0
Tải bản đầy đủ (.doc) (74 trang)

Các nhân tố thuộc về khách hàng

Một phần của tài liệu NH124 PDF (Trang 30 -31 )

4. Chất lợng tín dụng và tiêu thức đánh giá chất lợng tín dụng ngắn hạn của

4.3.2. Các nhân tố thuộc về khách hàng

Khách hàng ngời trực tiếp sử dụng khoản vay từ ngân hàng có ảnh hởng rất lớn đến chất lợng tín dụng của ngân hàng. Việc có nhiều khách hàng đủ điều kiện vay, sử dụng vốn vay hợp lý, hiệu quả, thanh toán nợ và lãi đúng hạn sẽ làm cho chất lợng tín dụng đợc nâng cao. Những yếu tố từ ngân hàng ảnh hởng đến chất lợng tín dụng, đó là :

Năng lực, kinh nghiệm quản lý kinh doanh của doanh nghiệp:

Trong sản xuất kinh doanh phải có mọi phơng án và tính đến mọi yếu tố có liên quan nh vật liệu đợc cung cấp từ đâu, điều kiện giao thông vận tải có thuận lợi không, cơ sở hạ tầng nh thế nào, hàng làm ra có tiêu thụ và cạnh tranh đợc không vv... Những điều đó cán bộ kinh doanh không hiểu biết sẽ dẫn tới làm ăn thua lỗ. Nh vậy khi năng lực quản lý kinh doanh bị hạn chế thì các phơng án sản xuất kinh doanh là không phù hợp với thực tế do đó khả năng trả nợ của doanh nghiệp kém ảnh hởng xấu tới chất lợng tín dụng.

Khả năng điều kiện hiện tại của các doanh nghiệp:

Hiện nay hầu hết các khách hàng thiếu các điều kiện cần và đủ để thực hiện các nguyên tắc và quy định cho vay thế chấp của ngân hàng. Theo pháp lệnh thì khi khách hàng vay vốn phải có tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh và thực hiện đúng chế độ hạch toán kinh tế. Trên thực tế 80% các pháp nhân và thể nhân khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và 100% tài sản của doanh nghiệp nhà nớc không có chứng nhận sở hữu. Mặt khác doanh nghiệp nhà nớc vốn tự có rất bé. Trong khi đó chức năng nhiệm vụ trong giấy phép kinh doanh là rất lớn, yêu cầu vay vốn gấp 20-50 lần vốn tự có. Thực tế nhiều bộ phận khách hàng khi vay không thực hiện đúng pháp lệnh về cho vay. Điều đó làm cho

không có một ràng buộc pháp lý nào giữa ngân hàng và khách hàng và làm ảnh hởng đến chất lợng tín dụng.

Tuy nhiên xem xét từ khía cạnh trả nợ của khách hàng thì hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mới là quan trọng. Khả năng trả nợ của ngân hàng ảnh hởng tới chất lợng tín dụng, đặc biệt là tín dụng ngắn hạn, bởi vì đặc trng của tín dụng ngắn hạn là thời gian khoản vay ngắn, do đó việc xác định khả năng trả nợ của khách hàng là rất quan trọng. Do đó để đảm bảo chất lợng tín dụng, ngân hàng chỉ bỏ vốn vào những dự án khả thi, phù hợp với tình hình tài chính, điều kiện thực tế của doanh nghiệp để có thể thu đợc lợi nhuận.

Đạo đức của ngời vay:

Các ngân hàng sẽ quyết định cho vay sau khi đã phân tích cẩn thậnyếu tố liên quan đến tính chân thật của ngời vay trong việc trả nợ. Tuy nhiên tính chân thật và khả năng chi trả của ngời vay có thể thay đổi sau khi mon cho vay đã đợc thực hiện. Rủi ro đạo đức xảy ra khi khách hàng sử dụng món vay vào mục đích khác nhiều rủi ro hơn. Điều này ảnh hởng tới chất lợng tín dụng.

Một phần của tài liệu NH124 PDF (Trang 30 -31 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×