0
Tải bản đầy đủ (.doc) (102 trang)

thiết bị mạng

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ CỦA ISP (Trang 40 -43 )

Trong phần này, chúng tôi sẽ không nhắc lại những khái niệm cơ bản của mọi thiết bị mạng nh Router, Switch..., mà chỉ đề cập tới những điểm cần thiết của một số thiết bị:

1- Router

Router tổ chức một mạng lớn thành các network segment logic. Mỗi network segment đợc gán một địa chỉ, vì thế mỗi gói tin sẽ gồm có cả địa chỉ mạng đích và địa chỉ thiết bị đích. Router cập nhật bảng định vị và sử dụng các thuật toán định tuyến để xác định đờng đi hiệu quả nhất để chuyển các gói tin đến đích. Router cũng có thể liên kết các mạng khác loại nh giữa mạng Token- ring và Ethernet.

Giao thức sử dụng để gửi dữ liệu qua router phải đợc thiết kế riêng để hỗ trợ chức năng định tuyến. Do Router xác định đờng đi hữu hiệu nên nó thờng đợc sử dụng để kết nối giữa mạng LAN và WAN.

Hoạt động của router dựa vào kiểu giao thức định tuyến của nó (đã đợc trình bầy ở phần I), có 2 kiểu là định tuyến tĩnh (ngời quản trị tự cập nhật bảng định tuyến), định tuyến động(có khả năng tự động cập nhật bảng định tuyến, xác định đờng đi và tìm đờng đi tốt nhất ). Router có 2 nhiệm vụ chính:

+ Tối u hoá đờng đi

Router sử dụng các thuật toán định tuyến để xác định đờng đi tối u nhất tới đích. Các thuật toán này duy trì bảng định tuyến chứa các thông tin định tuyến. Thuật toán định tuyến cần có các yếu tố nh tối u hoá việc tìm đờng, đơn giản hoá và chi phí thấp, tin cậy và hiệu quả, linh hoạt khi cập nhật những thay đổi của bảng định tuyến.

+ Chuyển mạch các gói dữ liệu trên mạng: việc chuyển mạch các gói dữ liệu hoạt động trên lớp Network trong mô hình OSI.

* Đặc điểm của các Router trong mạng ISP

Router trong mạng ISP theo chức năng đợc chia thành 2 loại, một để kết nối với mạng trục Internet Backbone, một để làm giao diện kết nối về phía khách hàng.

Các Router mạng trục và router truy nhập có một số đặc điểm khác nhau nh sau:

+ Backbone router cần thông lợng (packet per second) rất cao, các router truy nhập yêu cầu ở mức cao hoặc trung bình.

+ Backbone router cần số lợng ít các giao tiếp nhng có tốc độ cao, các router truy cập cần có số lợng lớn các giao tiếp, đa dạng và có tốc độ thấp.

+ Điều khiển lu lợng: Lu lợng trong các Backbone router có thể chuyển qua lại giữa bất kỳ giao tiếp nào (any interface-to-any interface); với các router truy cập thờng chỉ có 2 chiều từ khách hàng tới trung kế và ngợc lại.

Một số đặc tính quan trọng cần xem xét đối với router là:

+ Hiệu năng: Đánh giá hiệu năng của router; các đặc tính về hiệu năng của router đợc đo bằng pps (packets per second).

+ Khả năng mở rộng.

+ Tính năng quản lý: cung cấp các chức năng quản lý thông qua Web và CLI.

+ Giao thức định tuyến: Giao thức định tuyến của ISP phải tơng thích với nhà cung cấp mạng trục. Các giao thức định tuyến thờng đợc dùng trên Internet là RIP, OSPF và BGP-4.

+ Các bộ lọc: Các tính năng về bảo mật cũng là một vấn đề quan trọng, router cần bao gồm các bộ lọc gói đơn giản để hỗ trợ hệ thống Firewall.

+ Cung cấp các giao tiếp LAN và WAN tích hợp cao: Các ISP cần đảm bảo hỗ trợ các yêu cầu kết nối WAN đa dạng của khách hàng với số lợng lớn, các kết nối này có thể là ATM, Packet over SONET, các giao diện T3/E3, T1/E1 tích hợp CSU/DSU...

+ Kết hợp các dịch vụ thuê bao băng rộng, bao gồm cả PPP, VPN... + Cung cấp chức năng Layer 2 Ethernet switching.

+ Các Router cần đảm bảo các tính năng về độ tin cậy, tính sẵn có để đảm bảo độ ổn định, hoạt động liên tục trong môi trờng của ISP.

2) Core Switching

Switching kết hợp các đặc điểm thông lợng của bridges với một số tính năng thông minh của router; giống nh router, switch chia mạng thành nhiều segment, mỗi segment đều có thể hoạt động độc lập với các segment khác. Switching là làm tăng băng thông và giảm trễ trên mạng. Switching hoạt động ở lớp 2 (Datalink) giống nh Bridge sử dụng địa chỉ MAC nên độc lập với các giao thức mạng. Switching cho tốc độ mạng cao và nhiều ích lợi mới so với giải pháp dùng HUB hay Bridge truyền thống.

Công nghệ Switching hiện tại đợc chia thành 2 dạng:

+ Packet/Frame switch: Chuyển tiếp các gói dữ liệu mạng LAN Ethernet hay Token Ring giữa các trạm hay segment mạng. Các switch loại này có thể kết nối tới bất kỳ thiết bị mạng nào có giao tiếp nh Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Token Ring... Các PC, hub, printer, bridge, router... có thể đợc kết nối thẳng tới switch mà không cần phải thay thế hoặc cấu hình lại giao diện.

+ Cell switching: đợc biết nhiều nhất là các ATMSwitch, tơng tự nh Frame switch. ATM switch sử dụng các tế bào có độ dài cố định (53-byte) thay vì độ dài thay đổi của các frame.

* Các công nghệ chuyển tiếp

Có 3 phơng pháp để chuyển tiếp các frame, mỗi phơng pháp đều đợc tối u hoá cho một tình huống sử dụng nhất định:

+ Store-and-Forward/Buffered: Kỹ thuật này đòi hỏi toàn bộ Frame đợc nhận đủ, lu trữ trong buffer trớc khi đợc chuyển tiếp đi, do vậy switch có thể kiểm tra các frame trớc khi chuyển tiếp lên mạng. Do các frame có độ dài thay đổi và toàn bộ frame phải đợc nhận đủ lên thời gian trễ sẽ biến đổi và dài hơn. Phơng pháp này thích hợp cho các kết nối backbone của mạng do đảm bảo các frame lỗi không đợc truyền sang các segment khác, đợc dùng khi switch có các kết nối tốc độ khác nhau. Nhợc điểm của phơng pháp này là không phù hợp cho các lu thông thời gian thực.

+ Cut-Through/Fast-Forwarding/"On-the-Fly.": Switch chỉ đọc phần địa chỉ đích của frame rồi chuyển tiếp ngay dữ liệu tới đích tơng ứng, do vậy phơng pháp này có độ trễ cố định, Switch coi các frame đều tốt và không có xung đột. Cách duy nhất để đảm bảo các frame hợp lệ là mỗi segment chỉ có duy nhất 1 user. Kỹ thuật Cut-through thờng đợc dùng ở các mạng nhỏ.

Adaptive Cut-Through là phơng pháp hoạt động theo chế độ cut-through khi mức độ lỗi dới một ngỡng nào đó, và chuyển sang store-and-forward khi lỗi quá lớn. Điểm mạnh của phơng pháp này là kết hợp đợc tốc độ của cut-through và thời gian trễ của store-and-forward.

+ Fragment-Free: Một phơng pháp ít phổ biến hơn là fragment-free, hoạt động giống nh cut- through nhng lu trữ 64 byte đầu của mỗi packet trớc khi gửi đi do phần lớn các lỗi và xung đột đều xảy ra ở 64 byte đầu tiên của gói.

+ Shared-memory: Lu giữ mọi gọi tin tới của tất cả các cổng trong 1 bộ nhớ đệm chung đặt bên trong kiến trúc fabric, sau đó gửi đi ở cổng đích tơng ứng. Kiến trúc này tốn ít bộ nhớ hơn so với kiến trúc bộ nhớ riêng.

+ Ma trận (Crossbar): Sử dụng một ma trận chéo các cổng vào và ra để chuyển tiếp dữ liệu với tốc độ cao. Crossbar có khả năng cân tải giữa các cổng, có băng thông và thông lợng cao.

Tuy nhiên, các switch Crossbar có những hạn chế khi có các Broadcast và Multicast hoặc Broadcast và Unicast xảy ra đồng thời, không có Unicast nào đợc truyền khi đang có các Broadcast hoặc Multicast xẩy ra.

+ Kiến trúc BUS: Một Bus chung đợc chia sẻ cho tất cả các cổng sử dụng TDMA, Switch loại này thờng có các bộ đệm riêng cho mỗi cổng và có bộ điều khiển cho Internel Bus. Tất cả các cổng đều phải truy cập vào Bus chung này do chỉ có 1 bus duy nhất.

* Các loại Switch

+ Layer 2 Switch: Layer 2 Switch sử dụng địa chỉ MAC để chuyển tiếp dữ liệu giống nh Bridge những cho phép chuyển mạch song song tại phần cứng. Các switch này có thể cho ngời quản trị mạng chia mạng thành các mạng LAN ảo (VLAN). VLAN giúp các thay đổi dễ dàng hơn, tăng hiệu năng, giảm các broadcast trên mạng, và tăng cờng tính bảo mật.

+ Layer 3 Switch: Layer 3 switch (cũng đợc gọi là routing switch, switching router, hay multilayer switchs) hoạt động tại lớp Network-OSI, và thờng đợc thay thế các router trong mạng. Các Layer 3 switch thực hiện các công việc đối với gói dữ liệu giống nh router truyền thống nh xác định định tuyến gói, chuyển tiếp gói dựa trên thông tin lớp 3, kiểm tra độ toàn vẹn dữ liệu, áp dụng một số chính sách lọc.. nhng có tốc độ cao hơn nhiều.

Các Layer 3 switch thờng không có các chức năng đa giao thức hay khả năng lọc cao cấp của router, tuy nhiên các tính năng này bắt đầu đang đợc tích hợp nhanh chóng trong các công nghệ Switch. Layer 3 switch vừa hoạt động với địa chỉ MAC addresses, cũng có thể xem xét các địa chỉ IP và chuyển tiếp gói tơng ứng. Đợc thiết kế để quản lý các lu thông LAN tốc độ cao, Layer 3 switch có thể đợc sử dụng ở bên trong mạng lõi hay backbone, thay thế cho các router truyền thống. Layer 3 switch giao tiếp với các WAN router sử dụng các giao thức định tuyến tiêu chuẩn nh RIP hay OSPF.

+ Layer 4-7 Switch: Các Switch Layer 4 cung cấp các chức năng cân bằng tải và caching rất tốt, nó có thể xem xét luồng dữ liệu thuộc về ứng dụng nào và cung cấp một lớp các dịch vụ tơng ứng. Layer 4 là lớp truyền tải trong mô hình OSI, sử dụng số hiệu cổng TCP/UDP để truyền gói dữ liệu.

* Switch và Router

Hầu hết các switch Layer 3 đều có chức năng IP routing nhng không phải là giải pháp đa giao thức, do vậy Switch Layer 3 không thể thay thế đợc router trong môi trờng đa giao thức và ở môi trờng WAN. Các router multiport, multimedia, multiprotocol (backbone router) dùng kết hợp với switch Layer 3, chia mạng thành các mạng con logic và có thể truy nhập vào mạng trục hay tài nguyên chung. Thông thờng ta thờng dùng nguyên tắc “sử dụng switch khi có thể, sử dụng router khi bắt buộc” để thiết kế mạng.

* Lựa chọn Core switching cho mạng

Các LAN switch hiện cạnh tranh rất đa dạng trên thị trờng, bên cạnh các đặc điểm chung, chúng có những u điểm riêng của từng nhà sản xuất. Việc thiết kế mạng ISP nói chung quan tâm tới các Backbone Switch (Core, Enterprise switch), Gigabit Ethernet switch đợc đặt tại phần lõi của mạng, backbone switch thờng kết nối tới các máy chủ hay các backbone switch, workgroup switch khác; là thành phần quan trọng trong mạng ISP. Chúng thờng đợc sử dụng thay cho các backbone router, cho tốc độ cao hơn, giảm trễ, và linh hoạt hơn do sử dụng VLAN.

Nói chung, cần lựa chọn Backbone switch với các đặc điểm nh sau:

- Cấu trúc Modular với các module hot-swappable, sử dụng các công nghệ đảm bảo tính sẵn có, d thừa nh Redundant Switching Fabric, Dual power supply, Hotswap...

- Hỗ trợ nhiều giao diện, có các module nh FastEtherrnet, ATM, FDDI hay Gigabit Ethernet, với công nghệ hiện có thì GigabitEthernet thờng là yêu cầu bắt buộc đối với Backbone Switch.

- Khả năng mở rộng của Switch.

- Hỗ trợ số lợng lớn ngời sử dụng và VLAN, các tính năng quản lý. - Dung lợng bộ nhớ đệm lớn.

- Hỗ trợ giao thức STP, nhiều phơng pháp chuyển tiếp dữ liệu khác nhau... - Multiprotocol Routing (Layer3 switch).

- Load Balancing, Link aggregation. - Khả năng quản lý lu thông.

Thêm nữa, cần lu ý tới một số công nghệ dới đây khi chọn Switch cho mạng core của ISP: + Kiến trúc Non-Blocking: Kiến trúc phần cứng có thể là loại blocking hoặc non-blocking. Một kiến trúc blocking không thể có đợc băng thông full-duplex, tức là bus không thể quản lý nămg thông tổng cộng trên các cổng theo lý thuyết , Non-blocking là khả năng bên trong thiết bị đáp ứng đợc yêu cầu băng thông full-duplex, do vậy nếu có một đờng link quá tải, nó sẽ không ảnh hởng tới các đờng link khác trong cùng switch đó.

+ Multi-Layer Switch: Cho phép thay thế các Core Router đắt tiền, có hiệu năng cao hơn. + Quality of Service (QoS): Đảm bảo chất lợng dịch vụ bằng cách sử dụng các giao thức báo hiệu hay policy-base, cho phép đảm bảo băng thông cho những ứng dụng quan trọng.

+ Link aggregation: Cho phép kết hợp một số đờng link tạo thành một nhóm đờng link tốc độ cao hơn tới Server Farm....

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU CÁC VẤN ĐỀ VỀ KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ CỦA ISP (Trang 40 -43 )

×