0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á (Trang 83-84 )

II – Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu

4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

Công ty sản xuất và thơng mại Châu á là một công ty TNHH, thuộc loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, nguồn vốn không cao, trong đó, vốn lu động chiếm một tỷ lệ chủ yếu do hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là hoạt động kinh doanh thơng mại, sản xuất chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ. Chính vì vậy, việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn lu động là rất cần thiết và việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn lu động phụ thuộc vào việc sử dụng tiết kiệm và tăng nhanh tốc độ quay vòng vốn lu động.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh công ty phải có các biện pháp để tăng tốc độ quay vòng vốn lu động. Với mục tiêu đó, trớc hết công ty cần chú trọng hơn nữa trong công tác nghiên cứu nhu cầu thị trờng, dự đoán sự biến động của thị trờng để khi thị trờng có nhu cầu ta cần phải đáp ứng ngay. Có nh

vậy, công ty mới có thể thu hồi vốn nhanh để thực hiện các thơng vụ khác, góp phần làm tăng nhanh vòng quay vốn lu động. Hơn nữa, việc xác định đúng nhu cầu của thị trờng sẽ góp phần làm giảm hiện tợng hàng tồn kho. Nh vậy, công ty có thể giải quyết tốt tình trạng ứ đọng vốn, giảm chi phí do phải tiến hành bảo quản hàng hóa. Điều đó vừa có ý nghĩa trong việc tăng tốc độ quay vòng vốn vừa có ý nghĩa trong việc giảm giá thành sản phẩm do giảm chi phí bảo quản, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa. Đối với một số tài sản cố định không sử dụng đến hoặc h hỏng công ty nên xử lý dứt điểm bằng cách thanh lý nhằm thu hồi lợng vốn cố định để bổ sung thêm vào nguồn vốn kinh doanh.

Công ty cần xác định chính xác vốn lu động cần thiết cho hoạt động kinh doanh nhập khẩu nhằm huy động hợp lý các nguồn vốn bổ sung. Nếu xác định không đúng nhu cầu về vốn sẽ dẫn tới tình trạng thiếu vốn kinh doanh, và từ đó làm cho quá trình kinh doanh bị ngng trệ, ảnh hởng lớn đến kết quả kinh doanh và hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu. Việc huy động thừa vốn sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí vốn, làm chậm tốc độ luân chuyển vốn, giảm hiệu quả kinh doanh nhập khẩu.

Ngoài ra, công ty cũng nên sử dụng triệt để nguồn ngân sách nhà nớc, đặt mối quan hệ tốt với các ngân hàng nhằm tạo vốn. Mở rộng hoạt động kinh doanh nhập khẩu có thể mang lại nhiều lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á (Trang 83 -84 )