0

I. CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN TRONG NHỮNG NĂM TỚ

2. Mục tiêu và nhiệm vụ phát triển xuất khẩu thủy sản

2.2.3. Chế biến và thương mại thủy sản

Nghiên cứu đổi mới công nghệ và thiết bị, nâng cấp các cơ sở chế biến thủy sản theo hướng hiện đại hóa, đổi mới cơ cấu mặt hàng theo nhu cầu của từng thị trường. Từng bước giảm tỷ lệ chế biến bán thành phẩm, tập trung tinh chế các mặt hàng thủy sản có hàm lượng giá trị cao, tạo hiệu quả tối ưu cho toàn bộ chu trình sản xuất kinh doanh nghề cá.

Đối với chế biến tiêu thụ nội địa, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản, ngoài các sản phẩm truyền thống, chế biến các sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu đa dạng của thị trường trong nước.

Mở rộng chủng loại và khối lượng cá mặt hàng thủy sản chế biến có giá trị gia tăng, đưa tỷ trọng các mặt hàng có giá trị tăng từ 17,5% hiện nay lên 25% đến 30% vào năm 2000 và 40-50% vào năm 2005.

Nâng tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng thủy sản tươi sống từ 4-5% trong tổng sản phẩm xuất khẩu hiện nay lên 10% vào năm 2000 và 14-16% vào năm 2005.

Bảng 10: Các chỉ tiêu quy hoạch lĩnh vực chế biến thủy sản giai đoạn 1996-2010

STT Chỉ tiêu 1995 2000 2005 2010

1 Tổng sản lượng thủy sản (1000 tấn) 1.414,59 1.600 1.900 2.400

2

Lượng nguyên liệu sử dụng cho chế biến

(1000 tấn)

500 850 1.000 1.250

3 Công suất cấp đông (tấn/ ngày) 830 830 1.000 1.450

4 Kho lạnh (tấn) 23.000 25.000 32.000 45.000

5 Lao động (người) 58.768 77.000 93.000 128.000

Nguồn: Bộ Thủy sản Khai thác và sử dụng nguồn nguyên liệu

Nguyên liệu cung ứng cho chế biến xuất khẩu, chế biến và tiêu thụ nội địa, dự tính sẽ từ 3 nguồn: nuôi trồng thủy sản: 42-45%; khai thác thủy sản: 43-46% và nhập khẩu nguyên liệu: 9-12%.

Nhập khẩu nguyên liệu thủy sản không chỉ để bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn nguyên liệu thủy sản trong nước mà còn góp phần cân đối nguyên liệu khi trái vụ, nhờ vậy sẽ tăng hiệu quả của các cơ sở chế biến thủy sản. Nguyên liệu có thể nhập từ các nước có giá nguyên liệu thấp hoặc từ các nước có chi phí nhân công chế biến cao.

Giải pháp công nghệ chế biến

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2010, công nghệ chế biến thủy sản sẽ có những bước biến chuyển đáng kể. Cần chú trọng đầu tư cho nghiên cứu công nghệ chế biến các sản phẩm mới và đa dạng hóa các sản phẩm bao gồm cả cải tiến bao bì, quy cách sao cho tiện sử dụng. Dây chuyền chế biến sẽ được áp dụng phù hợp với từng loại nguyên liệu và sản phẩm. Việc lựa chọn kỹ thuật và quy trình công nghệ phải trên cơ sở nghiên cứu thị trường.

Công tác quản lý chất lượng cũng cần được tăng cường cả đối với sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm tiêu thụ nội địa. Các tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm cần được đưa vào áp dụng bắt buộc ở tất cả các cơ sở chế biến thủy sản. Phấn đấu đến năm 2001, các cơ sở chế biến thủy sản đều được áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo các tiêu chuẩn HACCP

và GMP nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng sản phẩm xuất khẩu.

Phát triển các nhà máy chế biến

Tới năm 2010, dự tính sản lượng chế biến thủy sản đông lạnh là trên 340.000 tấn/ năm, trong khi công suất cấp đông hiện nay là 800 tấn/ ngày, tương đương khoảng 250.000 tấn/ năm. Vì vậy, phải đầu tư thêm công suất cấp đông khoảng trên 100.000 tấn/ năm, nâng tổng công suất cấp đông lên khoảng 1.500 tấn/ ngày. Bên cạnh các cơ sở đông lạnh đã được đầu tư đổi mới thì trong các năm tới, những cơ sở chế biến đông lạnh đã có thời gian hoạt động lâu (trên 15 năm) cũng cần được nâng cấp, thay thế để đáp ứng các yêu cầu công nghệ hiện đại.

Không nhập mới các thiết bị sử dụng các tác nhân gây lạnh có thể gây phá hủy tầng ôzôn như: R22, R502... Quá trình nâng cấp, thay thế thiết bị trong các cơ sở chế biến đã có cũng phải gắn liền với việc thay thế tác nhân lạnh. Bên cạnh các dây chuyền chế biến hiện đại, các thiết bị cấp đông tiên tiến, các thiết bị phụ trợ như: hệ thống thông gió, chiếu sáng, lọc nước, thiết bị đóng gói... cũng cần được đầu tư đúng mức để đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về an toàn môi trường, công nghệ theo yêu cầu của thị trường.

Các cơ sở chế biến đông lạnh sẽ quy hoạch lại một cách hợp lý tại các tụ điểm nghề cá lớn như: Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Kiên Giang, Cà Mau... trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2010.

Thị trường xuất khẩu

Mức giá xuất khẩu sản phẩm thủy sản Việt Nam hiện tại thấp hơn nhiều so với mức giá nhập khẩu của các thị trường chính trên thế giới. Do vậy, các sản phẩm thủy sản Việt Nam có thể có được sức cạnh tranh cao nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế và hoạt động tiếp thị có hiệu quả.

Để giảm bớt tình trạng quá phụ thuộc vào thị trường Nhật Bản, hoạt động tiếp thị sẽ phải được cải tổ và hoàn thiện nhằm mục đích đa dạng hóa thị trường và thâm nhập vào các thị trường tiềm năng đối với các sản phẩm có ưu thế của Việt Nam. Đến năm 2010, dự kiến tỷ trọng giá trị xuất khẩu sang các thị trường chính sẽ thay đổi đáng kể so với hiện nay: Nhật Bản: 35-40%, Đông Nam Á (kể cả Trung Quốc): 20-22%, EU: 12-20%, Bắc Mỹ: 15-20%, thị trường khác: 5-10%.

Một phần của tài liệu NHỮNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU MẶT HÀNG THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU TRONG NHỮNG NĂM TỚI (Trang 45 -48 )