0
Tải bản đầy đủ (.doc) (74 trang)

Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý:

Một phần của tài liệu NH124 PDF (Trang 60 -62 )

2. GiảI pháp nâng cao chất lợng tín dụng ngắn hạn tại NHCTII-HBT

2.3. Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý:

Hiện nay NHCTII-HBT đã triển khai tốt công tác tiếp cận khách hàng, có đợc một chính sách khách hàng hợp lý, tuy nhiên NHCTII-HBT cũng nên cũng cố hơn nữa công tác này để có thể thu hút đợc đông đảo khách hàng đến với ngân hàng mình.

Đối với các khách hàng truyền thống: NHCTII-HBT cần thành lập và duy trì quan hệ tín dụng ổn định và lâu dài và đặc biệt là các ngành thơng nghiệp, công nghiệp, giao thông... trong đó chú trọng hơn nữa đối với ngành công nghiệp chế biến vì đây là ngành chiếm d nợ tín dụng ngắn hạn lớn nhất trong tất cả các ngành. Bên cạnh đó, NHCTII-HBT cần từng bớc mở rộng cho vay đối với ngành công nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu hoặc sản xuất công nghiệp đợc thị trờng chấp nhận. Những công ty này có triển vọng lớn trong tơng lai khi nền kinh tế phát triển mạnh. Với mối quan hệ tốt đẹp và đợc duy trì thờng xuyên với các doanh nghiệp đó, trong tơng laiNHCTII-HBT sẽ có những khách hàng lớn mạnh, nhiều tiềm năng, đồng thời đó cũng là điều kiện để NHCTII-HBT khẳng định uy tín và khả năng của mình không chỉ trong nớc mà cả quốc tế.

Đối với khách hàng có khó khăn về tài chính, NHCTII-HBT cần đáp ứng dần những nhu cầu dịch vụ từ thấp đến cao, trên cơ sở vẫn đảm bảo an toàn tín dụng, không để xảy ra rủi ro. Nh vậy NHCTII-HBT vừa giúp đỡ đợc doanh nghiệp vừa tạo ra khách hàng tiềm năng tốt và lâu dài. Chi phí để giữ một khách hàng không nhỏ nhng chi phí để có một khách hàng mới lớn hơn nhiều. Do vậy việc xây dựng một chính sách khách hàng tốt, cũng cố và duy trì mối quan hệ bền vững với khách hàng cũ là một yếu tố hết sức quan trọng bên cạnh việc xây dựng chính sách khách hàng để mở rộng và thu hút thêm các đối tợng khách hàng mới.

Đối với khách hàng là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và t nhân:

NHCTII-HBT cần có những chính sách cụ thể để phát huy tiềm năng đối tợng khách hàng này. Trên thực tế, số lợng khách hàng là doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ lệ nhỏ trong số lợng khách hàng của chi nhánh. Mặc dù các doanh nghiệp này tiềm ẩn những rủi ro rất cao cả từ phía nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, nhng không phải tất cả các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều làm ăn nh vậy. Có rất nhiệu doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, có lãi và hoàn trả đầy đủ và đúng hạn các khoản vay ngân hàng. Trong thời kỳ nền kinh tế đang có nhiều chuyển đổi hiện nay, số lợng các doanh nghiệp ngoài quốc doanh đợc thành lập tăng lên đáng kể. Nếu cứ giữ nguyên tình trạng nh hiên nay, chi nhánh sẽ bỏ qua một nguồn lực lớn, giảm khả năng cạnh tranh trong khu vực... Nhiệm vụ trớc mắt đặt ra cho chi nhánh NHCTII-HBT là mở rộng hình thức cho vay ngắn hạn đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Đồng thời thực hiện các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp ngoài quốc doanh vay vốn tại ngân hàng.

Hiện nay trên thế giới các ngân hàng tiến hành cho vay tiêu dùng, nhng tại Việt Nam hầu nh hình thức cho vay này chỉ tồn tại ở ngân hàng thơng mại cổ phần, tại các NHTM quốc doanh hầu nh doanh số cho vay tiêu dùng là rất nhỏ bé, có những ngân hàng còn không thực hiện việc cho vay này. Đây là một hạn chế lớn, vì đây là một nguồn tạo thu nhập đáng kể cho ngân hàng. Các khoản vay này thờng rất nhỏ bé so với các khoản vay của doanh nghiệp, vì vậy khả năng quản lý tiền vay dễ dàng, hơn nữa với tốc độ phát triển kinh tế nh hiện nay, nhu câu mua sắm tiêu dùng của nhân dân tăng lên đáng kể, đáp ứng tốt lực lợng này, các ngân hàng có thể tăng thêm đáng kể thu nhập. NHCTII-HBT nằm tại khu vực khá đông dân c do đó nhu cầu vay vốn tiêu dùng của dân c là khá cao, nhng hiện nay ngân hàng cha triển khai tốt loại hình cho vay này. Hy vọng trong tơng lai NHCTII-HBT sẽ triển khai tốt hơn nữa cho vay tiêu dùng, nhằm tăng tối đa lợi nhuận thu đợc, đa dạng hoá các loại hình cho vay.

Một phần của tài liệu NH124 PDF (Trang 60 -62 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×