0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trờng

Một phần của tài liệu TM082 POT (Trang 57 -58 )

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu Nguyên liệu và thành

2. Đối với công ty

2.1. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trờng

Nghiên cứu thị trờng là một hoạt động quan trọng đóng vai trò tạo định h- ớng đúng đắn cho nhiều hoạt động khác của công ty. Trên thực tế, nghiên cứu thị trờng sẽ cho chúng ta thấy :

+ Công ty cần lựa chọn sản phẩm nào, tìm mặt hàng nào cho phù hợp với đặc thù kinh doanh của mình ?

+ Công ty cần lựa chọn thị trờng ? với thị trờng quốc tế nên nhập khẩu ở Châu á, Châu âu hay Châu phi.

+ Nghiên cứu thị trờng sẽ giúp công ty xác định đợc đối thủ canh tranh : công ty cần lựa chọn thị trờng nào? thị trờng trong nớc và ngoài nớc.Với thị tr- ờng quốc tế nên nhập khẩu ở nớc nào thuộc châu á, châu Âu hay châu phi. + Nghiên cứu thị rờng xẽ giúp công ty xác định đợc đối thủ cạnh tranh: Những doanh nghiệp trong nớc nào là đối thủ với công ty về chủng loại sản phẩm về giá cạnh tranh để đa ra biện pháp về phân phối hay tiếp thị hữu hiệu + Nghiên cứu thị trờng sẽ giúp cho phép công ty đánh giá khai thác thị tr- ờng dựa vào cơ cấu sản phẩm có sẵn, giá cả của sản phẩm và đối tác từ đó lựa chọn thị trờng cho phù hợp với khả năng của mình.

Để những lợi ích của việc nghiên cứu thị trờng đem lại hiệu quả cao thì cần phải :

+Tăng cờng việc nâng cao kiến thức về thị trờng cho cán bộ về công tác này, mở lớp học về marketing QT cho cán bộ cũng nh Marketing nội địa đi thăm quan hoặc cử ngời đi học tập tại các doanh nghiệp.

+Tạo điều kiện cho cán bộ thị trờng đợc tìm hiểu trực tiếp thị trờng nớc ngoài để có thông tin chính xác.

+ Cần thiết lập một nhóm nghiên cứu đề ra nhng kinh nghiêm và biện pháp cụ thể về những nghiên cứu khách hàng, đối tợng sản phẩm, phơng thức phân phối, giá và các thông tin về giá trên thị trờng, những biện pháp xúc tiến và hỗ trợ sản phẩm.

+ Tổ thị trờng của công ty nên tách riêng thành phòng nghiên cứu và phát triển Mas trực thuộc ban Giám đốc cụ thể nh sau :

* Đối với thị trờng trong nớc:

+ Chủ động thâm nhập vào thực tế sản xuất của các đơn vị sản xuất có nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu và thành phẩm tân dợc, những mối quan hệ mà công ty đã có trớc đây để tìm hiểu về kế hoạch sản xuất kinh doanh các mặt hàng, tiêu chuẩn chất lợng từ đó xác định nhu cầu dùng thuốc hiện nay.

+ Luôn tìm hiểu và nắm bắt thông tin về đối thủ cạnh tranh, điểm mạnh, điểm yếu của họ để rút ra cho mình một cách thức phù hợp hơn.

+ Nghiên cứu xu hớng đầu t của nhà nớc trong lĩnh vực y dợc để kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh.

+ Nghiên cứu về giá cả trong nớc : Công ty luôn phải cử các cán bộ nghiệp vụ đi theo dõi tình hình biến động của giá cả các mặt hàng nguyên liệu và các thành phẩm tân dợc mà doanh nghiệp sẽ nhập khẩu. Để từ đó căn cứ vào giá nhập cùng với các chi phí có liên quan để hoạch định chính sách giá sao cho phù hợp.

* Đối với thị trờng nớc ngoài :

+ Thu thập những thông tin về mặt hàng nguyên liệu và thành phẩm tân dợc mà công ty nhập khẩu tạo điều kiện cho bạn hàng trong nớc hiểu rõ về mặt hàng kinh doanh của công ty trên thế giới hiện nay để từ đó có những quyết định mua đúng đắn góp phần nâng cao uy tín cho doanh nghiệp.

+ Tìm hiểu nghiên cứu các chính sách thơng mại, chuyển giao công nghệ, điều kiện vận chuyển …trong lĩnh vực nhập khẩu nguyên liệu và thành phẩm tân dợc.

+Tích cực tìm kiếm thị trờng nhập khẩu phục vụ mục tiêu đa dạng hoá các mặt hàng của công ty bằng phơng pháp nghiên cứu thị trờng trực tiếp.

Một phần của tài liệu TM082 POT (Trang 57 -58 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×