0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (76 trang)

Tổ chức đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và mở rộngthị trường, thành lập bộ phận Marketing.

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT NGÂN HÀNG”. POTX (Trang 69 -70 )

1 xe ISUZU TROOPER 448.092.000đ

2.2. Tổ chức đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và mở rộngthị trường, thành lập bộ phận Marketing.

thành lập bộ phận Marketing.

Hoạt động nghiên cứu và mở rộng thị trường là tất yếu đối với hoạt động kinh doanh. Để kinh doanh thành công thì doanh nghiệp phải nắm rõ từng động thái của thị trường: Nhu cầu mua, chủng loại, nguồn cung cấp, giá cả...để làm cơ sở lập kế hoạch nhập khẩu của Công ty.

Doanh nghiệp cần phải tìm kiếm thị trường để có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tìm kiếm và khai thác thị trường là cơ sở cho doanh nghiêp mở rộng cả thị trường mua và thị trường bán.

Hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu vẫn dựa vào các mối quan hệ truyền thống, các khách hàng và bạn hàng còn hạn chế. Nếu Công ty nghiên cứu khai thác tốt nhu cầu của khách hàng trong và ngoài ngành, tăng cường tiếp cận với khách hàng, tổ chức hoạt động Marketing tốt, Công ty sẽ tiêu thụ được khối lượng hàng hoá lớn, có thể duy trì và mở rộng thị trường.

Công ty cần thành lập bộ phận Marketing để thực hiện các chức năng sau:

- Tổ chức giới thiệu sản phẩm, phương thức thanh toán, tổ chức hội nghị khách hàng, hội thảo quốc tế nhằm thu hút khách hàng.

- Nghiên cứu thị trường trong nước nhầm tìm kiếm và khai thác nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thuộc phạm vi Công ty.

- Nghiên cứu thị trường nhập khẩu để lựa chọn nhà cung cấp đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người tiêu dùng về chất lượng, mẫu mã, giá cả.

Nghiên cứu thị trường trong nước, trước hết Công ty cần tập trung nghiên cứu thị trường trong ngành. Đối với thị trường ngoài ngành, Công ty nên tập trung vào kinh doanh nhập khẩu một số chủng loại hàng hoáđang có nhu cầu cao, hàng hoá đó Công ty phải có lợi thế về nhà cung cấp trong các điều kiện: Chất lượng, mẫu mã, giá cả, sức cạnh tranh trên thị trường.

Việc nghiên cứu thị trường nhập khẩu, Công ty có thể trực tiếp quan hệ hoặc thông qua các tổ chức thương mại, tổ chức tư vấn quốc tế, các lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY VẬT TƯ KỸ THUẬT NGÂN HÀNG”. POTX (Trang 69 -70 )

×