0
Tải bản đầy đủ (.docx) (34 trang)

tránh xuyên kênh bão hịa, ta thường đề bộ khuếch đại hoạt động ở chế độ khơng bão hịa.

Một phần của tài liệu KHẢO SÁT CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI PHA TẠP ĐẤT HIẾM.DOCX (Trang 32 -33 )

Ngồi ra, xuyên kênh giữa các bước sĩng cịn do sự khơng đồng nhất của phổ tăng ích của EDFA, phố phát xạ của Er”” cĩ hai đỉnh tại các bước sĩng 1530 và 1560nm.

Vì phổ tăng ích khơng đồng đều nên người ta dùng nhiều biện pháp để làm phăng phố, như bĩ trí bước sĩng bơm, hướng bơm, cường độ bơm và dùng các bộ lọc truyền qua theo tần số.

Với các ưu điểm trên EDFA được dùng rất nhiễu trong thơng tin quang sợi. Tuy nhiên nĩ vân cịn một sơ nhược điêm là chỉ bù được sự suy hao quang trong sợi mà khơng giải quyêt được

vấn để tán sắc và các hiệu ứng quang phi tuyến, đồng thời sự tích lũy của tạp âm qua nhiều bộ khuếch đại sẽ hạn chế số bộ EDFA trên tuyến khơng thể quá lớn (<100 bộ).

3.5 Các ứng dụng của khuếch đại EDFA trong mạng truyền dẫn quang

quang

Các bộ khuếch đại quang EDEFA cĩ thê được lắp đặt tại nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống

truyền dẫn. Tuỳ vào từng vị trí mà EDFA cĩ các ứng dụng khác nhau như:

% Bộ khuếch đại cơng suất (Power Amplifier) để khuếch đại tín hiệu phát từ laser ở phía máy phát.

% Bộ tiền khuếch đại (PreAmplifier) để tăng độ nhạy ở phía máy thu.

% Bộ khuếch đại trên tuyến (In — line Amplifier) để bù suy hao đã bị mất mát trên đường truyền.

3.5.1 Khuếch đại cơng suất

Khuếch đại cơng suất để tăng cường cơng suất quang vào đường truyền. Trong trường hợp này, EDFA cĩ cơng suất bão hịa cao và được đặt ngay sau nguồn phát nhăm khuếch đại cơng suất tín hiệu truyền đi. Bộ khuếch đại này được sử dụng trong trường hợp nguồn quang phát đi bị hạn chế về mặt cơng suất. Ta cĩ thể đạt được cơng suất phát quang lớn dễ dàng nhờ các bộ EDEA.

Một phần của tài liệu KHẢO SÁT CÁC THÔNG SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA KHUẾCH ĐẠI QUANG SỢI PHA TẠP ĐẤT HIẾM.DOCX (Trang 32 -33 )

×