0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Phơng hớng hoạt động năm

Một phần của tài liệu NH083 PPTX (Trang 39 -44 )

- Cân đối 3: [III(A )+ V(A)] Tài sản= [A Vay] Nguồn vốn

Phơng hớng hoạt động năm

- Giữ vững và phát triển sản xuất kinh doanh, có mức tăng trởng hợp lý hơn năm 2001, tiếp tục phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện kinh doanh có lãi và trả đợc nợ vay, có biện pháp hữu hiệu để thu hồi công nợ.

-Tăng cờng một cách hiệu quả công tác tiếp thị, mở rộng quan hệ

-Tích cực tìm và tạo ra nguồn vốn bổ sung cho đầu t trang thiết bị thi công tăng năng lực sản xuất, đặc biệt đầu t trang thiết bị thi công phần hạ tầng, có biện pháp thích hợp để thu hút lực lợng lao động trẻ có năng lực chuyên môn vào làm việc tại Công ty.

3.2. Giải pháp cải thiện tình hình tài chính

Để đạt đợc mục tiêu, chiến lợc đã đề ra, cũng nh năng cao hiệu quả hoạt động tài chính Công ty cần có những giải pháp cụ thể cũng nh kế hoạch cho từng hoạt động: Hoạt động tài chính, hoạt động kinh doanh, nhân lực, tổ chức quản lý…

3.2.1. Giải pháp về hoạt động tài chính

Hoạt động tài chính là một trong những nội dung chủ yếu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết các mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh biểu hiện dới hình thái tiền tệ. Cần phải nâng cao hơn nữa chất lợng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp, để không những giúp doanh nghiệp nắm đ- ợc thực trạng của hoạt động tài chính mà còn trên cơ sở thực trạng đó có thể dự đoán đợc các nhu cầu tài chính trong kỳ tiếp theo, nâng cao một bớc tính tích cực chủ động trong sản xuất kinh doanh.

Muốn sản xuất kinh doanh thì phải có vốn. Và số lợng vốn nhiều hay ít lại liên quan đến doanh thu sẽ thu đợc là lớn hay nhỏ. Nhng với một mức doanh thu cụ thể nào đó, đòi hỏi một lợng vốn nhất định nào đó. Qua phân tích tình hình tài chính của Công ty ta thấy nổi bật lên là vấn đề vốn lu động quá ít (khoảng hơn 2 tỷ), tốc độ chu chuyển vốn thấp (chỉ đạt 1,68 vòng trong năm 2001), hiệu quả sử dụng vốn cha cao. Cần tổ chức sử dụng vốn có hiệu quả hơn, đồng thời chặt chẽ và nghiêm túc hơn trong công tác thanh toán nhiều khoản vốn đi chiếm dụng.

Hiện nay nguồn vốn của Công ty còn rất ít, vốn chủ sở hữu của Công ty không đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu về vốn kinh dong của mình. Công ty cần bổ sung thêm nguồn vốn tự có, lựa chọn nguồn vốn tốt hơn theo nguyên tắc hiệu quả kinh tế tránh tình trạng đi chiếm dụng vốn quá nhiều nh hiện nay. Nhu cầu bổ sung vốn lu động cao, trớc mắt Công ty nên sử dụng các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cha sử dụng nh lợi nhuận cha phân phối, các khoản phải trả cha đến hạn trả…

Mặt khác Công ty cần chú trọng hơn để thu hồi các khoản phải thu hoặc thu về các khoản nợ của những công trình đã hạch toán xong. Để thu hồi đợc triệt để nợ thì phòng tài chính cần tăng cờng bố trí ngời giám sát, mở sổ theo dõi cho từng khách hàng, đốc thúc thu hồi các khoản phải thu.

Cần đầu t thêm tài sản cố định nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Công ty đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ mới. Hầu hết các tài sản của Công ty còn mới cần bảo quản, kinh doanh khai thác hết công suất sử dụng để nâng cao hiệu quả công việc.

3.2.3. Giải pháp về công tác tiếp thị đấu thầu

- Tăng cờng mở rộng công tác tiếp thị ở tất cả các cấp, có cơ chế hợp lý để động viên và đảm bảo công tác tiếp thị vào hoạt động có hiệu quả, không vi phạm phát luật. Giữ mối quan hệ đã có ở các tỉnh để khai thác thêm những hạn mục tiếp theo và mở rộng thị phần ra giao thông, thuỷ lợi.

- Tăng cờng mở rộng quan hệ với các cơ quan ban ngành lớn của TƯ và địa phơng nơi công ty đã có chỗ đứng.

3.2.4. Giải pháp đầu t tăng năng lực sản xuất

- Tích cực tạo nguồn vốn để tăng năng lực đầu t công nghệ, thiết bị, con ngời để có thể triển khai thi công có hiệu quả những công trình, dự án lớn, giữ vững đợc uy tín cho Công ty.

-Đầu t trang bị thêm những phơng tiện, máy móc mới thay thế cho những phơng tiện máy móc đã cũ đã h hỏng.

3.3. kiến nghị

Nhà nớc phải không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật trong đó luật kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng. Hệ thống quy phạm pháp luật đầy đủ, chính xác sẽ tạo ra môi trờng tốt, lành mạnh, an toàn thúc đẩy hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Cải cách hành chính nhà nớc vẫn đang là vấn đề cần giải quyết, góp phần lành mạnh hoá nền hành chính quốc gia. Nó sẽ mang lại hiệu quả cho xã hội: vừa tiết kiệm cho ngân sách, vừa tiết kiệm tiền bạc, thời gian công sức cho ngời dân.

Công tác tài chính cần đợc đa vào thành quy định với các doanh nghiệp bởi đó là tiền đề để công việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả. Nhà nớc cần có quy định chặt chẽ về sổ sách, chứng từ, chế độ báo cáo, thống kê để có thể tiến hành công tác thuận lợi.

Tuy có hệ thống máy tính đã giảm đi một phần phức tạp trong công tác kế toán nh- ng vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu các quy chế, nguyên tắc cụ thể. Nhà nớc cần sớm ban hành những chuẩn mực kế toán riêng phù hợp với điều kiện cụ thể ở nớc ta, ban hành các thông t văn bản hớng dẫn, t vấn các doanh nghiệp làm tốt công tác kế toán ở đơn vị mình.

Nhà nớc cần tổ chức công tác kiểm toán, vì nó sẽ tạo ra một môi trờng tài chính lành mạnh cho các doanh nghiệp, tạo ra một hệ thống thông tin chuẩn xác cung cấp cho các đối tợng quan tâm đến tình hình tài chính doanh nghiệp.

Kết luận

Cùng với sự phát triển của cơ chế thị trờng, vai trò của hoạt động tài chính cũng không ngừng phát triển và khẳng định mình. Nổi bật trong môi trờng cạnh tranh của thời đại hoạt động tài chính đã giúp nền kinh tế chủ động hơn. Nhìn về góc độ vi mô trong từng doanh nghiệp phân tích doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng.

Qua phân tích thực trạnh tài chính của Công ty thông qua một số công cụ ta thấy đ- ợc vai trò tài chính. Nếu phân tích tài chính chính xác sẽ mang đến cho doanh nghiệp hiệu quả cao, giảm đợc chi phí đáng kể cho hoạt động quản lý. Phân tích tài chính doanh nghiệp cần đợc đạt lên vị trí xứng đáng trong chính sách quản lý kinh tế- tài chính của nhà nớc. Trớc hết nhà nớc và các doanh nghiệp cần phải nhận thức đợc tầm quan trọng của nó, thấy đợc sự cần thiết phải phân tích hoạt độngc trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi áp dụng phân tích tài chính vào Công ty Cổ phần Sao Việt đã thấy rõ đợc thực trạng về tài chính của Công ty. Một vài giải pháp luận văn đã đề cập cũng chỉ là những tham khảo, cha mang tính thực tiễn cao. Nhng qua đây tôi cũng mong rằng Công ty Cổ phần Sao Việt nói riêng và các Công ty khác nói chung sẽ tìm ra giải pháp phù hợp nhất nhằm thực hiện tốt công tác tài chính trong điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mình.

Một phần của tài liệu NH083 PPTX (Trang 39 -44 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×