0
Tải bản đầy đủ (.doc) (69 trang)

Phân tích mạch ổn áp kiểu xung theo kiểu ngắt mở dòng mạch dao động nghẹt (Switching power Supply).

Một phần của tài liệu TỔNG ĐÀI ALCATEL1000 - E10 (Trang 65 -66 )

II Mạch ổn áp nguồn xung dải rộng.

4. Phân tích mạch ổn áp kiểu xung theo kiểu ngắt mở dòng mạch dao động nghẹt (Switching power Supply).

dao động nghẹt (Switching power Supply).

* Nguyên lý làm việc.

Nguồn điện xoay chiều qua mạch nắn cần 4 diode áp một chiều qua cuộn cảm cao tần L1 lọc nhờ C1 qua trở bảo vệ R1 tiếp masse. Trở R1 thờng có trị số rất nhỏ. Nguồn một chiều qua cuộn 1 - 2 biến áp TR1 vào cực C của T4

đèn này kết hợp với cuộn 1 - 2, R2 là điện trở phân cực, R13 nối masse cho cực E, C5 và R14 là mạch lọc nhiễu tần số cao. Tất cả các linh kiện trên tạo lên thời hằng của mạch dao động nghẹt.

Khi mạch dao động làm việc điện áp cảm ứng trên cuộn 5 - 6 nắn qua d1

vào mạch lấy mẫu bao gồm R3, VR1, và R4 đa áp vào cực BT1 đèn này nhận áp

chuẩn trên diode Zene (DZ1) nhờ DC đặt vào cực E nh vậy đây là dèn so sánh

đa ra áp sai số ở cực C qua phần áp R7, R8 vào cực B (T2) ra cực E kích tiếp vào B (T3) ra C qua R12 tác động qua tụ dẫn xung C4 để làm cho tần số của

mạch dao động nghẹt thay đổi dẫn đến áp cảm ứng bên thứ cấp TR1 luôn ổn

định. Cuộn 3 - 4 của TR1 đa xung xoay chiều có biên độ thấp nắn qua d2 vào

cực C (T2) cấp nguồn cho đèn này. Xung xoay chiều ở đầu 4 của TR1 đa vào

cực B (T4) đây là đờng hồi tiếp dơng để duy trì dao động.

Diode ổn áp DZ1 giữ mức ổn áp ở cực B (T2) có nhiệm vụ bảo vệ khi

nguồn cao quá dẫn tới bộ dao động làm việc quá tải gây nguy hiểm thì mức áp này cao hơn mức ngỡng của diode lăn diode mở bão hoà làm chập áp cực B

(T2) xuống masse tác động tới T3 → tác động tới mạch dao động ngừng làm việc bảo vệ cho máy.

Để đảm bảo sự cách ly giữa masse nguồn và masse máy đánh cho ngời sử dụng khỏi bị giật thì R15, R16 và C5 làm nhiệm vụ cách ly này, giá trị của R15, R16 là rất lớn (6 às).

Để đơn giản hoá mạch dao động ổn áp và tăng chất lợng thì hầu hết các linh kiện trong mạch nguồn đợc cho vào 1 IC gọi là STR thờng có 5 chân đa ra để nối với mạch điện.

Một phần của tài liệu TỔNG ĐÀI ALCATEL1000 - E10 (Trang 65 -66 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×