỗ trợ nguồn vốn cho ngư dân khi thác xa bờ.

2.2.2. Nuôi trồng thủy sản Nuôi thủy sản nước ngọt

Nuôi cá ao hồ nhỏ:

Theo mô hình VAC với hình thức nuôi bán thâm canh, thâm canh, nuôi xen ghép. Đối tượng nuôi là các loài: mè, trắm, trôi, rô phi và các loài đặc sản: baba, lươn, ếch... Năng suất bình quân từng vùng khác nhau, đồng bằng sông

Hồng: 3 tấn/ ha; đồng bằng sông Cửu Long: 10 tấn/ ha; trung du miền núi: 2 tấn/ ha.

Nuôi cá ruộng trũng:

Phát triển nuôi cá ruộng trũng kết hợp với nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị trên 1 ha canh tác. Tiếp tục gia tăng sử dụng diện tích mặt nước tiềm năng để nuôi đến năm 2010, dự kiến diện tích nuôi là 310.000 ha và sản lượng là 465.000 tấn, chiếm 38% tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản. Năng suất bình quân đạt 1,5 tấn/ ha. Đối tượng nuôi: ngoài các đối tượng nuôi truyền thống ở từng vùng, chú ý nuôi các đối tượng có giá trị cao như: chép lai, tôm càng xanh, rô phi...

Nuôi mặt nước lớn:

Diện tích mặt nước lớn đưa vào nuôi thủy sản sẽ được tăng nhanh. Đến năm 2010, dự kiến diện tích đạt 190.000 ha; sản lượng tương ứng là 180.000 tấn, năng suất bình quân: 0,09 tấn/ ha. Điều quan trọng đối với nghề cá hồ chứa là gắn nuôi cá với phát triển kinh tế-xã hội của cộng đồng dân cư ven hồ, tạo ra cơ cấu sản xuất mới trên vùng trung du, miền núi, góp phần vào chương trình xóa đói giảm nghèo vùng sâu, vùng xa.

Nuôi thủy sản lồng bè trên vùng nước ngọt:

Tiếp tục phát triển nghề nuôi cá lồng bè trên các sông, hồ chứa nước. Dự kiến tổng số lồng bè năm 2010 sẽ là 39.000 lồng, đạt sản lượng 77.000 tấn. Lựa chọn các đối tượng nuôi có giá trị cao như: bống tượng, lóc bông, basa, trắm cỏ... và chú ý đến khâu phòng trị bệnh và thị trường tiêu thụ.

Nuôi trồng thủy sản nước lợ

Diện tích nuôi trồng sẽ tăng không đáng kể, tuy có một số vùng có khả năng tăng thêm, nhưng nhiều vùng phải điều chỉnh lại diện tích đã nuôi cho phù hợp với điều kiện cân bằng sinh thái nhất là vùng rừng ngập mặn ở Cà Mau, Bạc Liêu có thể giảm bớt 30.000-40.000 ha.

Dự báo đến năm 2010, diện tích nuôi nước lợ sẽ là 280.000 ha, đạt sản lượng 189.000-259.000 tấn, năng suất bình quân là 0,65-0,93 tấn/ ha. Đối tượng nuôi chủ yếu là tôm, cua, rong câu, một số loài cá thị trường có nhu cầu.

Theo các dự án 327 và 773 cần tổng kết đánh giá cả về kỹ thuật lẫn hiệu quả kinh tế-xã hội để điều chỉnh hợp lý, đầu tư nâng cấp có chọn lọc, đưa năng suất bình quân nuôi tôm lên 1-2 tấn/ ha/ năm.

-Đối với các vùng đầm, phá:

Cần hạn chế khoanh nuôi xung quanh ven bờ, có thể tăng thêm nuôi lồng, phân chia mặt nước hợp lý cho cộng đồng ngư dân sống ven đầm, phá để bảo vệ và tái tạo nguồn lợi.

-Vùng rừng ngập mặn:

Điều chỉnh lại diện tích nuôi hợp lý để kết hợp hài hòa giữa trồng, bảo vệ rừng ngập mặn-nuôi tôm-với quyền lợi của cộng đồng ngư dân tại đó.

-Vùng cao triều:

Áp dụng hình thức nuôi công nghiệp để đạt năng suất 4-5 tấn/ ha/ năm với đối tượng nuôi chủ yếu là tôm sú.

Nuôi nước mặn (nuôi biển)

Nuôi biển sẽ là hướng phát triển đột phá trong nuôi trồng thủy sản nói riêng và phát triển kinh tế thủy sản nói chung. Tổ chức rộng rãi việc nuôi cá biển có giá trị xuất khẩu cao như: song, hồng, vược, bống, giò... bằng phương thức nuôi lồng bè và nuôi cao triều để có sản lượng cá biển nuôi từ 4000-5000 tấn vào năm 2000 và 8000-10000 tấn vào năm 2005; đưa nhanh việc nuôi các loài thủy đặc sản có giá trị xuất khẩu cao, chủ yếu là nhuyễn thể hai mảnh vỏ như: nghêu, ngao, sò lông, điệp, bào ngư, trai... các vùng ven biển, để có sản lượng nhuyễn thể hai mảnh vỏ nuôi đạt 100.000 tấn vào năm 2000 và 150.000 tấn vào năm 2005.

Về sản xuất giống

Tập trung đầu tư các cơ sở sản xuất tôm giống tại Nam Trung Bộ để đảm bảo cung ứng 80% nhu cầu tôm sú bột P15 cho cả nước. Nâng cấp hệ thống giống quốc gia để có thể cho đẻ nhân tạo được một số giống thủy sản mới và thuần hóa giống nhập nội.

Giải quyết đồng bộ các khâu: tạo đàn bố mẹ thuần thục-sinh sản tôm bột- ươm nuôi thành giống nhất là bộ giống cho nuôi biển và nuôi nước lợ; với một quy trình hoàn chỉnh từ kỹ thuật, thức ăn, kiểm soát dịch bệnh, chất lượng và cung ứng giống đến đầm nuôi.

Về sản xuất thức ăn

Xây dựng cơ sở sản xuất thức ăn nuôi thủy sản đến năm 2010 đạt sản lượng là 275.000-383.000 tấn/ năm.

Về phòng và chữa bệnh

-Quy hoạch lại các vùng nuôi thủy sản phù hợp với môi trường sinh thái. -Tiến hành kiểm tra chặt chẽ giống nhập nội, giống trước khi thả xuống ao đầm nuôi.

-Xây dựng hệ thống quan trắc kiểm soát dự báo môi trường và nguy cơ gây bệnh cho tôm, cá ở các vùng nuôi trồng thủy sản.

Các giải pháp hỗ trợ

Nhà nước hỗ trợ cho nuôi trồng thủy sản thông qua các hoạt động như: xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình thủy lợi, dịch vụ khuyến ngư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin hướng dẫn tiếp thị, vốn tín dụng ...

Bảng 9: Các chỉ tiêu quy hoạch cho lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đến năm 2010

Dạng mặt nước Tiềm năng 1995 2000 2005 2010 Nuôi cá

ao hồ nhỏ

Diện tích (1000 ha) (1) 127 110 110 110

Năng suất (tấn/ha) (2) 2,85 3 3,69

Sản lượng (1000 tấn) (3) 313 330 406 Lao động (1000 người)(4) 144 167 193 Nuôi cá ruộng trũng (1) 580 85 148 225 310 (2) 1,1 1,2 1,5 (3) 163 270 465 (4) 180 260 390 Nuôi nước lợ (1) 619 275 280 285 290 (2) 0,26 0,3 0,39 0,65 (3) 71 84 112 189 (4) 330 373 400

Nuôi lồng bè Số lồng ( 1000 chiếc ) 16 25 31 39 Năng suất( kg/m3 lồng) 95 97 99 (3) 47 60 77 (4) 10 11 12 Nuôi mặt nước lớn (1) 314 100 130 160 190 (2) 0,04 0,06 0,09 (3) 5 10 18 (4) 4,3 5,2 6,5 Nuôi eo vụng, vịnh (1) 350 23,4 30 38 49 (2) (3) (4) Tổng (1) 576 698 818 949 (3) 460 612 782 1.155 (4) 560 688,3 816,2 1.001,5 Nguồn: Bộ Thủy sản

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU TRONG NHỮNG NĂM TỚI (Trang 40 -45 )