0

một số câu nói tiếng anh thông dụng trong cuộc sống 2

Một số câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống.

Một số câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống.

Anh ngữ phổ thông

... come to my birthday party? B: You can count on it 22 I never liked it anyway Tôi chẳng thích thứ Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng bạn, dùng câu nói để họ bớt lúng túng hay khó xử: Oh, don't worry ... semester B: Congratulations That's something 14 Brilliant idea! Ý kiến hay! / Thông minh đấy! 15 Do you really mean it? Nói thật à? Michael: Whenever you are short of money, just come to me David: ... behind you 19 I'm broke Tôi không xu dính túi 20 Mind you! Hãy ý! / Nghe nào! (Có thể dùng Mind.) eg: Mind you! He's a very nice fellow though bad-tempered 21 You can count on it Yên tâm / Cứ tin A:...
 • 3
 • 5,805
 • 345
Một số câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống

Một số câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống

Ngữ pháp tiếng Anh

... come to my birthday party? B: You can count on it 22 I never liked it anyway Tôi chẳng thích thứ Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng bạn, dùng câu nói để họ bớt lúng túng hay khó xử: Oh, don't worry ... semester B: Congratulations That's something 14 Brilliant idea! Ý kiến hay! / Thông minh đấy! 15 Do you really mean it? Nói thật à? Michael: Whenever you are short of money, just come to me David: ... behind you 19 I'm broke Tôi không xu dính túi 20 Mind you! Hãy ý! / Nghe nào! (Có thể dùng Mind.) eg: Mind you! He's a very nice fellow though bad-tempered 21 You can count on it Yên tâm / Cứ tin A:...
 • 3
 • 2,637
 • 86
Một số câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống 2

Một số câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống 2

Kỹ năng nói tiếng Anh

... come to my birthday party? B: You can count on it 22 I never liked it anyway Tôi chẳng thích thứ Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng bạn, dùng câu nói để họ bớt lúng túng hay khó xử: Oh, don't worry ... semester B: Congratulations That's something 14 Brilliant idea! Ý kiến hay! / Thông minh đấy! 15 Do you really mean it? Nói thật à? Michael: Whenever you are short of money, just come to me David: ... behind you 19 I'm broke Tôi không xu dính túi 20 Mind you! Hãy ý! / Nghe nào! (Có thể dùng Mind.) eg: Mind you! He's a very nice fellow though bad-tempered 21 You can count on it Yên tâm / Cứ tin A:...
 • 3
 • 2,686
 • 68
Các câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống hằng ngàyx

Các câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống hằng ngàyx

Kỹ năng nói tiếng Anh

... 20 I got it - Tôi hiểu 21 Right on! (Great!) - Quá đúng! 22 I did it! (I made it!) - Tôi thành công rồi! 23 Got a minute? - Có rảnh không? 24 About when? - Vào khoảng thời gian nào? 25 I ... - Sẽ không nhiều thời gian đâu 26 Speak up! - Hãy nói lớn lên 27 Seen Melissa? - Có thấy Melissa không? 28 So we've met again, eh? - Thế ta lại gặp phải không? 29 Come here - Đến 30 Come over...
 • 2
 • 2,871
 • 74
Tài liệu Những Câu Nói Tiếng Anh Thông Dụng Trong Cuộc Sống Hằng Ngày docx

Tài liệu Những Câu Nói Tiếng Anh Thông Dụng Trong Cuộc Sống Hằng Ngày docx

Kỹ năng nói tiếng Anh

... 1 After you: Mời ngài trước Là câu nói khách sáo, dùng ra/ vào cửa, lên xe,… I just couldn’t help it: Tôi không kiềm chế / Tôi không nhịn nổi… Câu nói hay ho dùng trường hợp nào? eg: I ... come to my birthday party? B: You can count on it 22 I never liked it anyway: Tôi chẳng thích thứ Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng bạn, dùng câu nói để họ bớt lúng túng hay khó xử: Oh, don’t worry ... Tom: I don’t know for sure Maybe you could ask the policeman over there 12 I’m not going to kid you: Tôi đâu có đùa với anh Karin: You quit the job? You are kidding Jack: I’m not going to kid...
 • 4
 • 1,677
 • 30
Những câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống hàng ngày docx

Những câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống hàng ngày docx

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... biết muốn học tiếng Anh giỏi phải học ngữ pháp cho thật tốt Đó điều không cần phải bàn cãi Nhưng có thật có số người học ngữ pháp giỏi, chuẩn lại đem kiến thức ngữ pháp áp dụng nói! Lý câu dùng đối ... biết muốn học tiếng Anh giỏi phải học ngữ pháp cho thật tốt Đó điều không cần phải bàn cãi Nhưng có thật có số người học ngữ pháp giỏi, chuẩn lại đem kiến thức ngữ pháp áp dụng nói! Chúng ta ... is enough! Để xem chịu —-> Let’s see which of us can hold out longer Anh đùa dí dỏm thật —-> Your jokes are always witty Cuộc sống thật phức tạp —-> Life is tough! Bằng giá, … —-> No matter what,...
 • 13
 • 1,542
 • 15
Những câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống hàng ngày pptx

Những câu nói tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống hàng ngày pptx

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... Tiếng Anh giống tiếng việt, có nhiều kiểu nói lóng nói gọn Có câu dịch phức tạp, thật lại đơn giản Dưới số câu tiếng Anh thường dùng hàng ngày: After you.: Mời ngài trước Là câu nói khách ... come to my birthday party? B: You can count on it 22 I never liked it anyway Tôi chẳng thích thứ Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng bạn, dùng câu nói để họ bớt lúng túng hay khó xử: Oh, don’t worry ... mặt với thực Thường cho thấy người nói không muốn né tránh khó khăn eg: I know it’s a difficult situation Let’s face it, OK? Let’s get started Bắt đầu làm Nói khuyên bảo: Don’t just talk Let’s...
 • 7
 • 1,221
 • 17
Một số câu nói Tiếng Anh thông dụng

Một số câu nói Tiếng Anh thông dụng

Tổng hợp

... is enough! Để xem chịu > Let's see which of us can hold out longer Anh đùa dí dỏm thật > Your jokes are always witty Cuộc sống thật phức tạp > Life is tough! Bằng giá, > No matter what, ... here, could you… Tội đường nhà > I'm on my way home Chỉ khoảng (1/3) so với (nói chất lượng) > About a (third) as strong as usual Cái quái này? > What on earth is this? Thật nực cười! > What ... doing okay? Làm ơn chờ máy (điện thoại) > Hold on, please Xin nhà -> Please be home Gửi lời chào anh tới bạn em -> Say hello to your friends for me Tiếc quá! > What a pity! Quá tệ -> Too bad!...
 • 3
 • 1,266
 • 1
Một số câu nói tiếng Anh hay dùng hàng ngày potx

Một số câu nói tiếng Anh hay dùng hàng ngày potx

Kỹ năng nói tiếng Anh

... Dĩ nhiên! > Of course! What''s up, Một số câu nói tiếng Anh hay dùng hàng ngày, cau noi tieng anh thong dung, cụm từ tiếng anh thông dụng, cụm từ tiếng anh Chắc chắn mà > You better believe ... > Cấm vất rác none of your business, Một số câu nói tiếng Anh hay dùng hàng ngày, cau noi tieng anh thong dung, cụm từ tiếng anh thông dụng, cụm từ tiếng anh Go for it! > Cứ liều thử Yours! ... hold out longer > Để xem chịu Your jokes are always witty > Anh đùa dí dỏm thật Life is tough! > Cuộc sống thật phức tạp ( câu dùng nhiều ) No matter what, > Bằng giá, What a piece of...
 • 8
 • 1,505
 • 8
Một số cấu trúc tiếng Anh thông dụng pps

Một số cấu trúc tiếng Anh thông dụng pps

Kỹ năng nói tiếng Anh

... him (Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu anh ta) 20 S1+ be + such + (tính từ) + danh từ + that + S2 + động từ eg: It is such a difficult exercise that no,one can it (Đó tập khó không làm được) 21 ... kind of you to help me (Bạn thật tốt giúp tôi) 22 To find it + tính từ + to st eg: We find it difficult to learn English (Chúng thấy học tiếng Anh khó) 23 To make sure of st/ that + S + động từ (Bảo ... offered me a job in his company (Anh ta mời làm việc cho công ty anh ta) 31 To rely on sb (tin cậy, dựa dẫm vào ai) eg: You can rely on him (Bạn tin anh ấy) 32 To keep promise (Giữ lời hứa) eg:...
 • 6
 • 816
 • 5
Một số cấu trúc tiếng anh thông dụng ppsx

Một số cấu trúc tiếng anh thông dụng ppsx

Kỹ năng nói tiếng Anh

... him (Anh ta nói nhanh đến mức mà hiểu anh ta) 20 S1+ be + such + (tính từ) + danh từ + that + S2 + động từ eg: It is such a difficult exercise that no,one can it (Đó tập khó không làm được) 21 ... kind of you to help me (Bạn thật tốt giúp tôi) 22 To find it + tính từ + to st eg: We find it difficult to learn English (Chúng thấy học tiếng Anh khó) 23 To make sure of st/ that + S + động từ (Bảo ... offered me a job in his company (Anh ta mời làm việc cho công ty anh ta) 31 To rely on sb (tin cậy, dựa dẫm vào ai) eg: You can rely on him (Bạn tin anh ấy) 32 To keep promise (Giữ lời hứa) eg:...
 • 6
 • 727
 • 0
NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG TRONG LỚP HỌC

NHỮNG CÂU NÓI TIẾNG ANH THÔNG DỤNG TRONG LỚP HỌC

Mầm non - Tiểu học

... twentieth - Số thứ tự hừng chục lẻ từ 21 trở lên thành lập số đếm -> số thứ tự VD: 21 st = twenty-first 22 nd = twenty-second 23 rd = twenty- third 24 th = twenty-fourth 25 th = twenty-fifth 5) Cách chào ... soon! Hẹn gặp lại! · Bye! Chào! Chắc hẳn câu dường đưa bạn trở lại học tiếng Anh thời học sinh không? * Thêm: (câu ; cái) này nói tiếng anh nào? (câu ; cái) tiếng việt sao? How you say/call this/that ... vào cuối số đếm số thứ tự - Những kết thúc "ve" ta đổi thành "f" thêm "th" VD: 5: five -> fifth - Những số có kết thúc "y" ta đổi "y" thành "ie" thêm "th" VD: 20 : twenty -> twentieth - Số thứ tự...
 • 6
 • 28,580
 • 348
Tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống hàng ngày doc

Tiếng Anh thông dụng trong cuộc sống hàng ngày doc

Kỹ năng đọc tiếng Anh

... Tiếng Anh giống tiếng việt, sống ngày có từ lặp lặp lại nhiều lần, có nhiều kiểu nói lóng nói gọn Có câu dịch phức tạp, thật lại đơn giản Dưới số câu tiếng Anh thường dùng hàng ... bạn xem 1 After you.: Mời ngài trước Là câu nói khách sáo, dùng ra/ vào cửa, lên xe,… I just couldn’t help it Tôi không kiềm chế / Tôi không nhịn nổi… Câu nói hay ho dùng trường hợp nào? eg: I ... come to my birthday party? B: You can count on it 22 I never liked it anyway Tôi chẳng thích thứ Khi bạn bè, đồng nghiệp làm hỏng bạn, dùng câu nói để họ bớt lúng túng hay khó xử: Oh, don’t worry...
 • 7
 • 780
 • 3
Một số câu nói tiếng anh trong giao tiếp hàng ngày

Một số câu nói tiếng anh trong giao tiếp hàng ngày

Kỹ năng nói tiếng Anh

... of us can hold out longer > Để xem chịu Your jokes are always witty > Anh đùa dí dỏm thật Life is tough! > Cuộc sống thật phức tạp ^^ No matter what, > Bằng giá, What a piece of work! ... đây, phiền bạn I'm on my way home > Tội đường nhà About a (third) as strong as usual > Chỉ khoảng (1/3) so với (nói chất lượng) What on earth is this? > Cái quái này? What a dope! > ... doing okay? Làm ơn chờ máy (điện thoại) > Hold on, please Xin nhà -> Please be home Gửi lời chào anh tới bạn em -> Say hello to your friends for me Tiếc quá! > What a pity! Quá tệ -> Too bad!...
 • 5
 • 3,502
 • 41
các câu nói tiếng Anh thông dụng hàng ngày

các câu nói tiếng Anh thông dụng hàng ngày

Tiếng anh

... cuối tuần vui vẻ Thông thường ăn VN nước bạn hoàn toàn yên tâm dùng tiếng Việt • • Bánh mì : tiếng Anh có -> bread Nước mắm : tiếng Anh -> nuoc mam • Tuy nhiên dịch tiếng Anh số ăn sau: • Bánh ... Pork-pie • Chả cá : Grilled fish • Bún cua : Crab rice noodles • Canh chua : Sweet and sour fish broth • Chè : Sweet gruel • Chè đậu xanh : Sweet green bean gruel • Đậu phụ : Soya cheese • Gỏi : Raw ... Thanks for letting me go first Thật nhẹ nhõm > What a relief What the hell are you doing? > Anh làm quái kia? Bạn cứu tinh.Tôi biết trông cậy vào bạn mà > You're a life saver I know I can...
 • 7
 • 1,109
 • 15
280 câu nói tiếng anh thông dụng

280 câu nói tiếng anh thông dụng

Kỹ năng nói tiếng Anh

... người thấy chi trả thẻ tín dụng thuận tiện nhanh chóng chi trả tiền mặt 2/ A credit card is the safest method for the use of money when traveling abroad Thẻ tín dụng cách sử dụng tiền bạc an toàn ... 14 Hạnh phúc, giống điều khác sống, cần nuôi dưỡng tất nổ lực bạn Ngày 29 1/ what year are you in and what’s your area of study? Bạn học năm thứ bạn học ngành gì? 2/ Most of the subjects are unfamiliar ... in the eye of the beholder Người ta nói vẻ đẹp phụ thuộc vào mắt nhìn người 18 2/ I agree with the expression, “beauty is only skin deep” Tôi đồng ý với câu nói: đẹp nằm sâu bên người 3/ beauty...
 • 30
 • 1,510
 • 26

Xem thêm