0
Tải bản đầy đủ (.docx) (42 trang)

Tuy nhiên, trong trường hợp EDFA cĩ hệ số khuếch đại lớn thì cĩ thể dẫn tới hiệu ứng phi tuyến

Một phần của tài liệu KHẢO SÁT CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI PHA TẠP ĐẤT HIẾM.DOCX (Trang 33 -34 )

sợi làm mất mát cơng suất hệ thơng. Đặc tính phi tuyến sợi trở thành vẫn để đáng lưu ý cho tất cả các hệ thống cĩ dung lượng cao và các tuyến khơng tram lặp cự ly xa. Cách bồ trí này giảm nhẹ cơng suât phát của laser điêu chê tín hiệu.

3.52 Khuếch đại trên tuyến

Với đường truyền tốc độ thấp ảnh hưởng của tán sắc khơng lớn, tham số cần quan tâm đối với hệ thống truyền dẫn là suy hao của sợi. Khi truyền dẫn thơng tin trên những khoảng cách rất

dài, nễu như chỉ sử dụng bộ khuếch đại cơng suất hay bộ tiền khuếch đại sẽ khơng đảm bảo.

Trong trường hợp này người ta phải sử dụng các bộ EDFA làm các bộ khuếch đại trên tuyến. Các

bộ khuếch đại trên tuyến sẽ được bố trí thành chuỗi cách đều nhau trên tồn tuyến. Với các bộ

khuếch đại trên tuyến, các xung ánh sáng cĩ thể lan truyền mà khơng bị biến dạng, duy trì được mức cơng suất tối thiểu nhằm khắc phục ảnh hưởng của các hiệu ứng quang phi tuyến. Vì ASE

sinh ra trong các bộ EDFA và tham gia vào hệ số khuếch đại nên ta cần duy trì tại đầu vào của

đại trên tuyến để kéo dải khoảng cách truyền dẫn lên đến hàng nghìn km. Tuy nhiên, nếu ta sử dụng nhiều bộ khuếch đại trên tuyến thì chất lượng truyền dẫn của hệ thống sẽ suy giảm do tạp âm tích lũy, do các hiệu ứng phân cực, tán sắc tích lũy và các hiệu ứng phi tuyến khác.

Một trong các ưu điểm của các bộ khuếch đại EDFA được sử dụng cho lắp đặt trên tuyến là

nĩ được lắp đặt dễ dàng và rất dễ bảo trì.

Các bộ khuếch đại trên tuyến cĩ thể tính tốn để đặt ở vị trí thuận tiện trên tuyến thơng tin,

để dễ điều khiến hoạt động và cung cấp nguồn điện. Một số trường hợp như cáp quang trong lịng biển, người ta cũng nghiên cứu bơm cho EDFA từ xa nhờ laser bước sĩng 1480nm.

3.543 Tiền khuếch đại

Một phần của tài liệu KHẢO SÁT CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI PHA TẠP ĐẤT HIẾM.DOCX (Trang 33 -34 )

×