0
Tải bản đầy đủ (.doc) (88 trang)

Trung kế số (DTTU)

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU VỀ TỔNG ĐÀI DEFINITY G3I HOẠT ĐỘNG TRÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐÃ ĐƯỢC GHI SẴN Ở BỘ NHỚ CHUYỂN MẠCH (Trang 40 -43 )

- Kết cuối trung kế số DTLU thực hiện giao tiếp giữa tổng đài này với tổng đài đối phương. Thực hiện cỏc chức năng GAZPACHO.

* G (Generation of frame): Tạo khung PCM để truyền đi cỏc thụng tin số tới cỏc tổng đài.

* A (Algnment of frame): Đồng chỉnh khung tớn hiệu số PCM, thực hiện để saơ cho cỏc đường PCM được đấu vào trường CM đều cựng tốc độ, cựng pha.

* Z (Zero sting supperession): Đồng chỉnh khung tớn hiệu số PCL, thực hiện để sao cho cỏc đường PCM được đấu vào trường CM đều cựng tốc độ, cựng pha. Để trỏnh trường hợp phỏt đi một dóy con số 0, làm cho phớa thu khụng thu được xung CLK. Phớa phỏt phải cú biện phỏp hạn chế số cỏc con số 0 liờn tiếp trước khi phỏt đi. Đầu thu sẽ cú chương trỡnh để thực hiện khụi phục lại cỏc con số 0 đối xứng bị nộn.

* P (Polar conversion): Biến đổi cỏc tớn hiệu Binary đơn cực thành tớn hiệu mó đường dõy (mó hiệu Binary lưỡng cực).

* A (Alarm processing): Thực hiện xử lý cảnh bỏo trờn đường PCM như: cảnh bỏo mất đồng bộ khung, lệch pha, cảnh bỏo mất đường truyền…

* C (Clock recovery): Từ luồng tớn hiệu số đầu vào thiết bị này sẽ tỏch ra cỏc thụng tin về xung nhịp đồng bộ làm cỏc giỏ trị tham khảo cho thiết bị tạo dao động của tổng đài. Nhờ đú mà tổng đài làm việc đồng bộ với cỏc tổng đài liờn quan.

* H (Hunt during reframe): Tỡm cỏc thụng tin về tớn hiệu số từ luồng cỏc tớn hiệu số đầu vào.

* O (Office signaling) Thực hiện chức năng chốn tỏch cỏc thụng tin bỏo hiệu giữa 2 tổng đài. Trong trường hợp này thường là chốn, tỏch bỏo hiệu đường (Line signaling) trờn TS16 với CAS.

Dưới đõy ta sẽ phõn tớch chi tiết một chức năng quan trọng thụng qua sơ đồ khối của trung kế số (DTTU)

CLK

Đồng hồ Thu phỏt

tổng đài bỏo hiệu Sơ đồ chức năng DTTU

Hỡnh 2.7

* Chức năng của trung kế số

* Thực hiện chức năng giao tiếp giữa cỏc trung kế số với tổng đài. Chức năng này cú thể được thể hiện bằng một số nội dung sau:

Phối hợp vào Đệm đồng bộ Chuyển đổi nối tiếp sang

song song Tỏch bỏo hiệu Phối hợp ra Ghộp bỏo hiệu Chuyển đổi song song sang nối tiếp Biến đổi Biến đổi Tỏch đồng hồ Chuyểnmạch

(1) Biến đổi mó nhị phõn (Bin) đơn cực thành mó đường dõy và ngược lại: Chỳng ta đó biết luồng tớn hiệu số được truyền giữa 2 tổng đài thụng qua cỏc mó đường dõy khỏc nhau tuỳ theo mụi trường truyền dẫn. VD về cỏc đường truyền dẫn là cỏp, viba thỡ sử dụng mó dõy HDB3, 3B3T, cũn với đường truyền là cỏp quang thỡ mó đường dõy được sử dung như 4B5B… Nhưng bờn trong tổng đài, tuy cũng sử dụng rất nhiều đường PCM nhưng do khoảng cỏch giữa 2 đầu cuối gần nhau nờn cỏc tớn hiệu số được truyền chỉ cần dạng Binary đơn cực (mó RZ). Đú là lý do phải thực hiện biến đổi mó đường dõy Binary đơn cực thành tớn hiệu số đến và thực hiện biến đổi mó nhị phõn đơn cực thành mó đường dõy với luồng tớn hiệu số đi ở kết cuối trung kế số.

(2) Đồng chỉnh khung tớn hiệu số: Chỳng ta biết rằng một tổng đài thụng qua kết cuối trung kế số cú khả năng đấu nối với nhiều tổng đài bằng cỏc luồng tớn hiệu số khỏc nhau. Vỡ vậy khi cỏc luồng tớn hiệu số cựng tới tổng đài thỡ giữa chỳng ta chắc chắn khụng cú sự đồng bộ về cỏc pha (sai lệch về thời điểm bắt đầu/ kết thỳc) khung tớn hiệu số. Nhưng cỏc luồng tớn hiệu số nội bộ trong tổng đài (PSHW, SHW) lại đũi hỏi phải làm việc đồng bộ với nhau trờn cỏc phương diện đồng hồ, pha, tốc độ… Vỡ vậy mà cỏc luồng tớn hiệu số trước khi đưa tới bộ TTTK cần phải được đấu nối với bộ DLTU để thực hiện đồng chỉnh khung tớn hiệu số.

(3) Chốn tỏch cỏc thụng tin bỏo hiệu kờnh riờng CAS: Trong bỏo hiệu kờnh riờng gồm 2 tiến trỡnh bỏo hiệu ghi / phỏt – bỏo hiệu cỏc thụng tin địa chỉ và đặc tớnh thuờ bao. Như vậy tiến trỡnh bỏo hiệu đường được thực hiện kết cuối trung kế số tại dõy thụng qua mạch giỏm sỏt trạng thỏi đường trung kế nào tương ứng với hướng đi của cuộc gọi cũn rỗi để điều khiển việc chiếm đường trung kế đú phục vụ cho quỏ trỡnh thiết lập tuyến nối.

* Hướng chuyển mạch vào:

- Khối phối hợp vào: Dựng để phối hợp trở khỏng giữa đường truyền

dẫn với đầu vào của khối giao tiếp.

- Khối biến đổi mó: Dựng để biến đổi mó truyền dẫn thành mó mạch số, vớ dụ HDB3 thành NRZ.

- Khối tỏch đồng hồ: Dựng để tỏch từ mó đồng bộ, kiểm tra đồng bộ và cảnh bỏo đồng bộ; khụi phục xung đồng hồ CLK.

- Đệm đống bộ: Dựng để đồng bộ giữa đồng hồ của truyền dẫn, khụi phục được luồng số PCM với đồng hồ của tổng đài.

- Tỏch bỏo hiệu: Dựng để tỏch cỏc tớn hiệu bỏo hiệu trong cỏc khe Ts16

của luồng số PCM.

- Khối biến đổi nối tiếp sang song song: Dựng để biến đổi số liệu từ nối tiếp sang song song để đi vào chuyển mạch số (biến đổi nối tiếp sang song song để tăng tốc độ xử lý trong chuyển mạch).

* Hướng ra chuyển mạch.

- Khối biến đổi song song sang nối tiếp: Để đưa ra đường truyền dẫn, tiết kiệm được đường truyền dẫn.

- Khối ghộp bỏo hiệu: Dựng để ghộp cỏc tớn hiệu bỏo hiệu vào Ts16 của

cỏc luồng PCM cơ sở.

- Khối biến đổi mó: Dựng để biến đổi mó mạch số thành mó truyền dẫn (mó hoỏ đường dõy, kờnh truyền).

- Khối phối hợp ra: Dựng để phối hợp ở đầu ra mạch giao tiếp trung kế DTTU với đường truyền dẫn sang thiết kế cho một đường truyền dẫn PCM 30 gồm 2 hướng vào và ra riờng biệt bởi cỏc bo mạch hoặc card.

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU VỀ TỔNG ĐÀI DEFINITY G3I HOẠT ĐỘNG TRÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN ĐÃ ĐƯỢC GHI SẴN Ở BỘ NHỚ CHUYỂN MẠCH (Trang 40 -43 )

×