0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (90 trang)

Đảm bảo được hiệu quả việc tổ chức, quản lý công tác xuất nhập khẩu.

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ TƯ VẤN - DỊCH VỤ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ". POT (Trang 61 -62 )

III. Đánh giá tổng quát về tình hình hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty Xuất nhập

1.4. Đảm bảo được hiệu quả việc tổ chức, quản lý công tác xuất nhập khẩu.

nhập khẩu.

Trong thời gian qua các hình thức kinh doanh xuất nhập khẩu ngày càng đa dạng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường, khai thác triệt để nhu cầu thị trường, đặc biệt chú trọng đến hình thức xuất nhập khẩu uỷ thác. Hình thức này đã thu hút được nhiều khách hàng, phát huy hết thế mạnh của một công ty được quyền xuất nhập khẩu trực tiếp, tạo thêm doanh thu cho Công ty. Bên cạnh đó, hình thức xuất nhập khẩu trực tiếp cũng phong phú, Công ty hạn chế việc nhập khẩu hàng hóa về sau đó mới bán mà chú trọng việc tham gia đấu thầu cung cấp hàng hoá, máy móc thiết bị và tìm kiếm bạn hàng để thương thuyết, thoả thuận để tiến hàng ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá.

Về danh mục hàng hoá nhập khẩu, số lượng hàng hoá trong danh mục hàng hoá nhập khẩu ngày càng đa dạng. Với nhiều chủng loại máy móc thiết bị khác nhau và chức năng khác nhau đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước. Đặc biệt, trong năm 1999, bên cạnh hàng xuất khẩu truyền thống của Công ty, Công ty đã đưa ra mặt hàng xuất khẩu mới là giấy khổ A4, là sản phẩm của Công ty được dán mác độc quyền. Tuy là sản phẩm mới nhưng loại giấy này đã cho thấy tiềm năng tiêu thụ lớn.

1.4. Đảm bảo được hiệu quả việc tổ chức, quản lý công tác xuất nhập khẩu. nhập khẩu.

Trong thời gian qua việc tổ chức và quản lý công tác xuất nhập khẩu của Công ty có nhiều tiến bộ đảm bảo chất lượng của công tác này. Việc tổ chức công tác xuất nhập khẩu được hoàn thiện, bộ phận nhập khẩu hoạt động có hiệu quả. Các bộ phận thực hiện công tác xuất nhập khẩu được tổ chức một cách khoa học, phối hợp chặt chẽ với nhau trong công

việc cho nên mọi hợp đồng xuất nhập khẩu được thực hiện một cách nhanh chóng, đồng bộ. Các mảng công việc từ đàm phán ký kết hợp đồng đến tiêu thụ hàng hoá đều làm việc có hiệu quả không có sai sót lớn gây thiệt hại cho công ty, cũng như không gây ra các tranh chấp, lãng phí các chi phí không cần thiết.

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI: "MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ TƯ VẤN - DỊCH VỤ ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ ". POT (Trang 61 -62 )

×