dapan de thi thu thpt quoc gia mon dia lan 1

Một số đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2015

Một số đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lí năm 2015

Địa lý

... Dch v 19 90 20 666,5 16 393,5 7 01, 0 572,0 19 95 85 507,6 66 793,8 16 16 8,2 545,6 2000 12 9 14 2,0 10 1 043,7 24 960,2 13 6,6 2005 18 3 342,4 13 4 754,5 45 225,6 362,3 2 010 540 16 2,8 396 733,6 13 5 13 7,2 ... theo ngnh (%) Chia Trng trt Chn nuụi Dch v 19 90 10 0 79,3 17 ,9 2,8 19 95 10 0 78 ,1 18,9 3,0 2000 10 0 78,2 19 ,3 2,5 2005 10 0 73,5 24,7 1, 8 2 010 10 0 73,4 25,0 1, 6 * V biu : - Chn biu thớch hp nht: biu ... nghip 19 90 79,3 17 ,9 2,8 19 95 78 ,1 18,9 3,0 19 99 20 01 2005 79,2 77,9 73,5 18 ,5 19 ,6 24,7 2,3 2,5 1, 8 V biu thớch hp th hin c cu giỏ tr sn xut nụng nghip phõn theo ngnh ca nc ta thi kỡ 19 90 ...
 • 17
 • 4,013
 • 3
BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA

Địa lý

... 10 9,3 thực có hạt Sản lương thực có hạt Bình quân lương thực có hạt 10 0 11 5,4 10 0 11 4,5 10 0 12 0,5 10 0 15 1,6 10 0 10 9,4 10 0 13 1,4 * So sánh: - Dân số tăng nhanh (dẫn chứng) (0.25 đ) - Diện tích ... lâu năm giai đoạn 19 75 – 2005 Đơn vị: % Năm Tổng số Cây cơng nghiệp hàng năm Cây cơng nghiệp lâu năm 19 75 10 0 54,9 45 ,1 1980 10 0 59,2 40,8 19 85 10 0 56 ,1 43,9 19 90 10 0 45,2 55,8 19 95 10 0 44,3 ... trọt (%) Chăn ni (%) Dịch vụ nơng nghiệp(%) 19 90 20.667 79,3 17 ,9 2,8 19 95 85.508 78 ,1 18,9 3,0 2000 12 9 .14 1 78,2 19 ,3 2,5 2004 17 2.495 76,3 21, 6 2 ,1 2005 18 3.343 73,5 24,5 2,0 Hãy nhận xét cấu,...
 • 56
 • 2,654
 • 1
Tổng hợp 30 đề thi thử THPT quốc gia môn địa lý năm 2015 có đáp án

Tổng hợp 30 đề thi thử THPT quốc gia môn địa lý năm 2015 có đáp án

Địa lý

... 7726,3 19 99 7653,6 313 93,8 14 103,0 8758,3 8532,5 2005 7329,2 35832,9 17 3 31, 6 10 436,2 8065 ,1 2007 7207,4 35942,7 17 024 ,1 1 014 0,8 8777,8 2009 7440 ,1 38895,5 18 696,3 11 184 ,1 9 015 ,1 1- Vẽ biểu đồ thích ... ngành nước ta giai đoạn 19 99 – 2 010 Đơn vị % Năm 19 99 2000 2005 2 010 Công nghiệp khai thác 14 ,7 15 ,8 11 ,3 8,5 Công nghiệp chế biến 79,6 78.7 83,2 87,0 5,7 5,5 5,5 4,5 10 0,0 10 0,0 10 0,0 10 0,0 Sản ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2 015 TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HOÀNG Môn thi: ĐỊAĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian giao đề Câu I: (3,0...
 • 153
 • 3,597
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn địa lý lần 3 năm 2015 trường THPT hàn thuyên, bắc ninh

Đề thi thử THPT quốc gia môn địalần 3 năm 2015 trường THPT hàn thuyên, bắc ninh

Địa lý

... – ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2 014 – 2 015 MÔN: ĐỊA LÝ Điểm 1. 0 0.25 0.25 0.25 0.25 1. 0 0.25 0.25 0.25 0.25 Trình bày thu n lợi khó khăn mặt tự nhiên để phát 1. 5 triển ngành ... Thu n-Bình Thu n-Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau-Kiên Giang -Nguồn lợi hải sản phong phú Tổng trữ lượng hải sản khoảng 3,9 – 4,0 triệu tấn, cho phép khai thác hàng năm 1, 9 triệu Biển nước ta có 2000 loài cá, 10 0 ... từ 10 01 - 2000 người/km2 tiếp đến ĐNB ĐBSCL….Đặc biệt dân cư tập trung đông đúc thành phố lớn: TPHCM, HN, HP có quy mô ds >10 0.000 người… -Dọc ven biển dân cư tập trung đông với mật độ từ 10 0-500...
 • 5
 • 2,613
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia môn toán lần 3 năm 2015 trường THPT hàn thuyên, bắc ninh

Đề thi thử THPT quốc gia môn toán lần 3 năm 2015 trường THPT hàn thuyên, bắc ninh

Toán

... SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN Câu HƯỚNG DẪN CHẤM – ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2 014 – 2 015 MÔN: TOÁN Nội dung 2x  a) Khảo sát vẽ đồ thị ...  4t     t 1 x    1  x  14  2i Ta có 1  i  z  14  2i  z   z   8i 1 i Khi đó:  z  62   8  10 0,25 0,25 0,25 Áp dụng bất đẳng thức Cô si, ta có: x  14 x  3x  x2 ... 0,25 1 C15 C92  C15 C9  C92 C15  C9 C15 297  C26 14 95 20 y  y  42 42 2 2 Ta có: P   x  1  y    x  1   y    3x  y   y  5 Đặt u   x 1; y  , v    x 1; 2 y   u  v...
 • 5
 • 1,282
 • 3
9 Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa trường THPT

9 Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa trường THPT

Địa lý

... Dch v 19 90 20 666,5 16 393,5 7 01, 0 572,0 19 95 85 507,6 66 793,8 16 16 8,2 545,6 2000 12 9 14 2,0 10 1 043,7 24 960,2 13 6,6 2005 18 3 342,4 13 4 754,5 45 225,6 362,3 2 010 540 16 2,8 396 733,6 13 5 13 7,2 ... (%) Nm Tng s Chia Trng trt Chn nuụi Dch v 19 90 10 0 79,3 17 ,9 2,8 19 95 10 0 78 ,1 18,9 3,0 2000 10 0 78,2 19 ,3 2,5 2005 10 0 73,5 24,7 1, 8 2 010 10 0 73,4 25,0 1, 6 * V biu : - Chn biu thớch hp nht: biu ... nghip 19 90 79,3 17 ,9 2,8 19 95 78 ,1 18,9 3,0 19 99 79,2 18 ,5 2,3 20 01 2005 77,9 73,5 19 ,6 24,7 2,5 1, 8 V biu thớch hp th hin c cu giỏ tr sn xut nụng nghip phõn theo ngnh ca nc ta thi kỡ 19 90 ...
 • 17
 • 559
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

Toán

... nhật nên OK  MB  1 47 a 517 Vì SOK vuông O nên     OH  2 2 OH OK OS 11 a 47 a 517 Từ (1) , (2) (3) suy d ( AM , SB )  OH  47 D Câu (1, 0 điểm)  C Từ giả thi t suy H thu c cạnh BC BH  ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2 015 – LẦN Môn: TOÁN; Thời gian làm bài: 18 0 phút Câu Đáp án Điểm a) (1, 0 điểm) Câu (2,0 điểm) Khi m  hàm ... 1;   Từ AD  BC  D  2;  *) Giả sử M  d  ( P) Vì M  d nên M (t  2;  2t  1;  t ) Câu (1, 0 điểm) Mặt khác M  ( P) nên suy (t  2)  (2t  1)  (t )    t  1 Suy M (1; 1; 1) ...
 • 5
 • 710
 • 4
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Sơn Tây, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Sơn Tây, Hà Nội

Toán

... A v i qua O Tõm ca mt cu: A (1; 3; - 2) 0,25 Bỏn kớnh ca mt cu: R = OA = 12 + 32 + (- 2)2 = 14 Vy, phng trỡnh mt cu cn tỡm l: (x - 1) 2 + (y - 3)2 + (z + 2)2 = 14 uuuu r uuur Ta cú: A M = 3GM ... m 2 Cõu Nhn xột: Tõm O ca lc giỏc u ABCDEF l trung im ca cỏc ng chộo AD, BE, CF SO (ABCDEF) Cỏc tam giỏc OAB, OBC, OCD, ODE,OEF, OFA l cỏc tam giac u bng 0,25 cnh b 3 3b Din tớch ỏy: Sỏy ... cú vtpt n = (2; - 1; 2) b 0,25 3(a b ) 4a b 0,25 Gi H(x0; y0; z0) l hỡnh chiu vuụng gúc ca im A (1; 3; - 2) lờn mp (P ) thỡ AH t.n (x0 - 1; y0 - 3; z0 + 2) = t (2; - 1; 2) , t R ỡ ù x =...
 • 5
 • 554
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Đại Nghĩa

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Đại Nghĩa

Toán

... B(5;4) 1 + x  xy  y   x  y  x  (1  y ) x  y  y  có   (3 y  1) x  2y nên   x   y 1 y 1 x  + Với x=2y vào (1) ta có   y  1  x  2  y  3  x  + Với x= -y -1 vào (1) ...  (1  x; 1  y;  z )  n  (2; 2 ;1)  x 1  y  z nên   2 x  y    y  z  1 0.25 0.25 0.25 0.25 2 x  y  z   x  y   y  z  1   x     y     z    1 1 ... 17 25 0.25  2sin2x ( – sinx) = sin x   sin x  k  x     x   2   1 2 ( x  1) dx x  2x 1  x    x  dx 0 0.25 0.25 2x   =  1  dx x 1 0 1 x.dx x2  0.25 d(x  1) ...
 • 6
 • 609
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Long An, Long An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Long An, Long An

Toán

... cos   SB.AC 35 Tìm được: B (1; 1) N điểm đối xứng M qua phân giác góc B N thu c BC Tìm N (1; 0) BC: x   , AC: y   0,25đ  a  c  1 ; A(a ;1) với a > 0, C (1; c) Trung điểm AC: D     2a ... ; lim  y   Suy TCĐ: x    1 x     2  1 x     2 lim y  lim y  x  x  1 Suy TCN: y  2 Sự biến thi n: y'   0, x  D  2x  11 Suy hàm số đồng biến khoảng  ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN NĂM HỌC 2 014 – 2 015 MÔN TOÁN Câu Nội dung Điểm 0,25đ  1 a) Tập xác định: D   \    2 Giới...
 • 5
 • 557
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu, Đồng Tháp

Toán

... x + (1) a)Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số (C) hàm số (1) i Tập xác định ℝ i Chiều biến thi n: - Ta có y′ = x( x − 1) ; y′ = ⇔ x = x = 1 0.25 - Hàm số nghịch biến khoảng (−∞; − 1) (0 ;1) - ...  −( y − 1) ( y + 2) = ⇔ ⇔ y = (do y ≤ 1)   y + 2 014 y + 2 015 = 4030 y  y + 2 014 y + 2 015 = 4030 y   Như ( x; y) = (0 ;1) nghiệm HPT cho i Nếu x + − ≠ ⇔ x ≠ 0, nhân hai vế PT (1) với 0.25 ... A( 1; 1; 2), B(0; 1; 1) , C (1; 0; 4)  x = −t  đường thẳng d :  y = + t , t ∈ ℝ Viết phương trình mặt phẳng (ABC) tìm tọa độ giao z = − t  điểm d với mặt phẳng (ABC) Ta có AB = (1; 0; 1) ;...
 • 6
 • 484
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 4 năm 2015 trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán lần 4 năm 2015 trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

Toán

... VINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2 015 Môn: TOÁN; Thời gian làm bài: 18 0 phút Câu Câu (2,0 điểm) Đáp án a) (1, 0 điểm) 1o Tập xác định:  \{ 1} 2o Sự biến thi n: * Giới ... * Chiều biến thi n: Ta có y '  1  0, với x  1 ( x  1) Suy hàm số nghịch biến khoảng  ;  1 ,  1;    * Bảng biến thi n: x  y'  1    y 1  y 3o Đồ thị: Đồ thị (C) cắt ... (0,5 điểm)  z  1  2i Ta có z  z      z  1  2i  0,5  Suy z1  1  2i Do A  1  2i Câu (0,5 điểm) Câu (1, 0 điểm)  Phương trình cho tương đương với x 1   1  2i  3 7  2x...
 • 5
 • 514
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Đại học Vinh, Nghệ An

Hóa

... 4/4 - Mã đề thi 13 2 Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần năm 2 015 1. C 6.A 11 .D 16 .D 21. D 26.B 31. A 36.C 41. A 46.A 2.C 7.B 12 .C 17 .C 22.C 27.C 32.C 37.A 42.B 47.B 3.B 8.C 13 .A 18 .B 23.D 28.D ... H2 16 ,75 Giá trị m A 96,25 B 11 7,95 C 80,75 D 13 9,50 Câu 15 : Hỗn hợp X gồm valin glyxylalanin Cho a mol X vào 10 0 ml dung dịch H2SO4 0,5M (loãng), thu dung dịch Y Cho Y phản ứng vừa đủ với 10 0 ... dùng vừa đủ 1, 875 mol O2, thu N2; 1, 5 mol CO2 1, 3 mol H2O Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,025 mol X 400 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, thu dung dịch Y Cô cạn cẩn thận toàn dung dịch Y thu m gam...
 • 5
 • 528
 • 0
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa lần 1 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Hóa

... THPT QUỐC GIA LẦN NĂM 2 015 MÔN THI: HÓA HỌC Mã đề: 357 Câu Đáp án D B A C A D B A D 10 C 11 C 12 D 13 B 14 B 15 C 16 D 17 C 18 D 19 D 20 A 21 A 22 B 23 D 24 B 25 D 26 A 27 D 28 B 29 B 30 C 31 ... A B 10 B 11 B 12 B 13 A 14 A 15 B 16 C 17 C 18 C 19 D 20 D 21 C 22 A 23 C 24 D 25 B 26 B 27 A 28 A 29 A 30 D 31 C 32 D 33 A 34 C 35 C 36 C 37 A 38 B 39 D 40 D 41 D 42 C 43 D 44 A ĐÁP ÁN ĐỀ THI ... (C17H33COO)3C3H5 B (C17H31COO)3C3H5 C (C17H35COO)3C3H5 D (C15H31COO)3C3H5 - HẾT Trang 4/6 - Mã đề thi 485 THPT ĐOÀN THƯỢNG Mã đề: 13 2 Câu Đáp án C A C D C D C B C 10 B 11 B 12 A 13 ...
 • 6
 • 510
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25