0
Tải bản đầy đủ (.doc) (62 trang)

Xây dựng hệ thống quản lý chất lợng sản phẩm

Một phần của tài liệu TM121 PPTX (Trang 46 -47 )

II. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh

4. Xây dựng hệ thống quản lý chất lợng sản phẩm

Nâng cao chất lợng sản phẩm là nhân tố hàng đầu và quan trọng về sự tồn tại và phát triển của Công ty, điều đó thể hiện ở chỗ:

- Chất lợng sản phẩm là nhân tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trờng, là nhân tố tạo dựng uy tín, danh tiếng cho sự tồn tại va phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

- Tăng chất lơng sản phẩm tơng đối với tăng năng suất lao động xã hội, nhờ tăng chất lợng sản phẩm dẫn đến tăng giá trị sử dụng và lợi ích kinh tế trên một đơn vị chi phí đầu vào, giảm lợng nguyên vật liệu sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí sản xuất. Nâng cao chất lợng sản phẩm là biện pháp hữu hiệu để nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Chất lợng sản phẩm là công cụ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cờng và nâng cao khả năng cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp.

- Chất lợng sản phẩm đợc hình thành trong suốt quá trình từ chuẩn bị sản xuất đến sản xuất và nhập kho thành phẩm. Vì vậy, trong quá trình sản xuất cần phải thực hiện các biện pháp quán triệt nghiệp vụ để kiểm tra chất lợng sản phẩm, Công ty cần phải thực hiện đầy đủ các bớc của công đoạn sản xuất, cụ thể ở mỗi khâu sản xuất nên có một ngời chịu trách nhiệm về bán thành phẩm. Nếu sản phẩm sản xuất ra có khiếm khuyết ở khâu nào thì ngời đó sẽ bị trừ vào tiền lơng

và ngợc lại nếu đảm bảo chất lợng sản phẩm tốt thì sẽ có thởng thích đáng.

Một phần của tài liệu TM121 PPTX (Trang 46 -47 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×