0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (112 trang)

Văn hóa thể dục thể thao

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ TÂN QÚY ĐÔNG QUẬN 7 (Trang 26 -27 )

- Văn hóa thông tin:

Nhìn chung cơ sở vật chất , trang thiết bị phục vụ chuyên nghành còn quá nhiều thiếu thốn, các thiết chế văn hóa, tụ điểm sinh hoạt văn hóa con nghèo nàn.

Trong hệ thống các đơn vị sự nghiệp thì ngoài nhà thiếu nhi mới chỉ phục vụ được một lương nhỏ,trung tâm văn hoá của quận kế thừa cơ sở cũ của huyện Nhà Bè trước đây, rất nghèo nàn và chắp vá, các cơ sở văn hóa của phường hầu như không có gì.

Hoạt động văn hóa và các dịch vụ văn hóa hiện nay chủ yếu do tư nhân khai thác, mang tính chất kinh doanh là chính. Toàn quận có 250 cơ sở văn hóa tư nhân, phân bố chưa hợp lý trên địa bàn 10 phường.

- Thể dục thể thao

Toàn quận có 1 sân vận động, 1 câu lạc bộ thể dục thể thao, 2 sân bóng đá với chất lượng chưa đảm bảo. Ngoài ra còn có một số sân thể thao thuộc

các xí nghiệp và tư nhân xây dựng. Đặc biệt các câu lạc bộ thẩm mỹ thể hình và câu lạc bộ võ thuật có xu thế phát triển.

Các cơ sở thể dục thể thao hiện nay phân bố chưa hợp lý, còn phân tán và tự phát, chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên và phát triển kinh tế xã hội.

3.1.3. Hiện trạng môi trường

a. Cấp nước:

Nguồn nước được cung cấp chủ yếu từ nhà máy nước Thủ Đức, do nằm cuối nguồn nên lượng nước thường yếu và thiếu trầm trọng . Mạng lưới đường ống cấp nước tập trung ở các tuyến đường chính và các khu dân cư tập trung cũ dọc tuyến đường Trần Xuân Soạn và khu vực Tân Thuận.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT KHU DÂN CƯ TÂN QÚY ĐÔNG QUẬN 7 (Trang 26 -27 )

×