0
Tải bản đầy đủ (.doc) (30 trang)

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHO NGÀNH CHỨNG KHOÁN.

Một phần của tài liệu CHUYEN DE CHUNG KHOAN 3 PPT (Trang 27 -28 )

đầy đủ. Tóm lại tình hình thông tin hiện tại còn yếu kém, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Vì vậy trước mắt chúng ta cần phải hoàn thiện nâng cấp công nghệ thông tin hiện có tại các trung tâm giao dịch chứng khoán( nâng cấp máy chủ hệ thống, tăng cường thêm trạm đầu cuối nhập lệnh), cải tiến phương thức giao dịch tiến tới tổ chức giao dịch từ xa.

Tích cực triển khai thực hiện các dự án hiện đại hoá công nghệ thông tin nghành chứng khoán, tiến tới tự động hoá toàn bộ các hoạt động giao dịch, thanh toán, công bố thông tin, giám sát thị trường theo các chuẩn mực quốc tế vào năm 2008. Hiện nay bộ tài chính đang nghiên cứu có những cải cách về thủ tục, cơ chế nhằm đẩy nhanh quá trình này.

Các hoạt động nâng cấp công nghệ thông tin tại sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán phải gắn kết với nâng cấp công nghệ thông tin tại các công ty chứng khoán, thành viên lưu ký. Trong thời gian trước khi tự động hoá toàn bộ thị trường, khuyến khích các công ty chứng khoán nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin.

3.4. MỞ RỘNG VIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ TTCK CHO QUẢNG ĐẠI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ. CHỨNG KHOÁN VÀ TTCK CHO QUẢNG ĐẠI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ.

Đào tạo phổ cập kiến thức cho công chúng dưới các hình thức khác nhau, làm cho công chúng đầu tư, các doanh nghiệp hiểu được các nội dung của TTCK, các nghiệp vụ liên quan, thậm chí cần trang bị các kiến thức về đầu tư, về rủi ro và biện pháp phòng ngừa cũng như khả năng phân tích tình hình biến động của TTCK. Đây là giải pháp lâu dài đối với sự phát triển của TTCK trong tương lai.

3.5. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHO NGÀNH CHỨNG KHOÁN. KHOÁN.

Một trong những cái thiếu của thị trường chứng khoán Việt Nam là nguồn nhân lực có kỹ năng chuyên môn và khả năng Anh ngữ. Ví dụ, Việt Nam chỉ có khoảng 1.200 kế toán có kỹ năng, trong khi đó con số này tại Anh là 250.000 đây là vấn đề thường gặp tại các thị trường mới nổi. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ

Việt Nam cần cho phép những tổ chức đào quốc tế hoạt động tại Việt Nam, phối hợp với những tổ chức này và chấp nhận bằng cấp của họ. Việc đảy mạnh công tác đào tạo cán bộ cho ngành chứng khoán sẽ góp phần phát triển TTCK Việt Nam phát triển và bền vững

Một phần của tài liệu CHUYEN DE CHUNG KHOAN 3 PPT (Trang 27 -28 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×