0

de kiem tra tin hoc lop 11 cau truc lap

Tài liệu Đề kiểm tra hóa học lớp 11 pptx

Tài liệu Đề kiểm tra hóa học lớp 11 pptx

Hóa học - Dầu khí

... khỏc ra ỏp ỏn vn cho s im.Sở giáo dục - đào tạo quảng ninh đáp án kiểm tra học kì IITrờng THPT yên hng Môn: Hoá học 11 Thời gian làm bài: 45 phút lTH T NI DUNG IMCõu 1(2)Vit ỳng mi P, ... khỏc ra ỏp ỏn vn cho s im.Sở giáo dục - đào tạo quảng ninh đáp án kiểm tra học kì IITrờng THPT yên hng Môn: Hoá học 11 Thời gian làm bài: 45 phút chnTH T NI DUNG IMCõu 1(2) Vit ỳng mi P, ... PTHH V H2 = 4,48 lớt 0,50,5Sở giáo dục - đào tạo quảng ninh đề kiểm tra học kì IITrờng THPT yên hng Môn: Hoá học 11 Thời gian làm bài: 45 phút CHNCõu 1( 2): Hon thnh chui phn ng sau õy,...
 • 4
 • 461
 • 0
đề kiểm tra toán học lớp 11

đề kiểm tra toán học lớp 11

Toán học

... đường thẳng d: y x22 2 011 = +b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc đường thẳng ∆: y x12 011 4= − +đề 6Câu 1: Tìm các giới hạn sau: TOÁN 11 – TUYỂN 35 ĐỀ HK2 ... 5a. Tính xxx x3228lim 11 18→−++ +.Bài 6a. Cho y x x x3 212 6 83= − − − . Giải bất phương trình y/0≤.Bài 5b. Tính xx xx x212 1lim12 11 →− −− +.Bài 6b. Cho x ... nghiệm với mọi m.Câu 6a: (2,0 điểm) TOÁN 11 – TUYỂN 35 ĐỀ HK2 - 2013Câu 7b : Cho tứ diện đều cạnh a. Tính khoảng cách giữa hai cạnh đối của tứ diện .Đề 11 Câu 1: 1) Tính các giới hạn sau:a)...
 • 22
 • 607
 • 1
đề kiẻm tra tin học 11

đề kiẻm tra tin học 11

Tin học

... diễn hằng trong các biểu diễn dưới đâya “6 5DE . b '6 5DE& apos; c 1416’ d -120C. 16/ Trong khai báo sau:======HẾT======ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC KHỐI 11 BAN TỰ NHIÊNTHỜI GIAN 45 PHÚTHỌ VÀ TÊN ... kiểm tra xem nếu 2 số không âm và chẳn thì tính biểu thức sqrt(a+b)*a, nếu không nhì thông báo nhập sai? ======HẾT========ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC KHỐI 11 ... kiểm tra xem nếu a là số lẽ và chia hết cho 3 thì biểu thức sqrt(sqr(sqr(a+a))), nếu không nhì thông báo a là số chẳn không tính? =====HẾT=====ĐỀ KIỂM TRA TIN...
 • 11
 • 1,876
 • 25
Một số đề kiểm tra Ngữ văn lớp 11 học kỳ II

Một số đề kiểm tra Ngữ văn lớp 11 học kỳ II

Ngữ văn

... 2004Năm 2000 2001 2003 2004Diện tích (nghìn ha) 1770 1706 1665 1650Sản lượng (Nghìn tấn) 118 63 113 20 9740 114 00a.Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích và sản lượng lúa gạo của Nhật Bản giai đoạn 2000 ... 2004Năm 2000 2001 2003 2004Diện tích (nghìn ha) 1770 1706 1665 1650Sản lượng (Nghìn tấn) 118 63 113 20 9740 114 00c.Vẽ biểu đồ thể hiện diện tích và sản lượng lúa gạo của Nhật Bản giai đoạn 2000 ... vịnh- Nguyễn Khuyến)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG THPT TRUNG GIÁPĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2007- 2008MÔN NGỮ VĂN- NÂNG CAO ( ĐỀ LẺ)I. Trắc nghiệm khách quan ( 2 điểm)Câu...
 • 8
 • 4,512
 • 30
Đề kiểm tra tin học 11 (đề 15 phút)

Đề kiểm tra tin học 11 (đề 15 phút)

Tin học

... ………6 ………7 ………8 ………1 ………2 ………3 ………4 ………5 ………6 ………7 ………8 ………KIỂM TRA 15’Môn : Tin HọcKIỂM TRA 15’Môn : Tin Học ... Họ tên : ………………………………Lớp : 11 Họ tên : ……………………………Lớp : 11 1. Ngôn ngữ để máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện là : a. Ngôn ngữ bậc cao ... pháp, ngữ nghóa3. Trong Turbo Pascal, tên là một dãy liên tiếp không vượt quá ? a. 8 kí tự b. 11 kí tự c. 127 kí tự d. 256 kí tự 4. Trong Pascal, tên được phân biệt thành mấy loại ? a. 1...
 • 2
 • 949
 • 9
de kiem tra tin hoc 11

de kiem tra tin hoc 11

Tin học

... 13: Khai báo var Hoten:string [9]; và gán Hoten:= ‘ Tin hoc 11 ; Khi đó, biếnHoten có giá trị làA Tin hoc 1 B Tin hoc 11 C Tin hoc D Tin Câu 14: Để gắn tệp KQ.TXT cho biến tệp f1 ta sử dụng ... tệp Lop. DAT” trong thư mục ô đĩa C ta phải gán tệp đó vớimột biến tệp f1 bằng một thủ tục A assign(f1, ‘C:\ Lop. DAT’); B assign(‘f1,D:\ Lop. DAT’)C assign(f1, D :Lop. DAT) D assign(f1, ‘C: Lop. DAT’);Câu ... trình sau cho kết quả bao nhiêu?Var S : string[5] ;Begin s : = ’Tinhoc 11 ; Writeln (length(s)) ; end.A 9 B 8 C 5 D 14Câu 11: Để tham chiếu đến phần tử ở hàng th ứ 3, cột 4 của biến mảng...
 • 4
 • 2,405
 • 16
Đề kiểm tra tin học 11

Đề kiểm tra tin học 11

Tin học

... .Mà Đề 001Kiểm tra 15 phút Môn: Tin học - 11 Thời gian làm bài 15 phútHọc sinh ghi phơng án cho là đúng nhất ứng với từng câu hỏi vào bảng sau:Câu1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15P.ánCâu ... phải khai báo./31 phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)M«n : Tin 11 KT HK2§Ò sè : 101 2802 2903 3004050607080910 11 12131415161718192021222324252627/33 ... 1.345 thì lệnh Write(a:4:2) cho kết quả trên màn hình là:A.1.34.B.1.3450C.1.345D.1.35.Câu 11 : Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khi nái về hằng và biến thì phát biểu nào sau đây là đúng...
 • 3
 • 1,236
 • 7
Đề kiểm tra tin học 11 hk1

Đề kiểm tra tin học 11 hk1

Tin học

... Câu 11: Giả sử có các biến a, b, c là số nguyên, d là số thực khai báo nào sau đây là đúng ?A. var ... real;C. Var X: real; Y:byte; D. Var X,Y: real;Câu 13: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, muốn kiểm tra một số a là số chẳn thì viết câu lệnh If thế nàocho đúng ?A. If a mod 2 = 0 then B. If a mod ... Viết chương trình tính Z= x2 + y2 nếu x2 + y2 ≤ 1. In kết quả ra màn hình.(2đ) HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 132...
 • 2
 • 1,293
 • 14

Xem thêm