0
Tải bản đầy đủ (.doc) (73 trang)

Đánh giá chung về tình hình hoạt động nhập khẩu của Công ty.

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU DOC (Trang 62 -65 )

1 xe ISUZU TROOPER 448.092.000đ

2.6. Đánh giá chung về tình hình hoạt động nhập khẩu của Công ty.

Đợc sự quan tâm giúp đỡ của toàn Công ty, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của ban Giám đốc, cán bộ công nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập khẩu đã tham gia đầy đủ các phong trào do Công đoàn Công ty phát động, đoàn kết nhất trí trong công tác, nỗ lực phấn đấu vơn lên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đợc giao. Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu đã từng bớc thiết lập và mở rộng quan hệ với các Bộ, ngành có liên quan, với các khách hàng trong nớc cũng nh nớc ngoài, với chiến lợc khách hàng mềm dẻo, lấy chất l- ợng dịch vụ, uy tín và năm lực triển khai các công việc làm u thế cạnh tranh. Đồng thời phòng cũng tranh thủ đợc sự ủng hộ giúp đỡ của các cơ quan chủ quản: Ban lãnh đạo và các vụ, cục của Ngân hàng trung ơng để phát triển thêm các loại hình kinh doanh, dịch vụ nh: Kinh doanh XNK trực tiếp, XNK

uỷ thác, t vấn đấu thầu các loại vật t chuyên dùng... nâng cao uy tín mở rộng phạm vị hoạt động của Công ty nói chung và phòng kinh doanh XNK nói riêng.

2.6.1. Ưu điểm:

Hoạt động xuất nhập khẩu của phòng có những u điểm sau:

-Phòng kinh doanh nhập khẩu đã phối hợp tốt với các phòng ban trong Công ty để tôt chức tốt việc nhập khẩu các mặt hàng truyền thống nh: Ôtô chuyên dùng chở tiền, đèn kiểm tra đôla, máy soi tiền máy đếm tiền...Bên cạnh đó phòng còn sử dụng vốn của Công ty và vốn vay Ngân hàng một cách có hiệu quả để thực hiện các hợp đồng kinh doanh nhập khẩu. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về vốn và tài sản cho khách hàng cũng nh Công ty

-Phòng đã tiến hành các hoạt động nghệp vụ một cách linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả phù hợp với yêu cầu thực tế của khách hàng, qua đó tiết kiệm đợc thời gian chi phí, làm hài lòng khách hàng và nâng cao uy tín của Công ty trong cũng nh ngoài nớc.

- Phát triển tốt các mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nớc liên quan đến lĩnh vực XNK nh: Bộ Thơng mại, Tổng cục Hải quan, Bộ Văn hoá và Thông tin...

- Phòng đã khai thác tốt thị trờng truyền thống (ngành Ngân hàng) và ngày càng mở rộng thị trờng ra các khách hàng ngoài ngành nh : Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá và Thông tin, Nhà in báo Nhân dân, Nhà in sách giáo khoa...

- Thiết lập đợc mối quan hệ Thơng mại với các Công ty ở các nớc có cộng nghệ Ngân hàng tiên tiến nh : Nhật Bản, Đức, Thuỵ Sỹ, Singapore... và ngày càng nâng cao uy tín của Công ty trong lĩnh vực hoạt động.

- Liên tục mở rộng các mặt hàng kinh doanh: Từ các mặt hàng thiết bị chuyên dùng trong ngành Ngân hàng nh : Ôtô chuyên dùng chở tiền, máy đếm tiền, cửa kho tiền... đến các loại máy móc thiết bị ngành in, ngành điện

tử nh máy in, máy tách màu điện tử, máy chập liên và in số nhảy, phụ tùng máy in, Film dùng trong công nghệ in.

- Chú trọng hơn đến hình thức nhập khẩu trực tiếp nên doanh thu hợp đồng kinh tế nhập khẩu trực tiếp ngày càng tăng.

- Việc cập nhật các thông tin về thị trờng giá cả, chính sách nhập khẩu, tỷ giá hối đoái ngày càng tốt hơn.

2.6.2. Nhợc điểm

Trong quá trình hoạt động ngoài những thành tích đạt đợc nh kể trên phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu trên thực tế còn tồn tại những vớng mắc sau:

- Công ty đã khai thác tốt thị trờng trong ngành và từng bớc mở rộng thị trờng ngoài ngành nhng doanh thu của thị trờng ngoài cha thực sự tơng ứng với tiềm năng của nó.

- Danh mục hàng hoá phục vụ thị trờng ngoài ngành tuy đã đợc mở rộng nhng mặt hàng cơ bản vẫn là vật t thiết bị phục vụ ngành in, cha mở rộng danh mục hàng hoá nhập sang một số lĩnh vực khác mà Công ty có khả năng nh : đồ dùng văn phòng trang trí nội thất.

- Đội ngũ nhân viên trong phòng tuy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao nhng phải kiêm nhiệm nhiều, xét trên khía canh lâu dài khi hoạt động kinh doanh nhập khẩu ngày càng phát triển thì Công ty cần phải chuẩn bị bổ sung thêm cán bộ và có kế hoạch đào tạo để đáp ứng đợc yêu cầu công việc.

- Phòng đã cập nhật thông tin về chính sách, thông tin về giá cả thị tr- ờng, các thông báo mời thầu, qua một số tạp chí nh : Công báo, thị trờng, Báo Hà nội mới... nhng lại cha chú ý đến việc khai thác nguồn thông tin rồi dào và phong phú trên mạng Internet, phòng Thơng mại Công nghiệp Việt Nam, các thơng vụ, các sứ quán của các nớc ở Việt Nam .

- Trong quá trình hoạt động cha chuyên môn hoá đợc công việc (tổ chức cán bộ chuyên trách các mảng riêng trong quá trình nhập khẩu) nên việc

xác định trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cá nhân trong mỗi sự vụ gặp khó khăn

2.6.3. Nguyên nhân.

- Phơng tiện làm việc còn cha đáp ứng đợc yêu cầu của thực tế (cha có máy FAX, máy photo riêng còn phải sử dụng chung với phòng hành chính nên mất rất nhiều thời gian, cha đợc nối mạng Internet).

- Cha quan tâm thích đàng đến thị trơng ngoài ngành, đội ngũ cán bộ còn thiếu để đáp ứng đợc khối lợng công việc ngày càng nhiều.

Ch

ơng III: Những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại công ty vật t kỹ thuật Ngân hàng.

1. Những quan điểm và định hớng kinh doanh nhập khẩu tại công ty vật t kỹ thuật ngân hàng.

1.1. Quan điểm.

Công ty Vật t kỹ thuật Ngân hàng có quan điểm kinh doanh sau:

Bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh đợc giao, hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh, chính trị đợc giao.

Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nớc.

Đảm bảo công ăn việc làm và từng bớc cải thiện tăng thu nhập cho ngời lao động.

Từng bớc củng cố và phát triển lòng tin để xứng đáng là bạn hàng tin cậy của khách hàng trong và ngoại ngành. Mở rộng thị trờng và tăng thị phần đảm bảo kinh doanh ngày càng có hiệu quả.

Với quan điểm kinh doanh nh trên Ban Giám đốc Công ty cùng với các phòng chức năng đã và đang xây dựng Công ty thành một doanh nghiệp độc lập,vững mạnh và ngày càng phát triển trong kinh doanh với bộ máy tinh gọn và hiệu quả.

Một phần của tài liệu HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU DOC (Trang 62 -65 )

×