0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (33 trang)

Tỉnh thần của chúng ta Nhận thức và Tâm thức

Một phần của tài liệu TƯ DUY TÍCH CỰC - BẠN CHÍNH LÀ NHỮNG GÌ BẠN NGHĨ ! (Trang 27 -28 )

Ngày nay chúng ta biết rằng nhận thức là phần cuộc sống bên trong chúng ta được câu tạo bởi

các trải nghiệm tinh thần, tư duy, cảm xúc, sự tưởng tượng và các khát vọng - nó thâm thúy hơn

rật nhiều so với những gì chúng ta biết được về nhận thức. Nhận thức của chúng ta vận hành ở

hai mức độ khác nhau mà chúng ta phân biệt được căn cứ vào lợi ích của việc hiểu biết, nhưng trong thực tê chúng ta phân biệt căn cứ vào sự tương tác ổn định và mật thiết: tâm trí nhận thức

và tâm trí tiềm thức.

Một cách đơn giản chúng ta có thể nói chức năng của tâm trí nhận thức bao gồm những gì chúng

ta hiểu biết "một cách có nhận thức", nhưng cũng bao gồm những gì chúng ta sẵn lòng và hiểu

được là chúng ta nên làm "một cách có nhận thức", căn cứ trên tri thức lý trí, kiễn thức, giá trị, tính logic và các giác quan chung. Nhận thức cho phép chúng ta lựa chọn những gì chúng ta dự đoán trước được, tập trung và kiểm soát những gì chúng ta suy nghĩ. Nhận thức giúp chúng ta ghi nhớ và cho phép chúng ta chỉ quan tâm đến những gì liên quan đền chúng ta, loại trừ những thông tin

không cần thiết. Nhận thức cũng giúp chúng ta biết dừng lại, phản ánh và suy ngẫm về bản thân

và sử dụng những bài học trong quá khứ để cân nhắc những giải pháp chọn lựa, đánh giá và

mường tượng được kết quả trong tương lai.

Dưới bề mặt của tâm trí nhận thức, tâm thức không ngừng ảnh hưởng đến sự lựa chọn và hành

động của chúng ta, cũng như trong các mỗi quan hệ với người khác.

Mặt khác, tâm thức có tính "tiềm thức" - không có tính nhận thức - lưu trữ tắt cả những trải nghiệm của cuộc đời chúng ta: mọi vật chúng ta đã từng nhìn thấy, cảm nhận và hiểu được hay đã từng

làm - những điều tốt và xấu, những niểm vui và sự đau khổ đều được lưu trữ trong tâm thức. Chúng ta cũng có thể tìm được trong ngân hàng ký ức khống lồ này những đức tin, quan điểm và của thừa kê của nên văn hóa.

Hình ảnh một cái cây là một minh họa rõ cho tiền trình này. Chúng ta có thể nhìn thấy thân cây,

bảo cho sự sống, sự phát triển cũng như tính bển vững và sức khỏe cho cây. Những rễ cây này

ăn sâu vào trong lòng đất, ít nhất cũng sâu đến mức đủ để cho những cành cây vươn lên trời cao.

Tiên trình phát triển của cây như thê này được nhìn thấy ở khắp nơi trong tự nhiên, bao gồm cả bên trong mỗi chúng ta.

Hãy xem sức sống của một cây là sự hợp nhất của nhiều yêu tô khác nhau, một số rút ra từ rễ cây, một số lại từ lá cây, nội dung về nhận thức của chúng ta là sản phẩm của ba điều chính yêu sau: (¡) ký ức được lưu trữ ở phần tâm thức - phần rễ, (ii) tác nhân kích thích từ các cơ quan giác

quan - lá cây, và (iii) kiên thức và khả năng phản ánh từ khu vực cao hơn trong tâm trí nhận thức

của chúng ta - đó là cách thức riêng biệt mà mỗi cá nhân chúng ta có thể tổ chức và xử lý thông

tin.

Những phần hiện hữu của cây đại diện cho những phẩm chất bên ngoài của chúng ta: hình dáng,

hành vi, tính cách... Không phải lúc nào người ta cũng bộc lộ hắt những điều xảy ra dưới bề mặt, và như vậy thì chúng ta cũng có thể bị bất ngờ và thậm chí là thất vọng với các hành vi cư xử dẫn đến sự đôi ngược với những gì mà chúng ta mong muốn. Nếu chúng ta muốn là chính mình và đạt được như người khác, chúng ta cần phải hiểu biết tắt cả những điều trên. Không nhất thiết phải hiểu biết từng chỉ tiết, nhưng cần phải hiểu được những gì ẩn chứa phía dưới những hành vi kểêm chê mà người ta vẫn thường thể hiện, có một nền tảng cho những đức tin căn bản sâu sắc, những giá trị điều kiện và rất nhiều phẩm chất tích cực bẩm sinh khác.

CHƯƠNG VỊ

* Chiễc cầu thang của sự tha thứ

* Từ bỏ

* Sự tha thứ

Một phần của tài liệu TƯ DUY TÍCH CỰC - BẠN CHÍNH LÀ NHỮNG GÌ BẠN NGHĨ ! (Trang 27 -28 )

×