0

Nâng cao nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á (Trang 84-86 )

II – Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu

5. Nâng cao nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa

Trong quá trình kinh doanh nhập khẩu hàng hóa, công tác nhập khẩu tạo nguồn hàng cho quá trình kinh doanh đóng một vai trò quan trọng, đảm bảo khả năng cung ứng hàng hóa phù hợp với nhu cầu trong nớc, khả năng và quy mô kinh doanh của doanh nghiệp và đặc biệt phù hợp với các tiềm lực tài chính của bản thân doanh nghiệp.

• Hoàn thiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu hàng hóa phải đợc bắt đầu từ việc đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trờng trong nớc và quốc tế. Đối với thị trờng trong nớc : doanh nghiệp phải nắm bắt đợc thị hiếu của ngời tiêu dùng đối với các loại sản phẩm mà mình kinh doanh, các chính sách về nhập khẩu hàng hóa, sự thay đổi của cầu về hàng hóa, các đối thủ cạnh 84

tranh mà doanh nghiệp có thể phải đối đầu, các khu vực thị trờng và nhóm khách hàng tiềm năng Còn đối với thị tr… ờng quốc tế ; việc nghiên cứu thị trờng phải xác định đợc rõ thị trờng và đối tác nào có khả năng cung ứng hàng hóa phù hợp với nhu cầu trong nớc và khả năng của doanh nghiệp, nắm bắt đợc những sự thay đổi về cung cầu, giá cả của hàng hóa trên thị trờng thế giới, những chính sách, luật pháp quốc gia và quốc tế…

• Công tác nghiên cứu thị trờng ngoài việc đảm bảo cho doanh nghiệp nhập hàng đúng thời điểm và nhu cầu thị trờng trong nớc còn phải tạo cơ hội để mở rộng nguồn hàng nhập khẩu theo hớng đa dạng hóa nguồn hàng. Công ty sản xuất và thơng mại Châu á hiện nay đang chú trọng phát triển mối quan hệ với các bạn hàng truyền thống song bên cạnh đó cũng cần đa dạng hóa nguồn hàng nhập khẩu của mình. Việc nghiên cứu thị trờng cẩn thận sẽ mang lại cho doanh nghiệp những thông tin chính xác về thị trờng, giúp doanh nghiệp có thể lựa chọn đợc những đối tác mới tin cậy, giảm rủi ro trong kinh doanh.

• Hoàn thiện hoạt động giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu : trên cơ sở những thông tin thu đợc qua việc nghiên cứu thị trờng và những thông tin về đối tác kinh doanh, kết hợp với khả năng và nhu cầu của mình công ty cần đa ra những mục tiêu cụ thể cho đàm phán, cùng những biện pháp để thực hiện mục tiêu. Đối với công tác giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng công ty cần có những nhân viên chuyên phụ trách các mối quan hệ với nớc ngoài, đào tạo về khả năng giao dịch cũng nh khả năng nắm bắt thông tin.

• Quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu : trớc hết công ty phải đào tạo đội ngũ nhân viên xuất nhập khẩu có khả năng đáp ứng đợc nhu cầu của quá trình nhập khẩu hàng hóa tại doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, công ty cần có sự liên hệ chặt chẽ với nhà xuất khẩu về thời gian mở L/C, lịch trình tàu, thời gian giao hàng và nhận hàng để tránh… tình trạng phải mất chi phí lu kho bãi do chậm nhận hàng hay mở L/C không phù hợp với hợp đồng nh hiện nay, gây ra những lãng phí không

cần thiết, đồng thời cũng làm giảm uy tín của công ty trớc các đối tác nớc ngoài.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI CHÂU Á (Trang 84 -86 )